TPS ile Alzheimer Tedavisi

Alzheimer hastalığı olan hastalarda fonksiyonu azalmış olan beyin bölgelerinin uyarılması için kullanılan bir tedavi protokolüdür.

Alzheimer teşhisi; hem hasta hem de hasta yakınları için çok yıpratıcı bir süreçtir. Yoğun araştırmalara rağmen Alzheimer’ın tedavisi henüz bulunamamış; ancak hastalıkla mücadelede ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu hastalıktan etkilenenlerin yaşam kalitesi ve kendi kaderini tayin hakkı mümkün olduğunca uzun süre korunmalıdır.

Alzheimer hastalığında ilaç tedavileri hastalığın ilerlemesinde son derece kısıtlı bir fayda sağlamaktadır.

Trancranial Pulse Stimulasyon (TPS) Alzheimer Hastalığı için yeni bir tedavi olarak Avusturya Wienna Üniversitesi -Kanada Toronto Üniversitesi ve İsviçreli kuruluşlar tarafından geliştirilmiş olup Alzheimer tedavisinde kendi alanında çalışmaları devam eden bir yöntemdir.

Transcranial Pulse Stimülation TPS ile NeuroUp tedavi protokolü dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki merkezlerle neredeyse aynı anda ülkemizde ilk defa NeuroUpClinic’te uygulanmaya başlayacaktır. Mevcut tedavi şu anda; Avusturya, İsviçre, Almanya ,İngiltere, Kanada, Hongkong, İspanya, Portekiz, Fransa, Danimarka’da kullanılmaktadır.

Viyana liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilen TPS nöral stimülasyon tekniği, beynin derin bölgelerini hedefe yönelik ve müdahalesiz bir şekilde aktive edebilen bir tekniktir.

Bu nedenle, hala işlevsel nöronları aktive ederek bozulan beyin fonksiyonlarını geri kazanmanın mümkün olduğu Parkinson, MS, İnme, Nevralji gibi tüm hastalıklar, yeni Transcranial Pulse Stimülation (TPS) tedavisi için adaydır. Transcranial Pulse Stimülation (TPS) Alzheimer tedavisi için zaten lisanslıdır. (CE sertifikası)

Tedavi Kliniklerimiz

Transcranial Pulse Stimülation TPS ile NeuroUp tedavi protokolü

” NeuroUp hafif ila orta derecede Alzheimer hastası olanların yaşam kalitesini iyileştirmek için Transcranial Pulse Stimulation (TPS) teknolojisini kullanan invaziv olmayan bir tedavidir.”

NeuroUp – Alzheimer Hastalığı için devrim niteliğinde yeni bir tedavi!

Alzheimer Hastalığı teşhisi, hem hastalığa sahip olan bireyler hem de hastanın tüm yakınları için birçok zorluğu beraberinde getirir. Tıp biliminin en iyi çabalarına rağmen, Alzheimer Hastalığı halen tedavi edilemez durumdadır. Alzheimer hastalığına karşı mücadelede bazı ilaçlarla sınırlı faydalar elde edilmiştir.

Asetil Kolinesteraz inhibitörü olarak bilinen ilaç tedavilerinin beyinde hafıza ve düşünme işlevlerinde önemli bir rol oynadığına inanılan bir kimyasal olan asetilkolinin parçalanmasını önlemek için çalışarak zihinsel performansı stabilize etmeye ve Alzheimer semptomlarını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösterilmiştir.

Buna benzer şekilde NMDA reseptör antagonistleri de yardımcı olarak kullanılmaktadır.

NeuroUpclinic olarak dünyadaki çok önemli nöroloji tedavi merkezleriyle neredeyse aynı zamanda, hafif ila orta dereceli AD’den muzdarip olan hastalar için yaşam kalitesini iyileştirmek için Transcranial Pulse Stimulation (TPS) teknolojisini kullanan, invazif olmayan bir tedavi olan *NeuroUp * metoduyla hizmet vermekteyiz.

Almanya Alzheimer Derneği  TPS tedavisini onaylamaktadır ve websitesinde Türkiye’deki tedavi kliniği olarak Neuro Up Clinic’i tavsiye etmektedir.(bkz. https://www.alzheimer-deutschland.de/tps-standorte/tps-standorte-tuerkei)

TPS hakkında temel bilgiler

• Hafif-orta derecede Alzheimer hastalarında kullanılır.
Amaç: Alzheimer hastalarının zihinsel ve fiziksel yeteneklerini geliştirmek /sürdürmektir.
• Vücut dışında üretilen akustik ultrasonografik darbeler, özellikle tedavi gerektiren beyin bölgelerine verilmektedir.
• Poliklinik koşullarında, hastane ortamında olmayı gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir.
• Güvenli bir tedavi yöntemidir. İşlem sonrası hasta normal hayatına dönebilir.
• Ortalama tedavi süresi seans başına 30 dakika olup bir tedavi süresi 2 hafta boyunca 6 seans içermektedir

Bir TPS tedavi seansı Transkraniyal Pulse Stimülasyonu (TPS) eğitimli klinik doktorlarımız tarafından gerçekleştirilir. Hastalar bir terapi seansı sonrasında normal günlük hayatlarına devam edebilirler.

Transcranial Pulse Stimülation (TPS) güvenlidir. Hasta, tedavi koltuğuna rahatça oturur ve istediği zaman serbestçe hareket edebilir. Tedavi başlamadan önce, doktor hasta verilerini terapi sistemine girer ve kafa derisine veya saça ultrason jeli uygular. Hastanın başını tıraş etmek gerekmez.

Darbelerin optimal iletimini sağlamak için ultrason jeli gereklidir. Hasta daha sonra başının konumunun tespit edilebilmesi için bir çift gözlük takar. Tedavi süresince, doktor el aletini kafa derisinin ve kafatasının ilgili bölgeleri üzerinde nazikçe hareket ettirir.

Bir ekranda hem doktor hem de hasta tam olarak beynin hangi bölgesine ulaşıldığını görebilir. Bir terapi seansı genellikle yaklaşık 30 dakika sürer. Genel olarak, bir TPS tedavi serisi, tümü 2 hafta içinde gerçekleşen ortalama 6 seans içerir.

Alzheimer hastalığı (AH) nedir?

Alzheimer Hastalığı (AH), yaşlı insanlar arasında en yaygın demans türlerinden biridir. Sinir ve beyin hücrelerinin aşamalı olarak bozulması nedeniyle hastalar hafıza kaybı yaşayabilir, düşünme, problem çözme veya dil ile ilgili sorunlar yaşayabilir, oryantasyon sorunları yaşayabilir ve artık yardım almadan günlük yaşamla baş edemez hale gelebilirler.

Alzheimer Hastalığı belirtileri tipik olarak 65 yaşından sonra ortaya çıkar, 65 yaş üstündeki 100 kişiden 8 ‘ inde 85 yaş üstündeki her 2 kişiden 1’inde Alzheimer hastalığı görülmektedir. 65 yaşından sonra her 5 yılda 1 hastalık görülme sıklığı 2 kat artmaktadır. Ancak bundan daha genç kişilerde de gelişebilir. Buna erken başlangıçlı Alzheimer Hastalığı denir.

Türkiye’de yaklaşık 600.000 Alzheimer hastası olduğu düşünülmekle birlikte bu sayının nüfusun yaşlanmasıyla birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşması beklenmektedir. Küresel ölçekte, her üç saniyede bir kişiye bir tür demans teşhisi konduğu tahmin edilmektedir. Şu anda dünya çapında 44 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunmaktadır.

*2050 YILINDA TÜRKİYENİN DÜNYADA EN FAZLA ALZHEIMER HASTASINA SAHİP 4’üncü ÜLKE OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR*

NeuroPulse – Transkraniyal Nabız Stimülasyonu (TPS) nasıl çalışır?

NeuroPulse TPS®, Alzheimer Hastalığının hafif ila orta dereceli semptomlarını gösteren hastalarda kullanılan, 2018’den beri çalışmaları devam eden bir tedavi seçeneğidir.

TPS, Alzheimer hastalarının bilişsel yeteneklerini geliştirmek ve bu yetenekleri mümkün olduğunca uzun süre korumak için beynin çeşitli bölgelerini uyarır. Şimdiye kadar TPS ile 1.500’den fazla tedavi seansı gerçekleştirilmiştir. Hastalar ve aileleri, TPS tedavilerinin gelişmiş sözel yetenek, daha iyi hafıza ve gelişmiş bir yön duygusu ile sonuçlandığını bildirmektedir.

Beyin stimülasyonu elektromanyetik teknolojilerle onyıllar boyunca sürdürülmüştür, ancak hedeflemelerin tam olarak yapılamaması beyin dokusunda ısınma ve hasara neden olabilmesi gibi nedenlerle nörolojik hastalıklarda beyinde kullanımında önemli sınırlamalar ve güvenlik sorunları mevcuttur.

Tedavi cihazı ünitesi tarafından üretilen ve hastanın kafasına yönlendirilen ultrasonografi dalgalarını veya akustik darbeleri içerir. Akustik dalgaların, ilgili beyin bölgelerinin hedeflenen uyarılmasıyla etkisini ürettiği yer burasıdır. Bu non-invaziv bir işlemdir ve akustik darbeler deriden ve kafatasından onlara zarar vermeden geçer.

Transcraniyal Pulse Stimülasyonu, ile ultrasonografik olarak derin beyin sahalarında lokal alanlarda dramatik aktivite artışlarına neden olacak şekilde güvenli olarak stimülasyon yapabilmek çok önemli bir klinik gelişmedir.

Bu şekilde ancak cerrahi olarak veya elektrot implantasyonu ile sağlanabilen derin beyin stimülasyonuna non invazif olarak sağlanabilme şansı elde edilmiştir.

Ultrasonografik dalgalarla sağlanan derin beyin stimülasyonu; Hücre zarı geçirgenliğinde değişikliklerle birlikte transmitterler hümoral ve hücre aktivitesinde değişiklikler yaratır ve bu uzun vadede nöroplastik etki sağlar.

NeuroUp TPS, şu anda Alzheimer hastalarında bilişsel yeteneği ve ruh halini iyileştirdiği ve koruduğu klinik olarak kanıtlanmış bir ilaçsız tedavidir.

NeuroUp TPS, beynin yaklaşık 5 cm derinlikte odaklanmış stimülasyonunu sağlayan ultrason frekans aralığına sahip kısa akustik darbelerden oluşur. TPS tarafından indüklenen anahtar mekanizma, hücrelerin mekanik kuvvetleri biyolojik sinyallere dönüştürme yeteneği olan mekanotransdüksiyondur.
Basitçe söylemek gerekirse, akustik darbeler vücutta iyileşme üzerinde biyolojik etkisi olan kimyasal reaksiyonlar yaratır

  • Mekanotransdüksiyon

  • Hücre geçirgenliğinde artış

  • Mekanik duyarlı iyon kanallarının uyarılması

  • Vazodilatasyona, metabolik aktivitenin artmasına ve anjiyogeneze yol açan ve antiinflamatuar etkiye sahip olan nitrik oksit (NO) salınımı

  • Vasküler büyüme faktörlerinin uyarılması (VEGF)

  • BDNF’in (Brain-Derived Neurotrophic Factor) uyarılması

  • Kök hücrelerin göçü ve farklılaşması

Transcranial Pulse Stimulation (TPS) etkisini nasıl gösterir ?

TPS derin beyin bölgelerini uyarabilir ve beynin 8 cm içine kadar ulaşabilir.

TPS stimülasyonunun kısa süreli olması sayesinde doku ısınması önlenir. Hasta tedavi sırasında hareketsiz kalmaz ve serbestçe hareket edebilir.

TPS tedavisinin, hafif-orta derecede demansı olan hastalarda CERAD test performansını önemli ölçüde iyileştirdiği ve Beck’in depresyon indeksini azalttığı gösterilmiştir. 1500’den fazla tedavi gerçekleştirilmiş, sonrasında klinik kullanımı daha yaygınlaşmıştır.

Önemli bir çalışma, TPS’nin hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan hastaların bilişsel yeteneklerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda onları önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir. Açık etiketli tek kollu çalışma verileri de iyileştirmelerin TPS tedavi serisinin tamamlanmasından sonra en az 3 ay sürdüğünü göstermiştir.

Bilinç seviyesi, CERAD ölçeğinde ortalama olarak 10 puan artmıştır. Bu, dil ve hafızanın geliştiğini ve dolaylı olarak sosyal etkileşimde artışa yol açtığını bildiren hastalar ve sevdikleri tarafından da doğrulanmış, bazı hastalar, alışverişlerini tekrar bağımsız olarak yapmalarına olanak tanıyan gelişmiş bir yön duygusuna tekrar kavuşmuştur.

Bir tedavi seansı genellikle yaklaşık 30 dakika sürer. Ortalama olarak, 2 ila 3 haftalık bir süre içinde altı seans gereklidir. Tedaviden sonra hastalar normal günlük aktivitelerine devam edebilirler.

NeuroUp Booster’lar, bilişsel bakım programının bir parçası olarak ilk tedavileri takiben 6 haftada bir sunulabilir.

Tedaviye cevap ne zaman ortaya çıkmaya başlar?

NeuroUp TPS sonuçları iki hafta kadar kısa bir sürede görülebilir. Bu gelişme, ortalama olarak, CERAD puanında %10’luk bir artışın yanı sıra oryantasyon, öz farkındalık ve genel zihinsel sağlıkta önemli gelişmeler içerir.

CERAD Ölçeği nedir?

Alzheimer Hastalığı için The Consortium to Establish a Registry (CERAD), Alzheimer Hastalığının değerlendirilmesi için standartlaştırılmış, doğrulanmış önlemler geliştirmek üzere 1986 yılında Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.

Puan, bir dizi test kullanılarak bir uzman bir psikolog tarafından belirlenir. Örneğin, 70 yaşında AH olmayan bir kişinin puanı 80 olabilirken, hafif veya şüpheli AD’si olan birinin puanı yaklaşık 39 olabilir. Alzheimer hastası bir kişide CERAD puanı 18’e kadar düşebilir.

TPS tedavisinden sonra Alzheimer hastalığında nöropsikolojik gelişmeler;
A) Hastaların bilişsel durumu CERAD CTS (düzeltilmiş toplam puan) için global sonuç parametresi, TPS tedavisinden sonra önemli ölçüde iyileşir.
B) CERAD lojistik regresyon puanı (LR) da iyileşti. LR, Alzheimer tipi demans için önemli olan testlere odaklanır.
C) Hafıza
D) Sözel fonksiyonlarda tedavi sonrası düzelme belirgindir.

Tedavi sonuçlarını nasıl ölçüyoruz?

CERAD Ölçeğine ek olarak, hastalar tedavilerinin ardından ek testler kullanılarak değerlendirilir. Bunlar şunları içerir:
MMSE: Hafıza veya diğer zihinsel yeteneklerle ilgili sorunlarla ilgili şikayetler için en sık kullanılan testtir.

ADAS-COG: Demansın bilişsel semptomlarının şiddetini belirlemek için kullanılan nöropsikolojik bir değerlendirme.
Global Deterioration Scale: Dr. Barry Reisberg tarafından geliştirilen bu ölçek, bakıcılara Alzheimer Hastalığı gibi birincil dejeneratif demanstan muzdarip olanlar için bilişsel işlevin aşamalarına genel bir bakış sağlar.

NeuroUp TPS’in herhangi bir yan etkisi var mı?

NeuroPulse TPS’in bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Hastalar tedavilerinin hemen ardından günlük aktivitelerine devam edebilirler. Bazı hastalar bir ağırlık hissi veya hafif bir baş ağrısı bildirir, ancak bu, kafadan çok kafa derisinde hissedilir ve tipik olarak 20 dakika içinde geçer

Transcranial Pulse Stimulation (TPS) Güvenli mi?

90’lı yılların ortalarında, travma sonrası spazmlar, spastik felç ve polinöropati gibi periferik nörolojik hastalıkların tedavisinde ses dalgalarının etkinliğini keşfedildi.

2014 yılında, Alzheimer hastalarının ses dalgalarıyla ilk tedavisi Almanya ve Avusturya’daki klinik ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi. 2018 yılında Transkraniyal Nabız Stimülasyonu (TPS), Alzheimer Hastalığı olan hastaların merkezi sinir sisteminin tedavisi için yetki alan türünün ilk prosedürüdür.

Transcranial Pulse Stimulation (TPS) Avantajları nelerdir?

• 2 haftada 6 tedavi seansıdır.
• Tedavi oturarak uygulanır (30 dakika).
• Ağrısız ve yan etkisizdir.
• MRG verilerine dayalı kişiye özel bir tedavidir.
• Destekleyici bilişsel eğitim gerekli değildir.
• Saç tıraşı gerekli değildir
• Tedavi sırasında hastanın hareketsiz kalma zorunluluğu yoktur.

BodyTrack – Gerçek zamanlı tedavi dokümantasyonu

Neuro-pulse, tedavi edilen bölgelerin otomatik olarak görüntülenmesini sağlar. Kişiselleştirilmiş MRG verilerinin kullanılması, hastanın beyninin belirli özelliklerinin dikkate alınmasını sağlar.

Stimülasyon veren cihazın konumu, her değiştiğinde, yüklenen MRG taramalarındaki hedef bölgelerin görselleştirilmesi otomatik olarak güncellenir. Uygulanan enerji, renkli olarak vurgulanır.

BodyTrack yazılımı, uygulanan TPS atımlarının ve tedavi ilerlemesinin görselleştirilmesi ve kontrolü için benzersiz bir araçtır.

BodyTrack yazılımının avantajları

• Kişiselleştirilmiş MRG verilerinin kullanımı
• MRG verilerinin 3 boyutlu görselleştirilmesi (aksiyal, koronal, sagital)
• Tedavi bölgesinin renkli görselleştirilmesi
• TPS uyarılarının dağılımının gerçek zamanlı görselleştirmesi
• Uygulanan enerjinin ve tedavi ilerlemesinin sürekli görselleştirilmesi ve belgelenmesi

Alzheimer tedavisini kolaylaştırmak için bir seçenek

TPS el aletinin özel ergonomik şekli, tedavinin doğrudan hasta üzerinde çalışmasını kolaylaştırmak için el yorgunluğunu en aza indirir. Bağlantı yüzeyi, herhangi bir kafa şekline kolayca uyum sağlayarak odaklanmış darbelerle tedaviyi basit ve verimli hale getirir.

TPS’nin Avantajları

• Derin serebral bölgelerin odaklanmış uyarılması
• Hastanın başının, kişiselleştirilmiş 3D görselleştirmesi
• Hassas beyin takibi için, 3D kızılötesi kamera sisteminin olması
• MRG verilerini içe aktarmak için USB arabirimi olması
• Hasta ve verilerinin arşivlenmesi

Tanı ve Tedavi Süreci

1) Hastanın kendi veya yakınları tarafından fark edilen demans belirtileri gösterenler ile daha önce bir başka hekim tarafından Alzheimer Hastalığı tanısı alan hastalar Neuro Up Clinic ekibine başvurarak randevu alır.
2) NeuroUp TPS uzmanlarımızdan biriyle ilk görüşme yapılır ve bu görüşme ile birlikte gerçekleştirilen nörolojik muayenesi yapılır. Hastanın düzenli olarak aldığı ilaçlar gözden geçirilir.
3) Muayenenin yanı sıra tanıyı destekleyecek biyokimyasal tetkikler yapılır. Daha özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım için beynin tedavi gerektiren alanlarını haritalayacak bir MRG taraması yapılır.
4) Klinik nöropsikoloğumuz tarafından, hastanın tedavi öncesi bilişsel değerlendirilmesi için nöropsikiyatrik testler uygulanır, hastalığın evresi belirlenir. Tedavi için hastanın uygunluğuna karar verilir.
5) Tedavi için uygun olan hastaya, Nöroloji doktorlarımız, 2 haftaya eşit olarak yayılan 30 dakikalık altı tedavi için belirlenen gün ve saatlerde tedavi süreci başlatılır.
6) Tedaviden bir hafta sonra, nöroloji doktorumuz ile birlikte klinik nöropsikoloğumuz ikinci bir değerlendirme ile, beyin fonksiyonu ve bilişsel yeteneklerdeki değişimi/iyileşmeyi ölçecektir.
7) Daha sonra gerekli görülürse, bir NeuroBooster bakım tedavi programı önerilebilir.

TPS Tedavisi Fiyatları Ne Kadar ?

TPS tedavisi seans ücretleri hakkında bilgi almak için whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.