Transkraniyel alternan akım uyarımı – tACS

Transkraniyel Alternan Akım Uyarımı (Transcranial Alternating Current Stimulation – tACS), beyin uyarımı tekniklerinden biridir. Bu teknikte, elektrotlar kullanılarak düşük frekansta alternatif akım beyin üzerine uygulanır.

tACS, beyin aktivitesini ve sinirsel iletişimi modüle etmek için kullanılır. Beyin, doğal olarak elektrik sinyalleri üretir ve bu sinyallerin frekansları farklı beyin fonksiyonları ile ilişkilendirilmiştir. tACS, bu doğal elektriksel aktiviteyi taklit ederek ve belirli frekanslardaki akımı kullanarak beyin dalgalarını etkiler.

tACS’nin temel amacı, beyindeki belirli frekanslardaki dalgaların ritmini değiştirmektir. Örneğin, alfa dalgaları beyinde rahatlama ve dinlenme ile ilişkilendirilirken, gama dalgaları daha yüksek bilişsel işlevlerle bağlantılıdır. tACS, belirli frekanstaki dalgaların artırılması veya azaltılması yoluyla beyin aktivitesini etkileyebilir.

Bu beyin uyarım yöntemi, çeşitli araştırma alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin, bilişsel işlevlerin artırılması, öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesi, belleğin iyileştirilmesi ve duygusal durumun düzenlenmesi gibi alanlarda etkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, tACS’nin tam mekanizması ve etkileri hala tam olarak anlaşılmamıştır ve araştırma bu konuda devam etmektedir.

tACS genellikle kontrollü bir şekilde, deneyimsiz ve profesyonel araştırmacılar tarafından yapılmamalıdır. Uygulamadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmalı ve uzman bir araştırmacı tarafından denetlenmelidir. Bu tür bir beyin uyarımı, potansiyel riskler ve yan etkiler içerebilir.

Sonuç olarak, transkraniyel alternan akım uyarımı (tACS), beyin aktivitesini etkilemek için kullanılan bir uyarım tekniğidir. Araştırmalar, bu yöntemin bilişsel ve duygusal işlevleri modüle etme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Referanslar:

  1. Nitsche MA, Paulus W. Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. J Physiol 2000;527(Pt 3):633-639.
  2. Fritsch B, Reis J, Martinowich K, et al. Direct current stimulation promotes BDNF-dependent synaptic plasticity: potential implications for motor learning. Neuron 2010;66(2): 198-204.
  3. Nitsche MA, Liebetanz D, Antal A, Lang N, Tergau F, Paulus W. Modulation of cortical excitability by weak direct current stimulation-technical, safety and functional aspects. Suppl Clin Neurophysiol 2003;56:255-276.
  4. Nitsche MA, Seeber A, Frommann K, et al. Modulating parameters of excitability during and after transcranial direct current stimulation of the human motor cortex. J Physiol 2005;568(Pt l):291-303.
  5. Kuo MF, Paulus W, Nitsche MA. Boosting focally-induced brain plasticity by dopamine. Cereb Cortex 2008;18(3):648- 651.
  6. WagnerT, Fregni F, Fecteau S, Grodzinsky A, Zahn M, Pascual- Leone A. Transcranial direct current stimulation: a computer- based human model study. Neuroimage 2007;35(3):1113-1124.
  7. Miranda PC, Lomarev M, Hallett M. Modeling the current distribution during transcranial direct current stimulation. Clin Neurophysiol 2006;117(7): 1623-1629.
  8. BiksonM,DattaA,ElwassifM.Establishing safety limits for transcranial direct current stimulation. Clin Neurophysiol 2009; 120(6): 1033-1034.