Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark Nedir?

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Demansa yol açan nedenler; alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, bazı ilaçlar, depresyon, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar gibi nedenlerdir.

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaşça kendini göstermektedir.

Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürmektedir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer’da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanmakta ve kişinin sosyal hayatı olumsuz etkilenmeye başlamaktadır.

Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de genç başlangıçlı demans örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle sadece yaşlılarda görülen bir hastalık değildir. Ancak yaşlıların gençlere oranla yakalanma riski daha fazla olmaktadır.

Alzheimer hastalığı; ileri yaş, ailede alzheimer bulunması, down sendromlu olmak, geçmişte yaşanan kafa travmaları, uyku bozuklukları, yetersiz fiziksel aktivite, obezite, sigara kullanmak veya dumanına maruz kalmak, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol, kötü kontrollü tip 2 diyabet hastalığı, dengesiz ve sağlıksız beslenmek gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

Demans ile Alzheimer arasında bazı farklar bulunmaktadır. Alzheimer demansın içerisinde yer alan bir türüdür. Alzheimer’ın nedenlerinin hepsi demansın da nedenleri olabilmektedir. Ancak her demansa yakalanan hastaya Alzheimer olmayabilir. Demans daha kapsamı geniş bir hastalık türüdür. Daha farklı şekillerde ve türlerde kendini gösterebilmektedir.

Demans hastalığı, düşünce bozukluğu şeklinde de tanımlanabilmektedir. Belirtileri nedeniyle kişinin beyninin işlevini kaybetmesine neden olan demansın temel kendisini gösteriş şekli yakın zamanda olmuş olayları hatırlamada yaşanan güçlük ve rutin yapılan işleri yapmada gösterilen zorluklardır.

Kişi ayrıca kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme gibi birtakım sorunlar yaşayabilir.

Demans belirtileri ile alzheimer belirtiler benzemekle birlikte aynı değilleridir. Alzheimer ise demansa sebep olan bir hastalık türüdür. Demansın büyük bir çoğunluğunu Alzheimer hastaları oluşturmaktadır.

Alzheimer’ın oluşma sebebiyse birkaç adet proteinin anormal davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu proteinler beyin fonksiyonlarını etkilemekte ve bazı bölgeleri devre dışı bırakabilmektedir.

Demans ile alzheimer hastalığının bazı durumlarda birbirinden ayrılması güç olabilmektedir. Demans daha geniş bir hastalık türüdür. Pek çok sebebi bulunmakla birlikte ve sebebinin teşhisi hastalığın alanının genişliğinden dolayı daha zor olabilmektedir.

Bazı durumlarda aynı belirtileri göstererek ortaya çıkmaları hastalıkları birbirinden ayırt etmeyi daha zor bir hale getirmektedir. Burada önemli olan tanı ve teşhisin doğru yapılması ve hastalık türüne göre bir tedavi programı oluşturmaktır. Her iki hastalıkta da tam iyileşme mümkün olamasa da hastalığın günlük yaşama etkisi en aza indirilebilmektedir.

Kaynakça:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/expert-answers/alzheimers-and-dementia-whats-the-difference/faq-20396861

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

Leave A Comment

Blog