Lewy Cisimcikli Demans Hastalığı Nedir?

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Demansa yol açan nedenler; Alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, bazı ilaçlar, depresyon, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar gibi nedenlerdir.

Beyindeki değişik hasar ve hastalıklar bu belirtilere sebebiyet vermektedir. En sık rastlanan demans hastalıklarından biri, Lewy body demans hastalığı olarak da bilinen Lewy cisimcikli demans hastalığıdır.

Lewy cisimcikli demans, yeni bir hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır ve genellikle 65 yaş üstü kişilerde daha çok görülmektedir. Beyindeki küçük protein birikintilerinden dolayı bu adla anılmaktadır.

Lewy cisimcikli demans hastalığının bazı belirtileri şunlardır. Halüsinasyonlar görülmesine yol açar, Kişi gerçekte olmayan nesne ve insanları görebilir.

Hastalık işaretlerinden bir başkası ise, kişinin mesafe muhakemesi ve nesneleri üç boyutlu olarak yavaşlamaktadır. Ayrıca, kaslarda katılaşma ve ağır hareketler şeklinde hastalık seyrinin erken evrelerinde ortaya çıkar. Lewy cisimcikli demans yavaş yavaş kişinin kendi vücudunda kendini hissettirmeye başlar.

Daha sonraki evrelerde belirtiler daha belirginleşir ve hem mental hem de fiziki işlevler bundan daha çok etkilenmeye başlamaktadır.

Günümüzde bu hastalığı iyileştirecek bir ilaç bulunmasa da belirtileri hafifletecek değişik yöntemler bulunmaktadır. Belirtileri hafifletecek değişik yöntemler Lewy cisimcikli demansın belirgin bir işareti ise, normalde halüsinasyon görülmesine karşı verilen nöroleptikanın ciddi yan etkilerinin olabileceğidir. O nedenle bu ilaçlardan kaçınmak gerekir.

Lewy cisimcikli demans hastası olan kişilerin desteğe büyük oranda ihtiyaçları vardır. İyi ve anlamlı bir yaşam planı yapabilmek için hastalık belirtileri konusunda kişinin bilgilendirilmesi önemlidir. Daha sonradan toplumun sağlık ve bakım hizmetlerinden giderek artan ölçüde destek ve yardım almaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Lewy cisimcikli demans basit bir testle tespit edilmesi zor olsa da muayeneler, hasta ve yakınlarıyla yapılan konuşmalar sonunda tanı tam olarak konulabilmektedir. Demans hastalığı tetkiki genelde dört ile altı hafta süre devam etmektedir.

Doğru yardım ve tedavinin zamanında verilmesi için kısa zamanda hastalığın bulunması önemlidir. Hastalığın direk tedavisi bulunmasa da etkilerini giderebilecek pek çok yol bulunmaktadır.

Demans hastalığının elliden fazla türü tespit edilmiştir. Bu hastalığı ve türünü tespit ettikten sürecin çok iyi bir şeklide planlanması gerekmektedir. Hastalık hızlı bir şekilde ve kişinin hayatını etkileyecek şekilde yayılma göstermektedir.

Kişi günlük hayatına ve kişisel aktivitelerine devam etmek istiyorsa tedavisini aksatmamalı ve demansın etkilerini en aza indirgeyecek yollara başvurmalıdır. Bu şekilde hem kendisin hem de çevresini zor bir durumda bırakmaktan kurtulmakta ya da bu süreç az da olsa erteleyebilme şansı elde etmektedir.

Burada demans hastasına bakan kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Hastalıkların kişinin elinde olmayan bir durumdan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Kişi bu hastalıklara yakalanmayı kendi istememekte ve gösterdiği belirtiler kişinin kendi elinden kaynaklı olmamaktadır. Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hastalığın daha ileri boyutlarında pek çok zorluk karşılarına çıkabilir.

Kaynakça:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lewy-body-dementia/symptoms-causes/syc-20352025

Blog