Presenil Demans Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir. Eskiye göre insanlarda demansın görülme riski artık daha fazladır.

Gelişen zaman ve zamanın getirdiği önemli değişikliklerin demansa büyük etkisi bulunmaktadır. Her ne kadar ileri yaşlarda demans görülme riski önemli ölçüde artsa da bu durum, kesinlikle yaşlanma ile ortaya çıkan bir belirti değildir. Sadece yaşlılıkta kişinin hayatında daha görünür bir hal almıştır.

Presenil demans, yaşlılığın bir sonucu olmayan organik bozulmaya bağlı olarak demansın başlangıç evresini oluşturmaktadır.

40 veya 50 yaş arasındaki bireylerde presenil demansın belirtileri görünmeye başlayabilirken, standart demans tipik olarak 65 yaşına kadar semptomlar göstermeye başlamamakta daha ileriki yıllarda görülme olasılığı daha yüksek olmaktadır.

Presenil demansın en sık nedeni erken başlayan alzheimer hastalığından kaynaklanmaktadır., Hastalığın belirtileri yavaş yavaş görünmeye başlamaktadır.

Bu hastalık beynin ön lobuna zarar verir ve yavaşça organik beyin maddesine zarar vermeye çalışır. Bununla birlikte hastalığın hızı, tam olarak başladığında hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu durum insanın yaşamını büyük yönde olumsuz etkilemeye başlar.

En sık görülen olumsuz yönü hem olaylarla hem de insanlar ve yerler ile ilgili olan hafıza kaybına sebep olmasıdır. Konuşma ve okuma güçlüğü, beyin yavaş yavaş cümle kurma ve yazılı sözcüğü anlama yeteneğini kaybetmesine neden olduğundan dolayı pek çok problemi de beraberinde getirmektedir.

Kişinin psikolojisi de bu durumdan büyük ölçüde etkilenir. Kişinin bakımı zor bir hal alır. Bir süre sonra kişi temel yaşam becerilerini bile yerine getiremez hale gelebilir.

Presenil demans için en yaygın tedavi şekli hastalığın kendisini değil tetikleyicilerin önlemek suretiyle yapılan tedavi şeklidir. Kişinin psikolojik olarak yaşadığı durumları aşmasına sağlamak amacıyla ilaçlar yazılır. Ayrıca hafıza kaybı ve dikkat eksikliği gibi ortaya çıkan problemleri tedavi etmek amacıyla da ilaçlar yazılmaktadır.

Presenil demansın birkaç belirtisi vardır ve hastalığın nedenine bağlıdır ve hastalığın çeşitli evrelerinde bu belirtilere rastlanabilmektedir.

Hafıza kaybı, yazılı veya sözlü iletişimin anlaşılmasında karmaşa, karar vermede zorluk, yakınların tanınmasında zorluk, yaşanılan gün gibi ortak gerçekleri unutmak, kişilik ve yargıda değişim, iştahsızlık, kilo kaybı, idrar, tekrarlayan konuşma, sürüş, tek başına alışveriş yapma, yemek yapma ve kişisel bakım gerçekleştirme zorluğu gibi belirtiler hastalığın farklı evrelerinde kendini gösterebilmektedir.

Bazı durumlarda kişinin bakımına ne kadar dikkat edildiği ve kişinin hastalık evrelerinin gecikmesi için alınan önlemlerin yapılması gibi sebepler hastalığın belirtilerini de en aza indirmeyi sağlamaktadır. Hastalığın her türlüsü kötüdür. Bu yüzden kendimize hastalığa yakalanmadan önce dikkat etmek önemlidir.

Hastalık sadece kişinin kendisi için değil aynı zamanda çevresi için de zor bir hal almaktadır. Kişinin temel yaşam becerilerinin azalmasıyla birlikte hastalığa yakalanan kişilere bakanlar çok zor süreçler de yaşayabilmektedir. Bu yüzden bu süreçte sabırlı olmak önemli olmaktadır.

Blog