Demans Testi

Bu test, çeşitli hafıza sorunları yaşamaktan endişe duyan bireyler için oluşturulmuş 12 maddelik bir ölçektir.
Sorular, DSM-5'te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) belirtilen nöropsikiyatrik bozuklukların getirdiği çeşitli yaşam durumları temel alınarak oluşturulmuştur.

Ölçek; Yürütücü işlevler, karmaşık dikkat, sosyal etkileşim, algısal-motor beceriler, öğrenme-hafıza ve günlük yaşam etkinlikleri olmak üzere altı başlık altında ifade edilebilen bilişsel becerileri içerir.

Bu testin, uygulanan kişiyi teşhis etmeye yönelik HİÇBİR amacı veya işlevi yoktur. Sadece bir uzmanla görüşme konusunda kararsız olan bireyler için bir basamak olması amacıyla oluşturulmuştur. Tüm hastalıkların teşhisi ancak uzman hekimler tarafından konulabilmektedir.