Unutkanlık Alzheimer Belirtisi Mi?

Bilindiği üzere unutkanlık, Alzheimer hastalığının en önemli belirtilerinden biri olarak kabul ediliyor fakat her unutkanlık, aslında Alzheimer belitisi değil. Yani, fiziksel değişikliklere bağlı olarak beyinde oluşan bellek bozukluklarının oluşturduğu unutkanlık, Alzheimer hastalığının getirdiği unutkanlık ile aynı değil.

Aynı zamanda yaşlılığın getirdiği unutkanlık da Alzheimer hastalığının getirdiği unutkanlık ile aynı seviyede değil. Yani unutkanlık, Alzheimer belirtisi olsa da her unutkanlık Alzheimer belirtisidir demek yanlış olacaktır. Bunların dışında Alzheimer’ın en büyük belirtisi, yeni öğrenilmiş bir şeyi unutmaktır.

Unutkanlık değil de unutkanlık ile beraber gelen önemli olayları unutma, devamlı aynı soruları sorma ve sürekli not alma, Alzheimer ya da Demans hastalığının belirtileri olabilir.

Unutkanlık ve Alzheimer hastalığının farklı belirtileri çok sık karıştırılmaktadır. İşte Alzheimer ile unutkanlık arasında farklar:

1. Plan Yapmada Sorunlar: Aylık gelen faturaları takip etme ya da eskiden yapılabilen bir şeyi artık yapamamak Alzheimer ya da Demans hastalığının belirtisi olabilmektedir. Ayrıca eskiden kısa sürede yapılabilen bir işin artık uzun sürede yapılması da yine Alzheimer belirtisi olabilir.

Yaşa bağlı oluşan unutkanlık sorunlarında ise kişi, birtakım sorunlar yaşasa da bunları sonrasında düzeltebilmektedir ancak Alzheimer hastalarının çoğu maalesef sorunları düzeltme şansına sahip olmuyor.

2. Gündelik İşleri Yapamamak: Daha önce sürekli gidilen bir yolu hatırlamamak ya da gündelik herhangi bir işi artık yapamamak belirtiler arasında yer almaktadır. Yaşa bağlı oluşan unutkanlık ise genelde TV kumandasının yerini hatırlamama ya da fırın gibi eşyaları çalıştıramamakla sınırlı kalır.

3. Tarihleri Karıştırmak: Alzheimer hastaları, günleri, ayları ya da mevsimleri karıştırabilir ve hatırlamakta zorluk çekebilir. Ayrıca hastaların bir kısmı, kafada oluşan zaman karşamasına bağlı olarak bazen sinirlenebilmektedir. Bulundukları yeri ya da o yere nasıl geldiğini hatırlamayan hastalar da olabilir ki bu gibi durumlar da yine Alzheimer belirtisi arasındadır.

Yaşa bağlı ya da farklı etkenlerden dolayı oluşan unutkanlıklarda ise kişi, herhangi bir tarihi karıştırdıktan kısa bir süre sonra tarihi hatırlayabilmektedir.

4. Kelime Bulamamak: Alzheimer hastalarının unutkanlığı, normal unutkanlığa göre daha ileri seviyededir. Bunun en büyük örneği de konuşma veya yazma esnasında hastaların kelimeleri hatırlayamaması, bulamamasıdır.

Hastalar, herhangi bir sohbeti takip etmekte zorlanır ve sohbeti yakalasa bile bir süre sonra tıkanmaktadır. Bu nedenle de kelimeleri bulamaz ya da karıştırırlar. Yaşa bağlı ya da farklı nedenlerden dolayı oluşan unutkanlıklarda ise kişiler, doğru kelimeyi bulmak için kısa süreliğine zorlanır ve sıklıkla kelimeleri unutmaz.

5. Eşyaları Bulamamak: Alzheimer hastaları, unutkanlığa bağlı olarak eşyalarını absürt yerlere koyar ve daha sonrasında bulamaz. Bazı zamanlarda ise eşyalarının çalındığını düşünür. Diğer unutkanlık durumlarında ise kişiler, genelde bir süre sonra eşyayı koydukları yeri hatırlamaktadır.

6. Karar Vermekte Zorlanma: Alzheimer hastaları, herhangi bir konu hakkında karar vermekte zorlanır ve bu durum, yanlış kararlar alınmasına sebep olur. Yaşa bağlı unutkanlıklarda ise yanlış karar vermek ya da karar vermekte zorlanmak sık görülmez.

7. Hobilerden Uzaklaşmak: Alzheimer hastalarının çoğu, sosyalleşmekten ya da dışarı çıkmaktan vb. kaçınmak için çeşitli bahaneler uydurur. Bunun nedeni ise unutkanlığın getirdiği olumsuz durumlardan kaynaklanmaktadır.

İleri seviye unutkanlık sebebi ile dışarı çıkmak, hobi edinmek ya da sosyalleşmek istemeyen hastalar vardır. İleri yaşa bağlı unutkanlıkta ise durum, bu tarz aktivitelerden sıkılmak olarak özetlenebilir.

Görüldüğü üzere yaşlılık ya da farklı faktörlerden dolayı meydana gelen unutkanlık ile Alzheimer hastalığının getirdiği ileri seviye unutkanlık arasında çok fark vardır. Bu sebeple unutkanlık, temelde Alzheimer belirtisi olsa da her unutkanlık Alzheimer belirtisi değildir. Farkı anlamak için ise erken teşhis büyük önem taşır.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Her Unutkanlık Alzheimer mı?

Her unutkanlık Alzheimer değildir. İnsan beyni hemen her yaşta belli ölçekte unutkanlık sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Bunun dönemsel nedenleri olabileceği gibi, beynin doğuştan getirilen işlev bozuklukları, başka hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi faktörler erken yaşlarda unutkanlığa sebep olabilir.

Bunun yanında, 60 yaş üzerinde unutkanlık olağan bir durum olarak kabul edilir. Yaşlılığa bağlı Demans hastalığı nedeniyle, Alzheimer olmaksızın unutkanlık söz konusu olabilir. Demans hastalığının, Alzheimer ile karıştırılmasının ana nedeni de zaten budur. Her iki hastalık da ileri yaşlarda beklenir ve unutkanlığa yol açar.

Alzheimer daha farklı etkileri olan bir hastalıktır. Buna karşın, sık ve ciddi düzeyde unutkanlık problemi yaşayanların sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerilir.

Kaynak:

https://www.nia.nih.gov/health/do-memory-problems-always-mean-alzheimers-disease

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog