Parkinson Hastalığı Ömrü Kısaltır Mı?

Parkinson hastalığı toplumda teknolojinin de bu kadar ilerlemesiyle daha duyulur bir hale gelmiştir. Bu durum iyi yönleri içerisinde barındırmakla birlikte pek çok olumsuz durumun ortaya çıkmasını da beraberinde getirmektedir.

Parkinson hastalığı dopamin üretimi ile görevli beyin hücrelerinde meydana gelen kayıp sonucu oluşan motor sistemi hastalıkları grubuna ait bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk başlarda hissedilmesi çok zor olmakla birlikte kademeli şekilde ilerleyen ve her aşamada daha kötü bir etki bırakan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkar.  Hastalık el, çene, bacak, yüz ve kol titremesi ile başlamakla birlikte daha sonraları kişinin hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyebilecek olan yürüme ve konuşma problemlerini de beraberinde getirir.

Hasta ilerleyen zamanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğinde bakım ve tedaviye ihtiyaç duyar. Bu yüzden süreç ne kadar iyi yönetilirse hastalığın ilerlemesi de o kadar gecikebilir. 

Parkinson Kimlerde Görülür?

Hastalıklar günümüz şartlarında artık yaşlılarda görülmemekte her yaşta insanı etkileyebilmektedir. Bu durum şartların getirdiği olumsuz özelliklerden biridir.

Hastalıkların tanı ve teşhisinde bulunurken hangi kaynaktan hastalığın ortaya çıktığının farkına varmak büyük bir önem taşır. Hastalığın nedeni bilinmeden tedavinin yapılması pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden sürecin sağlıklı olması için nedeninin de bilinmesi önemlidir.

Hastalığın gençlerde görülme ihtimali çok az olsa da 60 yaş ve üzeri hastalarda kendini gösteren bu hastalık eğer genç yaşta olan kişilerde meydana geliyorsa, bunun nedeni yüksek ihtimalle genetik nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

Sebebinin tam olarak bilinmesi için uzman doktora başvurmak ve onlardan destek almak gerekmektedir. Bu durumda yapılacak tetkikler hastalığın ilerlemesini engelleyeceği gibi, ana kaynağında ne olduğunu bulma konusunda da yardımcı olabilmektedir.

Parkinson hastalarının yaklaşık olarak %5’lik bir kısmı bu rahatsızlık ile 20-40 yaşları arasında karşı karşıya kalmaktadır. 65 yaş ve üzeri için toplumda %1 oranında görülme ihtimali vardır.

Parkinson Hastalığı Ömrü Kısaltır Mı?

 Parkinson hastalığı insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık insanın günlük hayatında sıradan diyebileceği işleri bile yapmasına engel olmakla birlikte insanı psikolojik, sosyal ve pek çok yönden etkileyen tehlikeli bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Parkinson, insanların yaşam süresini kısaltmaz ancak insanın yaşam kalitesinde ciddi bir düşüşün meydana gelmesine neden olur. Hastalıkların hepsi ölümcül şekilde sonuçlanmamaktadır. Bazı hastalıklar insanın yaşam kalitesinde ciddi değişimler meydana getirmektedir. Parkinson da bu rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkar.

Yaşam kalitesini etkileyen pek çok durumdan söz etmek mümkündür. İnsanlar günlük işlerinde yürümek, konuşmak, gezmek gibi aktivitelerini herhangi bir çaba sarf etmeden yerine getirirler. Bu aktiviteleri yerine getirmek hasta insanlar için zor bir hale gelebilir.

Hastalık durumunda insanlar kendilerini sosyal, psikolojik ve pek çok yönden yetersiz hissettiklerinde süreç onlar için daha zor bir hale gelebilmektedir. Bu yüzden bu süreçte hasta yakınlarına da büyük bir iş düşer.

Bu hastalık kişinin yaşam süresini kısaltmasa da hastalığın getirdiği durumlar kişinin yaşam süresinde önemli bir etkiye sahiptir. Kişi hayatın değerinin farkına varmalı ve kendini her yönden geliştirmeye çalışmalıdır. 

Parkinson Hastalığının Tedavisi 

Hastalıkların tedavisi günümüz şartlarında daha gelişmiş bir hal almaktadır. Parkinson hastalığının tedavisinin amacı hastayı aktif, bağımsız, kendi başına işini yapabilen hale gelmesine katkıda bulunmaktır.

Tedavi sonucu hastanın eski haline dönmesi mümkün olmamakla birlikte yine de hastalığın belirtilerinin hafiflemesi ve hastanın günlük yaşamına devam edebilmesi açısından bu durum önemlidir. Parkinson hastalığında tedaviyi üç kısımda incelemek mümkündür.

İlaç tedavisi, cerrahi tedavi ve destek tedavisi olarak inceleyebiliriz. Bu hastalık bir süreç gerektirdiğinden süreçte dikkatli olmak büyük bir önem taşımaktadır. Hastalığın ilk dönemlerinde ilaç tedavisi yeterli olmakla birlikte daha sonraları farklı tedavi yöntemlerine başvurmak mümkündür.

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalık yavaşça ilerleyen bir rahatsızlık olduğundan dolayı hissedilmesi çok uzun zaman alabilmektedir. Vücutta titremenin ortaya çıkmasıyla kendini göstermeye başlar. Ancak bu titremenin hangi rahatsızlıktan kaynaklandığını anlamak ilk bakışta mümkün olmamaktadır.

Daha sonraki aşamalarda kişi normal hayatında kolaylıkla yaptığı işleri bile yaparken zorlanma yaşamakta ve günlük hayatında aksamalar meydana gelmektedir. Bu durumla karşılaşıldığında hastalar doktora gitmek istemektedirler.

Doktora gittiğinde vücuttaki bu yavaşlamanın nedeni kaslardaki gerginlikten kaynaklanabilir. Kişi vücudunun rahatlatamaz bir duruma gelebilir. 

Parkinson hastalığında beyninizde önemli bir kimyasal madde olan dopamin üretimi durduğundan dolayı pek çok aksaklık meydana gelmektedir. Dopamin vücudumuzda hareket sistemimize yardımcı olan bir yapıya sahiptir. Kişi bu maddenin yerini dolduracak bir madde aldığı zaman eskiye nazaran vücudunda bir düzelme görülebilmektedir.

Hastalığın en genel belirtilerini istirahat titremesi, koku duyusunda kayıp, uyku sorunu, hareket etmede veya yürümede zorluk, baş dönmesi ve bayılma, kamburlaşma şeklinde sıralayabiliriz.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/parkinsons/life-expectancy

Blog