Göz Testleri Alzheimer Hastalığını Doğru Tahmin Edebilir Mi?

Alzheimer teşhisi, günümüzde üzerinde pek çok araştırma yapılan önemi bir çalışma alanıdır. Hastalığın erken tanısının, hızlı müdahale ve sonuç olarak seyrin iyileştirilmesi sonucunu doğuracağından, bu hususa büyük önem verilir. Göz testleri ile teşhis de, bu çalışma alanlarından bir tanesidir.

Alzheimer hastalığı, Tau ve Beta-Amiloid adında iki proteinin beyinde birikmesi ile ortaya çıkan, hücre ölümleri ve nöronlar arasındaki bağlantıların kopmasına sebep olan nöronal bir hastalıktır.

Araştırmalar sonucunda, bir grup araştırmacı göz muayeneleri sırasında erken Alzheimer hastalığı teşhisine imkân veren bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. 

Hastalıkta hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerin azalması gibi belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce bile Alzheimer hastalığı beyne zarar vermeye başlayabiliyor. Dolayısıyla insanların beyinlerindeki anormal durumları tespit ederek erken Alzheimer teşhisi yapmanın mümkün olduğundan bahsediyorlar. 

Geçmişte Alzheimer sebebiyle hayatını kaybetmiş insanların gözleri üzerinde yapılan incelemelerde retinanın merkezinde incelmeler ve optik sinirde (görevi retinayla beyin arasında bağlantı kurmaktır) bozulmalar gözlemlenmiştir. 

Bu araştırmadan hareketle bir araştırmacı grubu, Alzheimer’in göz testlerinden teşhisine imkan veren yöntemler geliştirdiler. 70-80 yaş grubundan seçilen denekler üzerinde yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya koymuştur.

Alzheimer belirtileri olmayan ancak yarısında  Alzheimer ile ilişkilendirilen amiloid ve tau proteinleri yüksek miktarda bulunan bu deney grubunun, Alzheimer riskinden söz edilebilir.

Deney grubunun gözlerinde yapılan optik anjiyografi ile amiloid ve tau proteinleri yüksek olan deneklerin retinalarında incelme olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılara göre, bu tespit oldukça hızlı sonuç alınabilen bir Alzheimer test aracı olarak kabul edilir.

Göz Test Kesin Sonuç Verir mi?

Alzheimer hastalığında hastaya Alzheimer tanısı ancak bir dizi değerlendirme ve testten sonra konulabilmektedir. Geleneksel bilişsel testler ve taramalar yapılarak, Alzheimer için kabul edilen protokol dahilinde teşhis konulabilir. Buna rağmen bu testlerin hiçbiri Alzheimer’ı %100 teşhis etmek için yeterli değildir.

Zira bu testler ve beyin taramaları sadece demansın tipini daraltmaya, benzer semptomlar gösteren diğer hastalıkları saf dışı bırakmaya yardımcı oluyor. 

Alzheimer teşhisinin kesin veri olarak kabul edilebildiği tek durum, hastanın ölümünden sonra beyinden alınacak örnekler üzerinde patoloji testi yapılmasıdır.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Göz Testleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Hastalıklarda genellikle gözlerin durumu birçok hastalık hakkında bilgi verir. Göz muayenesi, Kardiyovasküler hastalıklar, İnme, Diyabet, Hipertansiyon, Multipleskleroz, Romatizmal hastalıklar, Parkinson, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Deli dana hastalığı ve bazı kanser türlerini teşhis etmede gerek duyuldukça kullanılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile bu listeye Alzheimer hastalığını da dahil etmek üzeredir. Gözlerde bulunan optik sinirler, beyni doğrudan gözün arkasına bağlar ve beyin gözün topladığı görsel bilgileri bizim anlayabileceğimiz bir resme dönüştürür. Beyin ile göz arasındaki bu ilişki birçok göz doktoru ve nöroloğun ilgi alanıdır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile Alzheimer hastalığının erken safhasında yani hastalığın semptomları henüz ortaya çıkmadan yıllar önce, gerek gözün Retina tabakasında gerekse, göz bebeklerinde bir takım değişiklikler olduğu tespit edilmiştir.

Alzheimer hastalığında, bu önemli bulgunun hastalığın erken teşhisi ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir dönüm noktası olarak kabul göreceği kesin. 

Araştırmalar şimdilik oldukça küçük çaplı çalışmalar olarak gerçekleşse de ileride yapılacak daha büyük çalışmalara zemin hazırlaması açısından oldukça sağlam adımlar atıldığının bir göstergesidir.

Hastalığın erken teşhisi ile ilgili yapılan bu çalışmaların bir kısmı göz içinde kan akışı değişikliklerini tespit etmeye yarayan ve oldukça hızlı sonuç alınan Optik koherens tomografi (OCT) adında bir teknikle yapılmıştır.

Birçok göz bilimci, muayenehanesinde bu testi yapacak temel teknik donanıma sahiptir ancak Alzheimer tanısını koymak için bu testi kullanmak henüz erken gibi görünüyor.

Kaynak:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/326161

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog