İstanbul Tremor (Titreme) Tedavisi Doktoru

Ellerin titremesi pek çok insanın hayatının farklı dönemlerinde karşılaştığı bir sorundur. Ellerde ya da herhangi bir uzuvda ortaya çıkan geçici titremeler herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak tıbbi olarak tremor olarak anılan titremeler bazı hastalarda başlı başına bir rahatsızlıkken bazı hastalarda ise diğer hastalıklarla ilişkilendirilmektedir.

Bu yazımızda titreme neden olur, titreme çeşitleri nelerdir, hangi titremeler ciddiye alınmalıdır, titreme şikâyeti hangi hastalıklarla ilişkilendirilmektedir gibi sorular detaylı olarak cevaplandırılacaktır.

 

 

 

Titreme (Tremor) Nedir?

Toplumda titreme olarak bilinen sorun tıbbi olarak tremor olarak adlandırılmaktadır. Tremor tek başına bir sorun olabileceği gibi başka hastalıkların belirtisi de olabilmektedir.

Tremor sınıfına giren titremeler en basit tabiri ile kişinin istemi dışında ortaya çıkan ritmik hareket bozuklukladır. Bu hareket bozuklukları titremenin sabit haldeyken mi ya da hareket halindeyken mi ortaya çıkışına bağlı olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

Sabit bir halde iken ortaya çıkan titremeler, istirahat tremoru; hareketli haldeyken ortaya çıkan tremorlar, aksiyon tremoru olarak sınıflandırılmaktadır.

Kişide sabit bir halde otururken ya da ayakta dururken ortaya çıkan titremeler istirahat tremoru olarak sınıflandırılır. Statik tremor ya da Parkinson tremoru olarak da anılmaktadır.

Aksiyon tremoru ise kişi hareket halinde iken ortaya çıkmaktadır. Bu tür titremeler 4 gruba ayrılarak incelenmektedir. Bunlar; intansiyonel tremor, postural tremor, izometrik tremor ve göreve özgü tremordur.

İstanbul Tremor (Titreme) Tedavisi

İntansiyonel Tremor

Bu tremorlar amaca yönelik fiziksel bir aktivite gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkmaktadır. Hatta titreme hedefe yönelik aktivitenin sonuna yaklaşırken ortaya çıkmaktadır.

İntansiyel tremorlara ne güzel ve anlaşılır örnek parmak burun testi veya su dolu bardağa uzanılmasıdır. Örneği hasta masada duran su dolu bardağa uzanırken sistematik bir titreme ortaya çıkmaktadır.

Bu titremeler sabit halde yani istirahatte iken ortadan kaybolmaktadır. Bu tür titremeler bazı hastalarda baş ve gövde de öne arkaya sallanma şeklinde de görülmektedir.

Postüral Tremor

Postüral tremorlar yer çekimine karşı konumda yapılan eylemler sırasında gözlenmektedir. Örneğin ellerin veya ayakların havaya kaldırılması gibi durumlarda gözlenen titremeler bu sınıfa girmektedir. Bu tip tremorlarda heyecan, korku, stres gibi duygular tetikleyici olabilmektedir.

Göreve Özgü Tremor

Yazı yazma ya da müzik aleti çalarken yani belirli aktivitelerin yapılması esnasında ortaya çıkan titremeler bu sınıfa girmektedir. Bu tür titremelerde aynı kasların kullanıldığı başka aktivitelerde titreme sorunu görülmeyebilir.

Örneğin bazı bireylerde yürüme esnasında tremor görülürken, aynı bireyde koşma esnasında herhangi bir titreme görülmeyebilir.

İzometrik Tremor

Kollar gevşek bırakıldığında kaybolup, kaslar kullanıldığı zaman ortaya çıkan tremorlardır. Örneğin ağır bir nesnenin kaldırılması durumunda ortaya çıkan titremeler bu grupta sınıflandırılmaktadır.

Bu sınıflandırmaya ek olarak titremenin oluşmasına neden olan durumlar göz önüne alınarak tremorlar 7 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; esansiyel, Parkinson, distonik, ortostatik, serebellar, psikolenik tremordur.

Esansiyel tremor, en sık görülen titreme türüdür. El, kol ve bacaklarda ortaya çıkan ve ortaya çıkma nedeni bilinmeyen titremeler bu grupta sınıflandırılmaktadır.

Parkison hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan titremeler bu sınıfa girmektedir.

Distoni tremoru da Parkinson gibi bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Titreme (Tremor) Hastalığı Neden Olur?

Titreme her durumda hastalık ya da hastalık belirtisi olarak kabul edilmez. Örneğin stresli anlarda herkesin eli, ayağı titreyebilir. Ya da aşırı heyecanlı olunan durumlarda titreme görülmesi muhtemeldir.

Normal olarak kabul edilmeyen titremeler merkezi sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkan ve başka hastalıklarla ilişkilendirilen titremelerdir. Ortaya çıkan bu hareket bozukluklarının başka bir hastalıkla ilişkili olup olmadığının anlaşılması için uzman bir nöroloji doktoruna başvurulması önerilir.

Titreme Şikayeti İçin Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır?

Yukarıda da bahsedildiği üzer her titreme bir sorun değildir. Titreme sorununun ciddiye alınması için anlık heyecan, stres gibi durumlardan bağımsız olarak ortaya çıkması, bir kere değil tekrar eden durumlar olarak kendini göstermesi gereklidir.

Bunlara ek olarak hastalıklarla ilişkilendirilen titremeler konuşma ve ses tonunu etkiler, yazı yazma, yemek yeme, çatal bıçak kullanma gibi durumlarda ortaya çıkar.

Tremorların ciddiye alınması gereken durumlar büyük oranda hastanın kendi takibi ile tespit edilebilmektedir.

İstanbul Tremor (Titreme) Tedavisi

Titreme Hastalığında Teşhis Nasıl Konulur?

Tremorların teşhis ve tedavisi nöroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Teşhis için ilk olarak doktor sözlü ve fiziksel muayene yapar. Daha sonrasında ise detaylı bir nörolojik muayene gerçekleştirilir. Bu detaylı muayenede tendon refleksleri, koordinasyon, duruş, kas kuvveti, kas tonusu ve dokunma hissi incelenir.

Bunlara ek olarak doktorun isteğine bağlı olarak muayene esnasında yemek yeme, yazı yazma gibi fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesi talep edilebilir.

Ayrıca tremor teşhisi için doktor muayenesine ek olarak kan tahlilleri, EMG, MRG ve BT çekimi istenebilir.

Doğru bir tremor teşhisi tüm bu basamakların sonunda konulabilmektedir.

Tremor – Titreme- Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır? Titreme Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Titreme sorununun tedavisi için nöroloji uzmanına başvurulur. İstanbul ve Ankara’da bulunan Neuroup Nöroloji Kliniklerinde tremor tedavisi için 4 farklı tedavi yöntemi kullanılmaktadır Bunlar;

  • İlaç tedavisi,
  • Fizik tedavisi,
  • Botox tedavisi,
  • Beyin stimülasyonu tedavisidir.

Hangi tedavi ya da tedavilerin uygulanacağı titremenin neden ortaya çıktığına göre belirlenmektedir.

Tremor Tedavisinde İlaç Kullanımı

Titreme sorunu bazı durumlarda başka hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. İlaç tedavisi bu hastalıkları değil yalnızca titreme sonunu tedavi etmektedir. Doktorun uygun görmesi halinde titreme sonunda ilaç tedavisine başvurulmaktadır.

Fizik Tedavi Yöntemi ile Tremor Tedavisi

Fizik tedavi ile titreme tedavisi her hasta için uygun değildir. Bu tedavinin hastaya uygun olup olmadığı doktor muayenesi ile belirlenmektedir. Fizik tedavi yönteminde amaç hastanın kaslarının güçlendirilmesi ve kaslar üzerindeki kontrolünün arttırılması hedeflenmektedir.

Botilinum Toksin Enjeksiyonu ile Titreme Tedavisi

Kafa bölgesinde ortaya çıkan titremelerde Botilinum Toksin enjeksiyonu ile tedavi gerçekleştirilmektedir.

Beyin Stimülasyonu ile Tremor Tedavisi

Bazı titremeler hastalarda güç kaybına neden olmaktadır. Bu tür durumlarda yukarıda bahsedilen 3 tedavi yöntemi uygun değildir. Güç kaybı yaşanan durumlarda beynin belli bölgelerinde kontrollü sinyaller (uyarılar) gönderilerek tedavi gerçekleştirilmektedir.

Tremor teşhisini kim koyar?

Titreme hastalığı olarak da bilinen Tremor, nörolojik bir problem olduğu için teşhisi de nöroloji uzmanı tarafından konur. Vücudun el ve ayak bölgelerinde ve bunun yanı sıra göz çevresinde de anormal titremelerin meydana gelmesiyle birlikte oluşmaktadır. Tremor son yıllarda özellikle de 18-24 yaş grubunda sıklıkla rastlanmaktadır.

Tremor tedavi edilmezse ne olur?

Beyin ile doğrudan ilişiği olan Tremor, tedavi edilmemesi durumunda kalıcı beyin hasarlarında bulunabilir. Bu nedenle sıklıkla Parkinson ile de karıştırılan Tremor, tedavi edilmemesi durumunda uzun vadede büyük hasarlarda bulunmaktadır. Bu nedenle hastalığın en kısa sürede nöroloji uzmanı gözetiminde incelenmesi ve tedavi sürecine başlanması gerekmektedir.

El titremesi için hangi kliniğe gidilir?

El titremesi olarak da bilinen Tremor için nöroloji uzmanından randevu almak gerekir. Nöroloji uzmanından alınacak randevu sırasında gerekli testlerin de yapılmasıyla birlikte Tremor teşhisinin konulması olasıdır. El titremesi büyük oranda Parkinson ile karıştırılsa da tedavi edilmemesi durumunda çok daha büyük risk faktörleri içerir. Bu nedenle en kısa sürede tedavi başlatılmalıdır.

El titremesi ne zaman tehlikelidir?

El titremesi belirtilerin ilerlemesiyle ve günlük hayatta zorluk yaşatmaya başlamasıyla birlikte büyük tehlikeler içerebilmektedir. Bu nedenle el titremesinin ilerlemeden tedavi edilmesi gerekir. Tremor adı verilen el titremesi hastalığının tedavisi için bir nöroloji hekiminden randevu almak ve tedaviye başlamak mümkündür. Tremor; epilepsi ve hipertiroidi gibi hastalıklardan kaynaklanabilmektedir.

Kaynaklar

[1] Agarwal, S., & Biagioni, M. C. (2020). Essential tremor. StatPearls [Internet].

[2] Dirkx, M. F., Zach, H., Bloem, B. R., Hallett, M., & Helmich, R. C. (2018). The nature of postural tremor in Parkinson disease. Neurology, 90(13), e1095-e1103.

Tremor Tedavisi Doktorları

Prof. Dr. M. Zülküf ÖNAL
Prof. Dr. M. Zülküf ÖNAL
Uzm. Dr. Süreyya ATAUS
Uzm. Dr. Süreyya ATAUS