Epilepsi Tedavisi Fiyatları 2023

Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde medikal yöntemler uygulanarak tedavi yöntemi seçilir. Epilepsi beyindeki nöronlarda elektriksel fonksiyonlarda kontrolsüz olarak ortaya çıkan anormalliklerin ve buna bağlı olarak hastalarda görülen nöbetlerin olduğu kronik bir hastalıktır.

Epilepsi nöbetlerinin önlenmesi ya da kontrol altına alınabilmesine yönelik medikal yöntemler uygulanmaktadır. Ancak ne yazık ki epilepsinin tamamen iyileştirilmesini sağlayan bir tedavi şekli yoktur. Fakat uzmanlar ilaç tedavisi ile hastaların nöbetlerinin büyük bir çoğunluğu kontrol altına almayı başarırlar. Bu şekilde epilepsi hastasının günlük hayatına devam edebilmesi de sağlanmış olunur.

Epilepsi tedavisi hakkındaki bu yazıda fiyatlar ve ameliyatın hangi sağlık kuruluşlarında yapılabileceği hakkında bilgiler verilecektir.

2023 Epilepsi Tedavi Fiyatlarına Neler Etki Eder ?

Epilepsi hastalığına tanının uzman doktorlar tarafından konulması önemlidir. Uzmanlar bir tedavi şekli benimsemeden önce hastanın geçirdiği nöbet sayısına göre hastalığın öyküsü hakkında bilgiye sahip olurlar. Epilepsi nöbetlerinin hastayı ne sıklıkla bulduğu ya da nöbet sırasında yaşanan belirtiler epilepsi ile ilgili fayda sağlar.

Hastanın hikayesini dinledikten sonra uzmanlar MR, EEG, PET ve bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler isteyerek hastalığı ve seyrini tanımaya çalışırlar. Tüm bunlar hastalığın tedavi sürecinde fiyatlarına da etki eden konulardandır. Ancak hastalar tedavinin fiyatından öncelikli olarak sağlık kuruluşundan alacakları tedaviye odaklanmalılardır.

EEG tetkiki ile nöronlar arası elektriksel aktiviteler kontrol edilir ve elde edilen veriler çerçevesinde bir anormallik olması durumunda epilepsi hastalığından şüphelenilebilir. Tüm bunlar belli bir maliyet gerektiren işlemlerdir. PET yani (Pozitron Emisyon Tomografisi) tetkiki ile de beyindeki elektriksel aktiviteler izlenebilir ancak bu tetkik radyoaktif madde damardan verilerek uygulanır.

MR ve bilgisayarlı tomografi gibi yöntemlerde kafatası ve beyin dokusu görüntülenmekte ve epilepsiye neden olması muhtemel anormallikler veya nöbetlerin kaynağı olabilecek tümör, kist ve kanama gibi unsurlar kontrol edilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde bu işlemler yapılması da tedavi fiyatlarını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tedaviyi yapacak doktorun tanınmış olması sağlık kuruluşunun konumu vb bir çok değişkende fiyatlar konusunda belirleyici olabilmektedir.

Epilepsi Tedavi Ücreti Kredi Kartı İle Ödenebilir Mi?

kredi kartı ile ödeme

Epilepsi tedavisi alan bir hasta hizmet aldığı sağlık kuruluşuna hizmet bedeli öder. Bu ödeme devlet hastanelerinde alınmaz iken özel hastanelerin fiyat politikaları gereği bu hizmet bedeli hasta ya da hasta yakınlarından karşılanır. Ayrıca kullanılan ilaçların ücreti ise devlet hastanesi ya da özel hastane fark etmeksizin hastalardan tahsil edilmektedir. Ancak ödemenin hangi şekilde yapılacağı hastanın kendi ekonomik durumuna göre değişebilir.

Kredi kartı ile ödeme kabul etmeyen yer yok denecek kadar azdır. Sağlık kuruluşları da bünyelerinde verilen hizmet bedellerini kredi kartı ile alabilmektedir. Burada altı çizilmesi gereken konu hizmet bedelinin kredi kartına peşin olarak alınmasıdır. Özel hastanelerin kredi kartına taksit işlemi ne yazık ki bulunmamaktadır. Eğer epilepsi tedavi ücretleri hakkında sağlık kuruluşları ile iletişime geçilir ve ödeme bilgileri hakkında bilgi alınırsa hastalar açısından uygun olabilir.

Hastalar tedavi ücretlerini kredi kartı ile ödemek istediklerini beyan ederek bu konuda detaylı bilgi alabilirler. Ancak kredi kartı ile ödeme yok ise hastalar ödeme konusunda sıkıntı çekmemeleri adına sağlık kuruluşu ile fiyat politikaları ve ödeme yöntemleri hakkında tedavi süreci sona ermeden bilgi edinebilirler. Böylece de hem sağlık kuruluşu hem de hasta tarafından bir mağduriyetin yaşanmasının önüne geçilmiş olunur.

Özel Hastanelerde Epilepsi Tedavisi Ameliyatını Sigorta Karşılıyor Mu?

Epilepsi ameliyatı, hastaların beyinlerindeki sorunlardan kaynaklı olarak yapılmaktadır. Ancak epilepsi tedavisinde yapılan uygulamalar hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Hastanın ameliyat olup olmayacağı kararı kendisinde olmasıyla beraber buna uzman bir doktor karar verebilir. Ameliyatlı bir tedavi sürecinden önce ilaç tedavisi başlanır. Ancak bazı hastalar ilaç tedavisine bile yanıt vermezler. Nöbetlerin şiddeti artar ve daha sık nöbet geçirebilirler. Bu tip ekstrem durumlarda uzmanlar ameliyatı da denerler.

Özel hastanelerde yapılan ameliyatlarda merak edilen konulardan biri de bu ameliyatların SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığıdır. Epilepsi ameliyatlarında hastalara beyin pili takılarak müdahale edilmektedir. Beyin pili ameliyatlarında kullanılan pil de SGK ödemesi kapsamında yer alır. Ancak özel hastanelerin SGK ile anlaşmasının olup olmadığı ameliyat öncesinde görüşülüp netliğe kazandırılmalıdır.

Hastane

Özel Hastanelerde Epilepsi Tedavisi Ameliyatı Ne Kadar?

Epilepsi ameliyatlarında iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler rezektif ve fonksiyonel cerrahidir. Rezektif cerrahide nöbet oluşturan beyindeki odak çıkarılarak işlem yapılır. Böylece nöbete neden olan damarlarda işlem yapılır. Böylece nöbetlerde azalma yaşanması da amaçlanır.

Epilepsi ameliyatlarında kullanılan yöntemlerde ameliyatların fiyatlarını etkilemektedir. Hastanın hangi yöntemle ameliyat edileceği uzman görüşü ile belirlenirken bu kararın verilmesinde bir çok farklı branştan doktorun da görüşü alınmaktadır. Bu da ameliyata bir çok doktorun dahil olması anlamına gelir.

Epilepsi ameliyatları bu anlamda ciddi bir cerrahi müdahale gerektirir. Zor bir işlem olması ve Türkiye’de sayılı sağlık kuruluşlarında bu ameliyatın yapılıyor olmasından dolayı da ameliyat fiyatları birbirinden farklılık gösterebilir. Türkiye’de bu ameliyatı bekleyen bir çok hasta olması ve buna rağmen ameliyat hizmeti veren çok az sağlık kuruluşu olmasından dolayı ameliyat ücretleri de bu sebeplere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Özel hastanelerin konumu, bulunduğu şehir, ameliyatı yapacak olan doktorun tanınmışlığı gibi etmenlerde özel hastane epilepsi tedavisi 2023 fiyatlarını etkilemektedir. Ayrıca epilepsi hastalığı da hastadan hastaya göre değişiklik gösterir. Bu durumda hastalığın ameliyatında maliyeti etkileyen unsurlardan biridir. Ancak yine de sağlık kuruluşları ile iletişime geçerek epilepsi ameliyatları hakkında bilgi alınmalı ve doktor muayenesi gerçekleştirildikten sonra ameliyatların ücretleri konusunda konuşulmasında yarar olabilir.

Epilepsi Tedavisi Ameliyatı Devlet Hastanesinde Yapılır Mı?

Epilepsi ameliyatı hastalığın seyrinin ilaçlar ile iyileştirilemediği durumlarda uzman doktorlar tarafından karar verilen bir süreçtir. Hastalar nöbet geçirirler ve nöbet sırasında istem dışı kasılmalar, uyuşmalar hatta bilinç kayıpları meydana gelir. Epilepsi hastalarının tamamen iyileşmesi beklenmez ancak kullanılan ilaçlar ya da cerrahi müdahaleler ile hastalığın şiddeti ve seyri kontrol altına alınabilir.

Türkiye’de çok fazla epilepsi hastası bulunur bunların büyük bir çoğunluğu ilaç tedavisine yanıt veren hastalardır. Ancak ilaç tedavisine yanıt vermeyen bir çok hasta da bulunmaktadır. Hastalığın tedavisi devlet hastanelerinde de yapılabilmektedir. Cerrahi işlemlerin de yapıldığı devlet hastaneleri bulunmaktadır. Ancak her devlet hastanesinde cerrahi bir epilepsi tedavisinin yapılıp yapılmadığı sağlık kuruluşunda yeterli düzeyde uzman doktorun varlığı ile ilgilidir.

Hastalığın durumu ve ameliyatta hangi yöntemin kullanacağına kadar bir çok değişken devlet hastanesinde ameliyatın yapılıp yapılmayacağına etki eder. Epilepsi hastaları tedavi olmak istedikleri doktor ile tedavinin seyri hakkında bir karara vardıktan sonra hastalığın tedavisi için devlet hastanesinin yeterlilik durumu da araştırılabilir.

Cerrahi bir müdahale söz konusu ise bu konuda uzman doktorun görüşleri göz önünde tutulmalı ve önereceği tedavi şekli konusunda uzmanın görüşlerine uyulmalıdır. Sağlık hizmetinin alınacağı kuruluşta epilepsi ameliyatının yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi alınması önemli olabilir. Bu konuda devlet hastanesinden bilgi alınması uygun olabilir.

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

Blog