Subkortikal Demans Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Demansa yol açan nedenler; alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, bazı ilaçlar, depresyon, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar gibi nedenlerdir.

Subkortikal Demans Nedir?

Subkortikal demans, beyin korteksinin altını çizen alanlarının zedelenmesi ve bozulmasıdır. Genel olarak vücudun motor fonksiyonlarını etkileyen belirli hastalık türlerinden kaynaklı olmakta ancak aynı zamanda beynin doğal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Subkortikal demans akıl yürütme problemleri, hafıza problemleri ve konuşma güçlüğü gibi belli başlı hikâye belirtileri karşımıza çıkarır. Depresyon ve davranışsal zorluklar da bu hastalıkta karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık ilerledikçe, semptomlar ve beyin dejenerasyonu daha da ileri bir seviyeye ulaşabilmektedir.

Subkortikal demans, beynin ilerici bir şekilde bozulmasına rağmen, tedavi verilmeden önce tanı konulması gerekmektedir. Bu hastalığın neden olduğu hasarın ne kadar çok olabileceği doğrudan demansın nedeni ile ilgilidir.

Subkortikal demans sonunda genel olarak beyin fonksiyon bozukluğuna neden olur, ancak başlangıç hastalığını yavaşlatacak ilaçlar varsa, bu yavaşlayabilir. Subkortikal demansın kendisi için ilaç yoktur, ancak bununla ilişkili rahatsız edici semptomları büyük ölçüde en aza indirebilecek tedavi yöntemleri vardır.

Beyni doğrudan etkileyen hastalıklar subkortikal demansa neden olabilir. Örneğin, Huntington hastalığı, beyni doğrudan etkileyen işlevlerin bozulmasına neden olur. Bu hastalığın başlangıç ​​evrelerinde, şiddetli depresyon ve duygusal davranış yaygındır. Hafıza kaybı da olabilir.

Belirtiler ilaç alarak hafifletilebilir, ancak Huntington hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın beyne verdiği hasarı gidermenin yolu bulunmamaktadır.

HIV-AIDS gibi otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemine tehdit oluşturmakta ve kişinin vücudubu diğer hastalıklara açık hale getirmektedir. Kişide sağlıklı hücrelerin kaybı ayrıca ensefalit gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonlara yol açabilir. Bu hastalıklar beyne etki edebilir ve beyin korteksine zarar vererek subkortikal demansa neden olabilir.

Davranışsal problemler çok fazla görülmekle birlikte enfeksiyon ilerledikçe psikotik ataklar da daha fazla kendini göstermektedir.

Demans hastalığının elliden fazla türü tespit edilmiştir. Bu hastalığı ve türünü tespit ettikten sürecin çok iyi bir şeklide planlanması gerekmektedir. Hastalık hızlı bir şekilde ve kişinin hayatını etkileyecek şekilde yayılma göstermektedir.

Kişi günlük hayatına ve kişisel aktivitelerine devam etmek istiyorsa tedavisini aksatmamalı ve demansın etkilerini en aza indirgeyecek yollara başvurmalıdır. Bu şekilde hem kendisin hem de çevresini zor bir durumda bırakmaktan kurtulmakta ya da bu süreç az da olsa erteleyebilme şansı elde etmektedir.

Burada demans hastasına bakan kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Hastalıkların kişinin elinde olmayan bir durumdan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Kişi bu hastalıklara yakalanmayı kendi istememekte ve gösterdiği belirtiler kişinin kendi elinden kaynaklı olmamaktadır. Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hastalığın daha ileri boyutlarında pek çok zorluk karşılarına çıkabilir.

Kaynakça:

https://en.wikipedia.org/wiki/Subcortical_dementia

Blog