Her Unutkanlık Demans Belirtisi Midir?

Unutkanlık, kişilerin etkinliklerini azaltan ve beyindeki önemli işlevlerden olan bellek bozukluğu sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Özellikle ileri yaşlarda bunama rahatsızlığının ilk belirtileri arasında olacağından, ciddiye alınması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yaşlılık nedeniyle kişilerde normal olarak değerlendirilebilen bir unutkanlık oluşabilir. Yaşla orantılı olan bu unutkanlık ilerleme göstermediği sürece, herhangi bir hastalığa neden olmaz. Fakat hastaların sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekir. Unutkanlık ilerleme gösterirse, ciddi bir rahatsızlığın işaretini bize gösteriyor olabilir.

Daha genç yaştaki insanlarda yaşanan unutkanlık sorunları ise, psikolojik rahatsızlıkların sonucunda oluşmaktadır. İnsanın günlük hayatı içerisinde karşılaşmak zorunda kaldığı stresler, depresyon, huzursuzluk gibi etkenler beynin işlevlerinden olan dikkati toplama ve yöneltmeyi bozar ve unutkanlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilir.

Yaşamdaki stresli koşullar, depresyon hastalığının olması , dikkat dağınıklığı, uyku düzensizlikleri, az yemek, açlığın fazla olması, yapılması gereken işlerin fazlalığı, aynı anda birden fazla işle ilgilenmek, sürekli olarak koşuşturma içinde olmak, kişide tiroit, yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıkların olması unutkanlık sebebi sayılır.

Demans ise öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Her unutkanlık demans belirtisi olmamaktadır. Hafıza yanında konuşma, alet kullanma gibi becerilerin ve bunun yanında kişilerin günlük hayatının da etkilenmesi durumunda demanstan şüphelenilebilir.

Kişinin günlük hayatı içerisinde sıklıkla gerçekleştirdiği giyinme, düzgün bir biçimde yemek yeme, alet kullanma becerilerini yapmakta güçlük çekmesi, kişilik ile davranış değişiklikleri, dili kullanmada, konuşmaları anlamada bozukluk, yol bulamama, hesap yapamama, içe kapanma ve canlı hayaller görme gibi durumlar demansın belirtileri olabilmektedir.

Demans hastalığının en fazla risk faktörünü 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Ailesinde daha önce demans hastalığı olan kişilerin risk altındadırlar. Sık kafa travması geçiren kişilerde de demans görülebilmektedir.

Demansa yol açan nedenler; alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, beyin enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, bazı ilaçlar, depresyon, çeşitli metabolik ve sistemik hastalıklar gibi nedenlerdir.

Demans ile diğer hastalıkların bazı durumlarda birbirinden ayrılması güç olabilmektedir. Demans daha geniş bir hastalık türüdür. Pek çok sebebi bulunmakla birlikte ve sebebinin teşhisi hastalığın alanının genişliğinden dolayı daha zor olabilmektedir.

Bazı durumlarda aynı belirtileri göstererek ortaya çıkmaları hastalıkları birbirinden ayırt etmeyi daha zor bir hale getirmektedir. Burada önemli olan tanı ve teşhisin doğru yapılması ve hastalık türüne göre bir tedavi programı oluşturmaktır.

Unutkanlık çeşitli şekillerde tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Bu yüzden hastalığa göre uygulanan bir tedavi daha kesin sonuçlar vermektedir.

Burada demans hastasına bakan kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Hastalıkların kişinin elinde olmayan bir durumdan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Kişi bu hastalıklara yakalanmayı kendi istememekte ve gösterdiği belirtiler kişinin kendi elinden kaynaklı olmamaktadır. Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hastalığın daha ileri boyutlarında pek çok zorluk karşılarına çıkabilir.

Kaynakça:

https://www.nhs.uk/conditions/dementia/symptoms/

Blog