TARİHTE İLK DEFA, ALZHEIMER HASTALARINA TEDAVİ NİTELİĞİNDE BİR BÜTÜNCÜL BESLENME DÜZENİ: RECODE

Bir Alzheimer hastası, tanı aldığından 15-20 yıl önce hasta olmaya başlar. Bunu da çoğunlukla yanlış beslenerek yapar. Yanlış beslenmeye ek olarak eksik fiziksel aktivite, yanlış uyuma, toksinlere maruziyet, stres gibi faktörlerle hastalığa son derece uygun bir zemin hazırlanır.

“Bir hastalığı tedavi etmek için sebeplerini ortadan kaldırmak gerekir” fikrinden yola çıkarak 2012 yılında Amerika’da D.Bredesen ve ekibi bir çalışmaya başlar ve 2018 yılında Recode yöntemiyle iyileşmiş 100 hastayı yayınlar. Bu yöntemle ilk olarak kişilerin Alzheimer profilleri ortaya çıkarılır. Ardından ihtiyaçları tespit  edilir ve kişiye özel bir program çıkarılır. 20 yıl boyunca biriktirilmiş hasalık sebeplerini ortadan kaldırmak için programı bir yaşam tarzı haline getirmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir.

Programı uygulamak için hastalığın ileri seviyesinde olmak bir engel değildir. Ancak ne kadar erken evrede başlanırsa o kadar hızlı ve kolay ilerlenir. Program ilaçlar üzerine kurulu değildir. Çünkü Alzheimer hastalığına sebep olabilecek 36 sebep tespit edilmiştir ama bunların hepsini ortadan kaldırabilecek bir ilaç  yoktur. Bunun aksine bu 36 sebebi ortadan kaldırabilecek veya oluşmasını engelleyebilecek beslenme alışkanlıkları oluşturmak mümkündür.

Şu an bu uygulama Dünya’da sayılı uzman tarafından, Türkiye’de ise sadece kliniğimiz diyetisyeni tarafından uygulanabilmektedir.

HASTA OLMAMAK İÇİN : PRECODE

Çoğu hastalıkta olduğu gibi, Alzheimer, demans gibi nörolojik hastalıklarda da erken teşhis tedavi için kıymetlidir. Peki ya hiç hastalığa hiç yakalanmamak için  bir alternatifimiz varsa?

Precode, Alzheimer olmamak için yapabileceklerimizin bütünüdür. Hiç semptom göstermese bile ailesinde hasta olan veya ailesinde olmasa bile genetik  yatkınlığı tespit edilmiş kişilerin hasta olmaması için bir dizi önlem alınabilir. Bunların yine en başında beslenme gelir. Bu yöntemde de yine bireylerin profili çıkarılarak başlanır. Her hasta farklı ve bütüncül değerlendirilir. Profil çıkarıldıktan sonra yaşantımızdaki yanlışları düzeltmek ve eksikleri gidermek hedeflenerek kişilere program oluşturulur.

Bu yöntem her yaş grubundan bireye uygulanabilir. Erken başlamak, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Süreci kolaylaştırır ve hızlandırır.

KAYNAKÇA: