Nörolog Prof. M. Zülküf Önal, Transkraniyal Nabız Stimülasyonu Üzerine Röportaj

Nörolog Prof. M. Zülküf Önal, M.D., Transkraniyal Pulse Stimülasyonu Üzerine Yapılan Bir Röportajda Soruları Yanıtladı

“Alzheimer Demansı hastalarında farmakolojik yaklaşımlara ek olarak temel bir ek tedavi seçeneği olarak Transkraniyal Pulse Stimülasyonu (TPS)” Prof. M. Zülküf Önal, M.D., Ankara, Türkiye’deki Atilim Üniversitesi’nde nöroloji alanında uzmanlaşmış ve profesör unvanına sahip bir bilim insanıdır. Alzheimer Demansı, diğer demans türleri, Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalık, multipl skleroz ve diğer nörofizyolojik bozukluklar konusundaki araştırma ve tedavi konusundaki ulusal önde gelen uzmanlardan biridir.

Akademik sorumluluklarının yanı sıra, Prof. Önal Ankara ve İstanbul’da iki nöroloji kliniği işletmektedir. Bilimsel taahhüdü, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda çalışma ve yayınla yansımıştır. Aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel derneklerin ve bilimsel organizasyonların üyesidir. İki yılı aşkın bir süredir, Prof. Önal Transkraniyal Pulse Stimülasyonu (TPS) ile çalışmaktadır.

Yeni bir tedavi yöntemi olan bu terapi hakkında, ampirik değerleri ve Transkraniyal Pulse Stimülasyonu (TPS) yönteminin hastalara sunabileceği fırsatlar hakkında konuştuk:

Alzheimer Bilim (AB): “Prof. Önal, bir bilim insanı olarak, yayımlanmış çok sayıda araştırma makalesi ve yazınız bulunuyor. Transkraniyal Pulse Stimülasyonu (TPS) nörostimülasyon yöntemini Ankara ve İstanbul kliniklerinizde nasıl kullanmaya başladınız?”

Prof. Zülküf Önal (Prof. Önal): “Hepimizin farkında olduğu gibi, Alzheimer hastalığı ve diğer nörofizyolojik bozuklukların yaygınlığı artıyor, ancak tedavi alanındaki ilerlemeler beklediğimiz gibi değil. Bu durum, TPS terapisi konusunda yoğun bir çalışma yapmam için katalizör oldu ve bu yöntemin etkinliğine dair sağlam bir güven geliştirdim. Ayrıca, TMS terapisinin (TMS: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon – editör notu) çalışma mekanizmasına dair uzun yıllar süren deneyimlerimi de göz önünde bulundurarak, TPS bana son derece umut vadeden bir terapi seçeneği olarak göründü. Ankara’daki kliniklerimde Transkraniyal Şok Dalgası Stimülasyonu’nu kullandıktan ve olumlu sonuçlar gördükten sonra, İstanbul kliniklerimde de TPS’yi kurmak benim için mantıklı bir sonuç oldu. Ayrıca, Türkiye’deki Alzheimer hastalarına bu yeni tedavi seçeneğini sunabilmek için İzmir’de bir TPS merkezi kurmayı planlıyorum.”

AB: “Yakın zamanda “Alzheimer Hastalığı İçin Devrim Niteliğinde Ek Tedavi Konsepti” başlıklı gözlemsel bir çalışma yayımladınız. Bu başlangıç çalışmasında hangi sonuçları gösterdiniz?”

Prof. Önal: “Sonuçlarımı bir poster sunumuyla sundum ve ilk tedavi serisinden elde edilen sonuçları paylaştım. Özellikle bilişsel yeteneklerinin inanılmaz kısa bir süre içinde geliştiği görüldü. Ayrıca, hastalarımın zihinsel durumunda çok olumlu bir değişiklik fark ettim: Daha canlı, daha uyanık, daha aktif, daha espri yeteneği yüksek – kısacası daha mutlu görünüyorlardı.”

AB: “Sizce, TPS’nin bu iyi tedavi sonuçlarına neden olan olası etki mekanizmaları nelerdir?”

“Alzheimer hastalığı dışındaki nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklarda da TPS tedavisinin etkili olabileceğine inanıyorum.” PROF. M. ZÜLKÜF ÖNAL, MD

Prof. Dr. med. M. Zülküf Önal Prof. Önal: “Alzheimer hastalığı dışındaki nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklarda da TPS tedavisinin etkili olabileceğine inanıyorum. Bu durum, Transkraniyal Şok Dalgası Stimülasyonun düşük enerjili şok dalgasıyla mekanoreseptörlerin re-vaskülarizasyonu ve aktivasyonu ile büyüme faktörlerinin salınımı sayesinde gerçekleşebilir.”

AB: “TPS için hangi diğer göstergeleri görüyorsunuz?

Prof. Önal: “Öncelikle, hafızayı iyileştireceğini bildiğimiz TPS tedavisinin hareket kontrolü ve koordinasyon sınırlamaları, dikkat ve konsantrasyonu artırmak, zihinsel bozukluklar ve özellikle depresif ruh halleri için hedef terapi seçeneği olacağını düşünüyorum.”

AB: “TPS ve diğer nörostimülasyon yöntemleri etrafındaki araştırmalar hızla ilerliyor. Bu yöntemlerden bazıları bilimsel olarak kabul görmüş ve belirli göstergeler için başarıyla kullanılmış olsa da, hem halk hem de profesyoneller tarafından pek bilinmiyor ve bu nedenle nadiren kullanılıyor. Bunu neden olduğunu düşünüyorsunuz?”

Prof. Önal: “Bu aslında hala dünyanın hemen her yerinde geçerli bir durum. Bunun ana nedeni, tıbbi topluluğumuzdaki meslektaşlarımızın muhtemel yanlış uygulama endişeleri nedeniyle yeni tedavi yöntemlerine karşı isteksiz ve mesafeli olmaları olabilir. Ve elbette her zaman “kanıta dayalı tedavi” öncelikli olarak istenir, ancak bu artık çok zaman alıcı ve maliyetli olabilecek bir durum olabilir.

Buna ek olarak, bu durumu etkileyen ekonomik faktörler de olabilir. Spekülatif bir şekilde söylemek gerekirse, halen alternatif olarak adlandırılan bu tedavi seçeneklerine karşı ilaç endüstrisi lobisinin direndiği görülebilir, çünkü pazar paylarının tehdit altında olabileceğini görebilirler. TPS tedavisinin maliyeti de bir faktördür. Bu tedavi yönteminin maliyeti hala nispeten yüksek olduğundan, bu elbette birçok hasta ve ailesi için bir engel olabilir. Kamu sağlık sigortaları ve sosyal güvenlik kurumları henüz böyle tedavilerin maliyetini genel olarak karşılamadığından, bu tedavinin erişilebilirliği daha da sınırlanır. Bununla birlikte, bu yöntemin potansiyeli büyüktür ve bu alandaki devam eden araştırmalar umarım bu engellerin bir kısmının aşılmasına yardımcı olacaktır.”

AB: “Avrupa’da lecanemab ve donanemab adlı Alzheimer ilaçlarının olası onayı şu anda yoğun tartışma konusu. Çalışmalar erken Alzheimer’da hastalığın seyrini istatistiksel olarak yavaşlattığını gösterse de ciddi yan etkiler ortaya çıkıyor ve tedavi maliyetleri son derece yüksek – yılda hastabaşı 26,500 dolara kadar, ve ABD’de her durumda bir kısmı özel olarak ödenmek zorunda. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?”

Prof. Önal: “Bence bu ilaçların kullanımı çok hızlı bir şekilde hızlandırılıyor ve erken aşamadaki Alzheimer hastalarının, ciddi yan etkileri bilse veya bilmeli bile olsa, bu ilaçlara gönüllü olarak başlaması, hastanın ve aynı zamanda yakınlarının çok cesaret göstermesini gerektiriyor. Hala ciddi yan etkilerin ve uzun süreli kullanımın aslında ne gibi etkilere neden olabileceğini tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle dünya genelinde pek çok meslektaşımız şu anda bu ilaçların kullanımına karşı sıkı bir şekilde karşı çıkıyor. Bu konuda daha fazla araştırma gerekmektedir, özellikle uzun vadeli etkiler üzerine. Ayrıca, tedavinin yüksek maliyeti de büyük bir sorun oluşturuyor.”

AB: “Alzheimer’ın nedenlerine dair araştırmalar her zaman sorgulanmaktadır. Tau, astroglial hücreler, virüsler ve bakteriler gibi diğer potansiyel faktörler de araştırılmaktadır. Örneğin, Epstein-Barr virüsü geçen yıl multipl sklerozun bir tetikleyicisi olarak belirlendi. Şu anki Alzheimer nedenleri üzerine yürütülen araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?”

“Alzheimer’ın nedenleri üzerine yapılan araştırmaların yanı sıra, aktif önleyici önlemlerin alınması da giderek daha önemli hale geliyor.” PROF. M. ZÜLKÜF ÖNAL, MD

Prof. Dr. med. M. Zülküf Önal Prof. Önal: “Bu konudaki şu ana kadar elde edilen bilgiler çok değerlidir, ancak tedavi alanında gördüğümüz gibi, sadece amiloid plaklarının yok edilmesi hastalığı durduramaz, en fazla ilerlemesini yavaşlatabilir. Bu durumda, hastalık ve ilerlemesi için sadece amiloidlerin sorumlu olmadığını söyleyebiliriz. Aslında, Alzheimer’ın nedenlerinin daha fazla araştırılmasının yanı sıra, aktif önleyici önlemler almanın giderek daha da önemli hale geldiğini görmekteyiz. Örneğin, RECODE gibi beslenme üzerine ciddi çalışmaların henüz yeterince dikkat çekmediğini söyleyebilirim. Beslenme alanında alınan önlemler hem tedavi hem de önleme açısından çok umut vericidir.”

AB: “Uluslararası kongrelere katılıyorsunuz ve çalışmalarınızı sunuyorsunuz. Meslektaşlarınız nörostimülasyon konusuna nasıl tepki veriyor?”

Prof. Önal: “Maalesef bazı meslektaşlarımız hala tedaviye olumlu bakmıyorlar. Ancak bu zamanla aşılacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bugün TPS tedavisi ve araştırmasıyla ilgilenen bilim insanlarının büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını görüyorum, çünkü ne kadar iyi olursa olsun, yeni bir şeyin önce eleştirel bir bakışla karşılanması gerektiğini göz ardı edemeyiz. Bu konudaki daha fazla çalışmayı beklemeli ve tedavinin etkinliğini daha geniş çapta kanıtlamalıyız. Bu, hedefe ulaşmamıza yol açacaktır.”

AB: “TPS’nin çalışmalarda güvenli ve hastalar tarafından iyi tolere edildiği kanıtlanmıştır. Yan etkilerinin düşük olması ve hastaya göre son derece basit uygulamasını da belirtmeliyiz. TPS’nin mümkün olduğunca çok insana ulaşması için neler gerekiyor?”

Prof. Önal: “Hasta tarafından bilgilendirilmeye ek olarak, sürekli medya çalışmaları da önemlidir. Bu sadece gazete ve televizyon değil, aynı zamanda günümüzde insanların tıbbi konularda bilgi aldığı sosyal medya aracılığıyla da geçerlidir. Ayrıca, TPS tedavisinin maliyetini azaltmak da oldukça önemlidir. Farklı ülkelerdeki sağlık sigortalarının ve sosyal yardım kurumlarının maliyeti karşılaması muhtemelen bir süre alacaktır. Bu nedenle, tedavinin etkilenenler için daha uygun hale gelmesi önemlidir. Bu, bilimsel çalışmaların sayısını önemli ölçüde artırmak ve araştırmayı ileri taşımak için önemlidir. Sadece bu şekilde, TPS birkaç yıl içinde standart hale gelebilir.”

AB: “Son olarak, Prof. Önal, Transkraniyal Şok Dalgası Stimülasyonunu 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?”

Prof. Önal: “TPS’nin önümüzdeki yıllarda 10 yıl sonra değil, yakın gelecekte ana akım haline gelmesini bekliyorum ve bu yöntemin farmakolojik yaklaşımlara ek bir tedavi seçeneği olarak vazgeçilmez hale geleceğini düşünüyorum.”

AB: “Prof. Önal, bu röportaj için çok teşekkür ederiz.”

Blog