TMS Tedavisi Nedir, Kimlere Uygulanır?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), son yıllarda nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılan non-invaziv bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde beyindeki nöronların çalışması etkilenerek hastalıkların semptomları azaltılabilmekte ve tedavi süreci kolaylaştırılabilmektedir.

TMS Tedavisi Nedir?

TMS tedavisi, beyin hücrelerine manyetik bir alan uygulayarak, nöronların çalışmasını etkilemektedir. Bu manyetik alan, beyin içindeki nöronları uyararak, beyindeki aktiviteyi arttırmakta ya da azaltmaktadır. TMS tedavisi, manyetik bir bobin kullanarak beyne yüksek frekanslı manyetik alanlar gönderir. Bu alanlar, beyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini değiştirir ve beyindeki nöronların çalışmasını düzenleyerek tedavi etkisini gösterir.

TMS tedavisi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Bu hastalıklar arasında depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, panik atak, şizofreni, migren gibi çeşitli rahatsızlıklar yer almaktadır. TMS tedavisi, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ya da yan etkileri nedeniyle ilaç kullanımının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilmektedir.

TMS tedavisi, güvenli ve ağrısız bir yöntemdir. İşlem sırasında hastaların herhangi bir ağrı veya acı hissetmesi beklenmez. TMS tedavisi süresi genellikle 20-30 dakika arasında değişir ve seans sayısı da hastalığın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Genellikle 10-20 seans uygulanır.

TMS tedavisinin faydaları arasında, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda etkili olması, ilaçlara bağlı yan etkilerin olmaması ve hızlı bir etki göstermesi yer almaktadır ayrıca TMS tedavisi sırasında hastanın günlük aktivitelerine devam etmesi mümkündür. TMS tedavisinin bazı yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkiler arasında baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, kulak çınlaması gibi geçici etkiler yer alır. Nadir durumlarda, TMS tedavisi sırasında nöbet geçirme riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, TMS tedavisi uygulanacak hastalar öncelikle bir uzman tarafından değerlendirilmelidir.

TMS ile TPS Farkı

TMS Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), beyindeki nöronların çalışmasını etkileyen bir tedavi yöntemidir. TMS tedavisi, farklı nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. ancak TMS tedavisi herkese uygulanamaz.

TMS tedavisi, beyindeki nöronların çalışmasını etkileyerek, hastalıkların semptomlarını azaltmaktadır. TMS tedavisi genellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ya da ilaç kullanımının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. TMS tedavisi, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, panik atak, şizofreni, migren gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

TMS tedavisi, hamile kadınlara, manyetik alanlara hassasiyeti olan kişilere, epilepsi hastalarına, metal implantları olan kişilere ve beyinde tümörü olan kişilere uygulanmamalıdır. Bu nedenle, TMS tedavisi öncesinde hastaların detaylı bir sağlık değerlendirmesi yapılması gerekmektedir ayrıca TMS tedavisi uygulaması sırasında nöbet geçirme riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, hastaların TMS tedavisi öncesinde tıbbi geçmişleri ve ilaç kullanımları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

TMS tedavisi, ayrıca 18 yaşından küçük çocuklarda da uygulanmamalıdır çünkü henüz gelişimlerini tamamlamamış çocuklarda beyin fonksiyonları henüz tam olarak oluşmamıştır ve TMS tedavisinin etkileri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. TMS tedavisi, genellikle 18 yaşından büyük ve beyin fonksiyonları tam olarak gelişmiş olan yetişkinlerde uygulanmaktadır.

TMS tedavisi, ayrıca psikiyatrik bozuklukları olan kişilere uygulanırken, hastaların psikiyatristleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, TMS tedavisi hastanın semptomlarına ve sağlık durumuna uygun bir şekilde uygulanmalıdır. TMS tedavisi uygulanacak hastalar, tedavinin süresi, sıklığı ve seans sayısı hakkında da ayrıntılı bilgi almalıdır.

TMS Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavisi, beyindeki nöronların çalışmasını etkileyerek, farklı psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. TMS tedavisinin kullanıldığı ve tedavi sürecinde olumlu etkiler yarattığı bazı hastalıklar bilinmektedir. Bu hastalıklardan bazıları ise şunlardır:

  • Depresyon: TMS tedavisi, depresyon tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Depresyonlu hastalarda beyindeki bazı bölgelerdeki nöron aktivitesi azalmaktadır. TMS tedavisi, beyindeki bu bölgelerin nöron aktivitesini arttırarak, depresyon semptomlarını azaltmaktadır. TMS tedavisi, ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya yan etkileri nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda tercih edilmektedir.
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk: TMS tedavisi, obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisinde de kullanılmaktadır. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda, beyindeki bazı bölgelerde aşırı aktivite gözlenmektedir. TMS tedavisi, bu bölgelerin aktivitesini azaltarak, obsesif-kompulsif semptomların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
  • Panik Bozukluk: TMS tedavisi, panik bozukluğun tedavisinde de etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Panik bozukluğu olan hastalarda, beyindeki korku ve endişeyle ilişkili bölgelerde aşırı aktivite gözlenmektedir. TMS tedavisi, bu bölgelerin aktivitesini azaltarak, panik atakların sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır.
  • Migren: TMS tedavisi, migren tedavisinde de kullanılmaktadır. Migrenli hastalarda, beyindeki bazı bölgelerdeki nöron aktivitesinde artış gözlenmektedir. TMS tedavisi, bu bölgelerin aktivitesini azaltarak, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır.
  • Şizofreni: TMS tedavisi, şizofreni tedavisinde de kullanılmaktadır. Şizofreni hastalarında, beyindeki bazı bölgelerdeki nöron aktivitesinde değişiklikler gözlenmektedir. TMS tedavisi, bu bölgelerin aktivitesini düzenleyerek, şizofreni semptomlarının azalmasına yardımcı olmaktadır.
  • Parkinson: Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üretimindeki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Parkinson hastalığı, tremor, sertlik, yavaş hareket ve denge bozukluğu gibi semptomlara neden olmaktadır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve fizyoterapi gibi yöntemler yer almaktadır. Son yıllarda ise TMS tedavisi, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan yeni bir seçenek haline gelmiştir.

TMS Tedavisi Nasıl Etki Gösterir ?

TMS tedavisi, manyetik alanlarla beyindeki nöronları uyararak etkisini gösterir. Bu nedenle TMS tedavisinde kullanılan cihaz, manyetik alanların üretildiği bir bobin içerir. Bu bobin, beyindeki hedeflenen bölgenin üzerine yerleştirilir ve manyetik alanlar kullanılarak nöronlar uyarılır.

Manyetik uyarım, beyindeki nöronların elektriksel faaliyetlerini değiştirerek etki gösterir. Uygun frekansta ve sürede uygulanan manyetik alanlar, beyindeki nöronların işlevlerini düzenleyerek, sinirsel aktiviteyi arttırır veya azaltır. Beyindeki nöronların elektriksel faaliyetlerinin değiştirilmesi, beyindeki kimyasal maddelerin (nörotransmitterler) salınımını etkileyerek, çeşitli psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların tedavisinde olumlu sonuçlar verir.

TMS tedavisi, özellikle depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Beyindeki nöronların uyarılması, serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin salınımını arttırarak, depresyon ve anksiyete semptomlarının azalmasına yardımcı olur. TMS tedavisi, aynı zamanda obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde de etkilidir. OKB, beyindeki birçok bölgede aşırı aktivasyonla ilişkili bir anksiyete bozukluğudur. TMS tedavisi, OKB semptomlarının azalmasına yardımcı olacak şekilde beyindeki nöronların aktivitesini düzenleyebilir. TMS tedavisinin etkilerinden bazıları şunlardır:

  • Sinir Hücreleri Üzerinde Etki: TMS tedavisi, beyindeki nöronların elektriksel aktivitesini değiştirerek etki gösterir. Manyetik alanlar, nöronların membran potansiyelini değiştirerek sinirsel iletimi etkiler. Bu da beyin hücrelerinin aktivitesinde artışa veya azalmaya neden olur.
  • Beynin Plastisitesi: Beynin plastisitesi, sinir hücrelerinin yapısını ve işlevlerini değiştirme yeteneğidir. TMS tedavisi, beyin plastisitesini arttırarak tedavi edilen hastalığın semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Bu nedenle TMS tedavisi, özellikle felç ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Nörotransmitterler: TMS tedavisi, beyindeki nörotransmitterlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Nörotransmitterler, sinir hücreleri arasında sinyal taşıyan kimyasallardır. TMS tedavisi, özellikle depresyon tedavisinde nörotransmitterlerin dengelenmesine yardımcı olarak semptomların azalmasına neden olabilir.
  • Beyin Göçü: Beyin göçü, sinir hücrelerinin bir bölgeden diğerine göç etmesidir. TMS tedavisi, beyin göçünü arttırarak beyindeki nöronların farklı bölgelere yerleşmesine yardımcı olabilir. Bu da özellikle felç ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde faydalıdır.

Blog