Demans Hastaları Halüsinasyon Görür Mü?

Ruhsal ve sinirsel anlamda yaşanan bozukluklar sonucu ortaya çıkan halüsinasyon görme; gerçekte var olmayan görüntülerin 5 duyu aracılığıyla algılandığını düşünme şeklinde karşımıza çıkan bir rahatsızlıktır.

Halüsinasyon yaşayan kişi orada göreceği bir şey olmasa da canlı ya da cansız bir şeylerin var olduğunu düşünmeye başlar. Halüsinasyon ciddi bir sorun oluşturmakta ve kişinin psikolojisini daha da kötüye sürükleyerek olayları ve çevresini anlayamamasına yol açmaktadır.

Halüsinasyonların ortaya çıkması bazı rahatsızlıkların kaynaklı olabilmektedir; duyu organlarında tahribat olması, migren ve bazı psikolojik rahatsızlıklar halüsinasyon görülmesine neden olabilmektedir. Halüsinasyon görme ses duyma, birisinin seslenmesi gibi ya da görüntü olarak var olmayan şeylerin var olarak algılanması ile de olabilir.

Gerçek anlamda halüsinasyon görmek diğer yaşanan değişimlerden daha farklı özelliklere sahiptir. Kişi o gördüğü şeyi gerçek sanmakta ve davranışlarını ona göre düzenlemektedir. Çevresinde gördüklerinin var olduğuna inanır ve başkalarının kendisine inanmamasına da tepki göstermeye başlarlar.

Halüsinasyon beş duyu olarak algıladıklarını düşündükleri bir nevi hayallerdir. Demans ya da buna benzer rahatsızlıklarda beynin yaşadığı sorunlarla beraber ortaya çıkabilmektedir. Gerçek halüsinasyon yaşanan psikolojik hastalıklar sonucunda oluşan ve devamlılık taşıyan durumlarda karşımıza çıkar.

Demans ise öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Demansa yol açan nedenler; alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, bazı ilaçlar, depresyon, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar gibi nedenlerdir.

Demans hastası bireylerin orta ve geç dönem evrelerinde halüsinasyon gördükleri bilinmektedir. Hasta, hiç kimse konuşmasa bile sesler duyduğunu iddia etmekte ve olmayan şeyler gördüğünü söylemektedir. Bu durum kişide sürekli çevresindeki insanlardan şüphe etmesine ve kimseye güvenememesine neden olmaktadır.

Kişi gördüğü halüsinasyonlara göre davranışlar sergilemektedir. Sürekli kendilerinin takip edildiğini ya da onu öldürmek istedikleri gibi algılara sahiplerdir.

Psikotik semptomları olan demans hastalarının genellikle huzursuz, agresif hatta saldırgan olabilmektedirler. Ağırlıklı olarak kuruntu ve halüsinasyon görme geç dönemde karşılarına çıkan en belirgin özelliklerdendir. Psikotik semptomların demans türleri arasında farklılık gösterebilir.

Optik halüsinasyonlar Lewy cisimcikli demans için daha belirgin olan belirtilerdendir. Alzheimer demansı olan kişilerde ise psikotik semptomlar, kuruntular daha belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Burada demans hastasına bakan kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Hastalıkların kişinin elinde olmayan bir durumdan kaynaklandığı unutulmamalıdır. Kişi bu hastalıklara yakalanmayı kendi istememekte ve gösterdiği belirtiler kişinin kendi elinden kaynaklı olmamaktadır.

Hastalığın daha ileri boyutlarında pek çok zorluk karşılarına çıkabilir. Bu zorluklardan en belirgin olanları psikolojik olanlardır. Kişinin bedeni olarak yaşadıkları sıkıntılar kontrol altına alınabilse de psikolojik olarak yaşananları kontrol etmek çok zor bir hal alabilmektedir. Burada hastalığın ilerlemesi için erken tedbir almak büyük bir öneme sahiptir.

Kaynakça:

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/hallucinations

Blog