Wernicke-Korsakoff Sendromu Nedir, Semptomları Nelerdir?

Wernicke-Korsakoff sendromu, alkol kullanımından kaynaklanan bir beyin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık, beyin dokusu üzerinde oluşan hasar sonucu ortaya çıkar ve beynin hafıza ve koordinasyon gibi fonksiyonlarını etkiler. Wernicke-Korsakoff sendromu, genellikle alkol bağımlılığı olan bireylerde görülür ve sıklıkla, alkolik Korsakoff psikozu (APK) ve Wernicke encefalopati (WE) adı verilen iki ayrı durumdan oluşur. APK, hafıza bozukluğu, düşünce bozukluğu ve dil bozukluğu gibi semptomları içeren bir rahatsızlıktır. WE ise, koordinasyon bozukluğu, titreme ve yürüme güçlüğü gibi semptomları içeren bir rahatsızlıktır.

Wernicke-Korsakoff sendromu, alkolik Korsakoff psikozu ve Wernicke ensefalopatisi olarak iki ayrı durum olarak görülebilir. Ancak, genellikle bu iki durum birbirine bağlıdır ve bireylerde, APK ve WE’nin birlikte görüldüğü durumlar sıklıkla görülür. Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, semptomların şiddeti ve süresi, alkol kullanımının süresine ve miktarına göre değişebilir. Bu nedenle, alkol kullanımını azaltmaya yönelik tedavi yöntemlerine uyum sağlamak, Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin tedavisinde, genellikle semptomları azaltmaya yönelik ilaçlar ve destekleyici tedavi yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler arasında, ilaç tedavisi, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve grupta destek gibi tedaviler yer alabilir.

Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin, yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, destekleyici tedavi yöntemlerine uyum sağlamalarına yardımcı olunmalıdır. Bu yöntemler arasında, ilaç tedavisi, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve grupta destek gibi tedaviler yer alabilir. Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin, alkol kullanımını azaltmaya yönelik tedavi yöntemlerine uyum sağlamaları önemlidir.

Wernicke-Korsakoff Sendromuna Ne Sebep Olur?

Wernicke-Korsakoff sendromu, genellikle, alkol bağımlılığı sonucu oluşan bir hastalık olarak bilinir. Alkol bağımlılığı olan bireylerde, aşırı miktarda alkol tüketiminin neden olduğu beyin hasarı sonucu oluşabilir.

Wernicke-Korsakoff sendromu, beyin içinde bulunan beyin bezi ve beyinciklerinin hasar görmesine neden olur. Bu hasar, bireylerin hafızalarını ve koordinasyonlarını bozar ve diğer fiziksel ve zihinsel semptomların ortaya çıkmasına neden olur.

Wernicke-Korsakoff sendromu, alkol bağımlılığı olan bireylerde sık görülen bir hastalıktır, ancak bu hastalık, alkol tüketmeyen bireylerde de görülebilir. Bu durumda, hastalığın nedeni, beyin hasarına neden olan diğer faktörler olabilir. Örneğin, beyin enfeksiyonları, kafa travmaları ve beyin tümörleri gibi nedenler de Wernicke-Korsakoff sendromu oluşumuna neden olabilir. Hasta profesyonel bir sağlık ekibi tarafından muayene altına alındığında hastalığın semptomları ve sebepleri çok daha detaylı ve kesin bir şekilde gözlemlenebilecek ve hasta gereken tedavi programları altına alınabilecektir.

Wernicke-Korsakoff Sendromu Semptomları Nelerdir?

Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde görülebilecek semptomlar şunlardır:

  • Hafıza bozukluğu: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, hafıza bozukluğu sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, geçmişteki olayları hatırlamada güçlük çekmesine ve yeni bilgileri öğrenmeyi zorlaştırmasına neden olabilir.
  • Düşünce bozukluğu: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, düşünce bozukluğu sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, düşüncelerini ifade etmeyi zorlaştırmasına ve düşüncelerini yönlendirmede zorluk çekmelerine neden olabilir.
  • Dil bozukluğu: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, dil bozukluğu sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, kelime ve cümleleri doğru bir şekilde kuramamasına ve kelime hatırlamada güçlük çekmelerine neden olabilir.
  • Koordinasyon bozukluğu: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, koordinasyon bozukluğu sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, bedenlerini hareket ettirmede güçlük çekmelerine neden olabilir.
  • Titreme: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, titreme sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, bedenlerinde hafiften ağır derecede titreme olmasına neden olabilir.
  • Yürüme güçlüğü: Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, yürüme güçlüğü sıklıkla görülür. Bu semptom, bireylerin, yürümede güçlük çekmelerine neden olabilir.

Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerde, semptomlar sadece hafıza bozukluğu, düşünce bozukluğu, dil bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, titreme ve yürüme güçlüğü ile sınırlı değildir. Bu bireylerde ayrıca, aşırı uykuya ve uyku düzensizliğine eğilim, ciltteki düşük nöbetler, yüksek vücut sıcaklığı, dilin yara açma ve kanama riskine eğilimli olması gibi diğer semptomlar da görülebilir.

Bu semptomların hepsi, Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin, yaşamlarını etkileyebilecek önemli sorunlardır. Bu nedenle, bu bireylerin tedavisinde, semptomları azaltmaya yönelik çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu tedavi yöntemleri arasında, ilaç tedavisi, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve grupta destek gibi yöntemler yer alabilir. Bu tedavi yöntemlerine uyum sağlamak, Wernicke-Korsakoff sendromu olan bireylerin, semptomlarını azaltmaya ve yaşam kalitelerini yükseltmeye yardımcı olabilir.

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

About the Author: Uz. Dr. Süreyya Ataus

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim almış ve daha sonra Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalında nöroloji uzmanlığının eğitimini tamamlamıştır. Doktorluk kariyeri boyunca Konya ve Antalya’da görev yapmakla birlikte İstanbul’da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesinde çalışmıştır. Uzman Dr. Süreyya Ataus Neuro Up Clinic ekibiyle birlikte İstanbul’da nöroloji hastalarına tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Blog