Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark Nedir?

Demans ve Alzheimer aynı anlama geliyormuş gibi gözükse de aynı anlama sahip değildirler, arada farklılıklar vardır. Aradaki farklılığı bilmek sizleri doğru teşhise yöneltecek ve beyin dünyasında daha kolay bilgi edinmeye, gezinmeye yönlendirecektir.

Demans, bunama olarak tanımlanan bir sağlık surunudur. Tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur.

Demans ve Alzheimer birbirinin aynısı değildir. Demans belirtileri ile Alzheimer belli ölçüde benzer görünüme sahiptir. Ancak aynı durumdan söz edilemez. Demans, genellikle yaşa bağlı olarak, belli proteinlerin anormal davranmasıdır. Alzheimer hastalığında ise durum daha farklıdır.

Belirtilerin arkasındaki nedenler tam olarak bilinir. İşte bu demans ve Alzheimer arasındaki en büyük farktır. Diğer büyük farklardan birisi ise Demans türünün iyileşebilmesidir. Alzheimer için önlenebilir denebilirken, demans için maalesef bu durum mümkün değildir.

Demans Nedir?

Demans tek bir hastalık değildir. Birden çok türü vardır. Demans kelimesi, Latince “mens” kelimesinden gelir. Önüne eklenen De eki, mens, yani zihinin tersini ifade eder. Yani demans hastalığı, zihnin yitirilmesi olarak tanımlanır.

Demans; genel olarak zihinin genelini kapsayan bir sağlık sorunudur. Sadece unutkanlık olarak tanımlanamaz. Gündelik hayatı etkileyen bir çok davranış bozukluğu bu sağlık sorunu ile birlikte gelebilir. Bu semptomlar zaman içerisinde ilerler ve Alzheimers demansı gibi durumlarda, bu süre yılllara yayılabilir.

Beynimiz her bir bölgesi farklı bir işleve sahip olmak üzere birçok işleve sahiptir. Beynimizdeki belirli hücreler zarar gördüğünde artık işlevlerini yerine getiremez olurlar. Demans hastalığı, beynimizdeki hücrelerimizin zarar görmesinden kaynaklanır.

Demansın en net belirtisi, kısa dönemli hafızanın yok denecek kadar az olmasıdır. Kişi yeni edindiği bilgileri çoğunlukla hatırlamaz. Bunun haricinde kişinin demans hastası kabul edilebilmesi için demans belirtilerinden en fazla iki işlevinde bozulma görülmelidir.

Demans semptomları geri dönüşümü olmayan bir demansı işaret etse de; erken tanı, bir kişinin mevcut tedavilerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Demansın başlangıç safasında semptomlar yavaş yavaş ortaya çıktığından, genellikle dikkatten kaçar. Bu evrenin yaygın semptomları unutkanlık, tanıdık yerlerde kaybolma gibidir.

Orta evrede semptomlar ve belirtiler çok daha fazla baskın olurlar. Aynı zamanda daha kısıtlayıcı bir hal alırlar. Bu evrenin yaygın semptomları son olayları ve insanların isimlerini unutmak, evde kaybolmak, iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak gibidir.

Demansın son evresinde hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Hareketsizliğe yakın bir evredir. Yaygın belirtileri kişisel bakımda yardımsız yapamamak, yürüme zorluğu, saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması gibidir.

Alzheimer Nedir?

Alzheimer, demans semptomlarını da içeren bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Yani aslında içerisine demansı da alan, farklı bir sağlık sorunu olarak tanımlanabilir. Bunu daha somut hale getirmek için baş ağrısını ele alalım.

Baş ağrısı için demans diyecek olursak, bu sorununun bir çok hastalıkta var olduğundan hareketle çoklu bir sebep skalasından söz edebiliriz. Dehidrasyon durumda veya migren durumda baş ağrısı olabilir. Burada da durum aynıdır.

Demans, genel bir sorun olup, Alzheimer içerisinde de görülebilir, kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Alzheimers, bundan bağımsız bir sağlık sorunu olarak tanımlanır.

Her ne kadar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre demans hastalalarının %60 kadarının demans sorunu, Alzheimer ile birlikte ilerliyor olsa da, bu iki sorunu birbirinin aynısı olarak tanımlamak yukarıdaki sebeple mümkün değidir.

Teşhis Konulması ve Tedavisi

Demansın teşhisine yönelik özel bir test bulunmamaktadır. Eğer doktor uygun görürse detaylı bir klinik incelemeden sonra size sorular olan bir test uygulayabilir. Başka hastalıklardan şüpheleniyorsa onlar için de başka testler uygulayarak bakabilir. İlerleyen demansın tedavisi söz konusu değilken, etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler elbette alınabilir.

Demansı önlemenin kesin bir yolu yoktur fakat hayatımızdaki alışkanlıklar üzerinde birkaç değişiklik yaparak önleyebilmeyi ve demans riskini en aza indirmeyi amaçlarız.

Zihinsel olarak teşvik edici faaliyetler, fiziksel aktivite ve sosyal etkileşim, sigarayı bırakmak, kaliteli uyku gibi faktörler demansı önlemeye yardımcı olacak işlevlerdir. Demans hastalığında, ana amaç; hastanın gündelik yaşantısını sürdürebilir kılmaktır. Aynı durumda Alzheimers için de söz konusudur.

Ölümcül ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanan, bununla birlikte unutkanlık başka hafıza sorunlarının yanı sıra davranış bozuklukları ile çeşitli psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasını tetikler.

Demansla Alzheimer Aynı Mı?

Demans ve Alzheimer çoğu kimse tarafından aynı olarak bilinse de aslında aynı anlamı taşımamaktadır. Bunama olarak da bilinmekte olan demans, hafıza ve zihinsel yetilerin bozukluğu sonucu oluşan ve günlük hayatımızı sekteye uğratan hastalıkların hepsini içine almaktadır.

Alzheimer ise, hafıza kabiliyetinin bozulmasıdır. Demans muayyen bir hastalık değildir birçok türü vardır. Bunlar arasında en sık görülen tür ise Alzheimer’dır. Bu oran %60-%80 arasındadır. Demans daha geneli kapsarken Alzheimer, Demans’ın alt dalında yer almaktadır. 

Örneğin, nefes darlığı problemini direkt olarak astımla bağdaştıramayız. Çeşitli nedenleri vardır sadece bunların en bilineni astımdır. Bununla birlikte zatürre, kalp sorunları vb. de yer almaktadır. Özetle her demans Alzheimer değildir ancak Alzheimer bir demans özellikleri gösteren bir hastalıktır.

Kaynak:

https://www.healthline.com/health/alzheimers-disease/difference-dementia-alzheimers

Blog