Migren’de İlaç Dışı Tedavi Yöntemleri

Migren tanısı koymak için doktorlar çeşitli klinik ve diagnostik yöntemleri kullanırlar. Migren tanısı koymada dikkate alınan etkenler şunlar olabilir:

Hasta Hikayesi: Hastanın migren atağı sırasındaki semptomları, ağrının özellikleri, sıklığı, süresi ve tetikleyici faktörler gibi hikayesi değerlendirilir.

Fizik Muayene: Migren tanısı, baş ağrısının nedenini ekarte etmek ve diğer potansiyel nörolojik sorunları tespit etmek amacıyla bir nörolojik muayene içerebilir.

Auranın Varlığı: Migren atağının öncesinde veya başlangıcında görsel, işitsel veya diğer nörolojik semptomlar (aura) varsa, bu da tanıda yardımcı olabilir.

Baş Ağrısı Özellikleri: Migren ağrısı genellikle tek taraflıdır, pulsatil (atıcı) bir karaktere sahiptir ve 4-72 saat sürebilir. Işığa, sese veya hareketlere karşı hassasiyet gibi eşlik eden semptomlar da değerlendirilir.

Ailenin Tıbbi Hikayesi: Migrenin genetik bir yatkınlığı vardır, bu nedenle ailenin tıbbi geçmişi de göz önüne alınır.

Migren Günlüğü: Hastaların baş ağrısı ataklarını kaydettiği bir migren günlüğü tutmaları, tanı sürecinde yardımcı olabilir.

Diğer Testler: Doktorlar, baş ağrısının altında yatan başka bir tıbbi durumu ekarte etmek veya başka bir nedeni tespit etmek için görüntüleme testleri (örneğin, manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi) veya kan testleri gibi diğer tetkikler de isteyebilirler.

Migren tanısı, hastanın semptomlarına ve bulgularına dayanarak koyulur. Baş ağrısının migren tipi olduğunun kesinleştirilmesi, hastanın tıbbi geçmişi ve fizik muayene sonuçlarına dayanmaktadır. Eğer migren tanısı koyulursa, doktor tedavi seçenekleri hakkında hasta ile görüşecektir.

Blog