Parkinson Hastalığına Bağlı Demans Nedir?

Parkinson hastalığı, beyin dokusunda dopamin üreten hücrelerin kaybı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Parkinson hastalığı, hareketlerde güçlük, titreme ve yürüme güçlüğü gibi belirtiler gösterir. Parkinson hastalığı, ilerleyen aşamalarında demans belirtileri de gösterebilir.

Parkinson hastalığına bağlı demans, Parkinson hastalığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan bir durumdur ve bu durumda beyin dokusunda oluşan hasar sonucu belirtiler gösterir. Parkinson hastalığına bağlı demans belirtileri, hafıza bozuklukları, dikkat ve odaklanma güçlüğü, iletişim ve dil zorlukları, davranış değişiklikleri ve koordinasyon problemleri gibi belirtiler olabilir. Parkinson hastalığına bağlı demans belirtileri ortaya çıktığında, hemen bir nöroloji uzmanına başvurun ve tedavi edilmesine yardımcı olun.

Parkinson hastalığına bağlı demans belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığına bağlı demans, Parkinson hastalığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan bir durumdur ve bu durumda beyin dokusunda oluşan hasar sonucu belirtiler gösterir. Aşağıda Parkinson hastalığına bağlı demans belirtileri sıralanmıştır:

 • Hafıza bozuklukları: Parkinson hastalığına bağlı demans, hafıza bozukluklarına yol açar. Özellikle, yeni bilgileri hatırlamada zorluk olabilir.
 • Dikkat ve odaklanma güçlüğü: Parkinson hastalığına bağlı demans, dikkat ve odaklanma güçlüğüne yol açar. Özellikle, uzun süreli görevleri tamamlamada zorluk olabilir.
 • İletişim ve dil zorlukları: Parkinson hastalığına bağlı demans, iletişim ve dil zorluklarına yol açar. Özellikle, kelime seçimi ve konuşma hızında zorluk olabilir.
 • Davranış değişiklikleri: Parkinson hastalığına bağlı demans, davranış değişikliklerine yol açar. Özellikle, duygusal dengesizlikler, uyku bozuklukları ve ilgisizlik olabilir.
 • Koordinasyon problemleri: Parkinson hastalığına bağlı demans, koordinasyon problemlerine yol açar. Özellikle, hareketlerde düzensizlik ve zorluk olabilir.

Parkinson hastalığına bağlı demans tedavi edilebilir mi?

Parkinson hastalığına bağlı demans, beyin dokusunda oluşan hasar sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve bu nedenle, tamamen iyileşme olasılığı düşüktür. Ancak, bu durum tedavi edilerek belirtiler azaltılabilir ve yaşam kalitesi arttırılabilir. Aşağıda Parkinson hastalığına bağlı demans için bazı tedavi yöntemleri sıralanmıştır:

 • İlaç tedavisi: Parkinson hastalığına bağlı demans, ilaç tedavisi ile belirtiler azaltılabilir. Özellikle, dopamin üreten hücrelerin kaybını önleyen ilaçlar kullanılabilir.
 • Fiziksel terapi: Parkinson hastalığına bağlı demans, fiziksel terapi ile hareketlerde düzen sağlanabilir ve koordinasyon problemleri azaltılabilir.
 • İşitme cihazı kullanımı: Parkinson hastalığına bağlı demans, işitme cihazı kullanımı ile dil zorlukları azaltılabilir.
 • Huzurevi hizmetleri: Parkinson hastalığına bağlı demans, huzurevi hizmetleri ile evde bakım hizmetlerine yardımcı olunabilir.
 • Aile ve arkadaşların desteği: Parkinson hastalığına bağlı demans, aile ve arkadaşların desteği ile daha iyi yönetilebilir. Bu nedenle, aile ve arkadaşların Parkinson hastalığına bağlı demans hakkında bilgi edinmeleri ve bu hastalık ile nasıl başa çıkılacağı konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir.
 • Anlayış ve sabır: Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, hafıza bozuklukları, dil zorlukları ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler gösterir. Bu nedenle, hastalara anlayış ve sabır gösterilmesi önemlidir.
 • İletişim: Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, dil zorlukları gösterebilir. Bu nedenle, iletişim kurulurken sakin ve açık bir şekilde konuşulması önemlidir.
 • Zaman ayırma: Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, zaman ayrılarak sohbet edilerek, oyunlar oynanarak ve sosyal etkinlikler yapılarak mutlu edilebilir.
 • Özgüvenin artırılması: Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, özgüvenleri düşük olabilir. Bu nedenle, onların yapabilecekleri şeyleri yapmalarına yardımcı olunarak özgüvenlerinin artırılması önemlidir.
 • Sağlıklı bir diyet: Parkinson hastalığına bağlı demans, sağlıklı bir diyet ile vücutta oluşabilecek bozukluklar önlenebilir. Bu nedenle, dengeli bir diyet tüketilmesi önemlidir.
 • Stres azaltılması: Parkinson hastalığına bağlı demans, stres azaltılması ile davranış değişiklikleri azaltılabilir. Bu nedenle, stres azaltıcı teknikler uygulanması önemlidir.

Parkinson hastalığına bağlı demans, riskli bir hastalık değildir, ancak bu hastalık nedeniyle beyin dokusunda oluşan hasar sonucu ölüm riski artar. Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, özel bakım hizmetlerinden yararlanarak evlerinde rahat bir şekilde yaşayabilir. Bu hizmetler, evde bakım hizmetleri, işitme cihazı kullanımı, fiziksel terapi ve huzurevi hizmetleri gibi hizmetleri içerebilir. Bu hizmetler, hastaların yaşam kalitesini artırarak, onların daha iyi bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Parkinson hastalığına bağlı demans olan hastalar, tedavi edilerek belirtiler azaltılabilir ve yaşam kalitesi arttırılabilir. Bu nedenle, hastaların hemen bir nöroloji uzmanına başvurmaları ve tedavi edilmesine yardımcı olmaları önemlidir.

About the Author: Uz. Dr. Süreyya Ataus

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim almış ve daha sonra Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalında nöroloji uzmanlığının eğitimini tamamlamıştır. Doktorluk kariyeri boyunca Konya ve Antalya’da görev yapmakla birlikte İstanbul’da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesinde çalışmıştır. Uzman Dr. Süreyya Ataus Neuro Up Clinic ekibiyle birlikte İstanbul’da nöroloji hastalarına tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Blog