EEG Testi Nedir? Nasıl Yapılır?

Elektroensefalogram (EEG) testi, beyin aktivitesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu test, beyinde oluşan elektriksel aktiviteyi ölçmek için kullanılan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Elektrotlar, beyin yüzeyine yerleştirilir ve beyin aktivitesi ile oluşan elektriksel sinyalleri alırlar. Bu sinyaller, bir cihaz tarafından işlenir ve sonra bir grafik olarak görüntülenir. Bu grafik, beyin dalgalarının değişimlerini ve patolojik durumların varlığını tespit etmek için kullanılır.

EEG, beyin aktivitesinin çeşitli bölgelerinde oluşan değişiklikleri gösterir. Örneğin, beyin uyku döngüsü sırasında aktivitesi değişir ve EEG bu değişikliği gösterir. Ayrıca, EEG, beyin aktivitesinin normal olup olmadığını veya patolojik bir durumun varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Örneğin, epilepsi, uyku bozuklukları ve beyin travması gibi durumlar EEG ile tespit edilebilir.

Elektroensefalogram (EEG) testi, ilk olarak 1920’li yıllarda yapılmıştır. İlk olarak, Alman doktor ve bilim adamı Hans Berger tarafından yapılmıştır. Berger, beyin aktivitesi ile ilgili çalışmalar yaparken, beyinde oluşan elektriksel aktiviteleri ölçmek için elektrotlar kullandı. Bu çalışmalar sonucunda, EEG testi oluştu ve bu test ilk olarak 1924 yılında yapılmıştır.

Berger, ilk EEG testini yaptıktan sonra, beyin dalgalarının değişimleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar, beyin dalgalarının uyku döngüsü sırasında değiştiğini ortaya koydu. Bu bulgu, uyku bozukluklarının tespitinde ve tedavisinde önemli bir adım oldu.

Berger’in çalışmaları, EEG testinin beyin aktivitesi ile ilgili patolojik durumların tespitinde ve tedavisinde önemli bir araç olabileceğini gösterdi. EEG testi, ilk olarak 1920’li yıllarda yapılmıştır ve o günden bu yana beyin aktivitesi ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır.

EEG testi, genellikle birkaç saat sürer ve hastane ortamında yapılır. Kişi, test sırasında rahat bir pozisyonda yatmalı ve gözlerini kapatmalıdır. Test sırasında kişiye, gözlerini açıp kapatması, nefes alıp vermesi veya diğer komutlar verilebilir. Bu, beyin aktivitesinin değişimini göstermek için kullanılır. EEG testi güvenli ve ağrısız bir yöntemdir ve genellikle iyi tolere edilir.

EEG testi genellikle şöyle yapılır:

 1. Kişi, EEG testi yapılacak olan yerde rahat bir pozisyonda yatmalıdır. Bu genellikle yatakta yapılır.
 2. Kişiye, beyin yüzeyine yerleştirilecek elektrotlarla ilgili bilgi verilir. Elektrotlar, kişinin saçlarına yerleştirilir ve sabitlenir.
 3. Kişiye, gözlerini kapatması, nefes alıp vermesi veya diğer komutlar verilebilir. Bu, beyin aktivitesinin değişimini göstermek için kullanılır.
 4. Elektriksel sinyaller, elektrotlar aracılığıyla beyine gönderilir ve kişinin beyinde oluşan aktivite kaydedilir. Bu kayıtlar, bir cihaz tarafından işlenir ve sonra bir grafik olarak görüntülenir.
 5. EEG testi sonunda, sonuçlar değerlendirilir ve doktor tarafından yorumlanır. Eğer gerekli ise tedavi planı oluşturulur.

EEG testi güvenli ve ağrısız bir yöntemdir ve genellikle iyi tolere edilir. Ancak, kişide elektrotların yerleştirilmesi sırasında saçlarda hafif bir rahatsızlık veya ağrı oluşabilir, bu son derece normal ve geçici bir durumdur.

Elektroensefalogram (EEG) testi, beyin aktivitesi ile ilgili birçok durumda yapılabilir. Özellikle, EEG testi beyin aktivitesi ile ilgili patolojik durumların tespitinde ve tedavisinde önemli bir araçtır. Aşağıdaki durumlarda EEG testi yapılabilir:

 • Epilepsi: EEG, epileptik nöbetlerin tespitinde ve tedavisinde kullanılır. Epileptik nöbetlerin nedenini tespit etmek için EEG yapılır.
 • Uyku bozuklukları: EEG, uyku bozukluklarının tespitinde ve tedavisinde kullanılır. Özellikle, uyku apne, uyku parasomni ve uyku deprivasyonu gibi uyku bozukluklarının tespitinde EEG yapılır.
 • Beyin travması: EEG, beyin travması sonrası beyin aktivitesinin değişimini takip etmek için kullanılır.
 • Beyin tümörü: EEG, beyin tümörü olan hastalarda beyin aktivitesinin değişimini takip etmek için kullanılır. Bu, tümörün yerinin ve büyüklüğünün tespitinde ve tedavi planının oluşturulmasında faydalı olabilir.
 • Sinir sistemi hastalıkları: EEG, sinir sistemi hastalıklarının tespitinde ve tedavisinde kullanılır. Örneğin, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tespitinde EEG yapılır.
 • Koma veya bilinç kaybı: EEG, koma veya bilinç kaybı olan hastalarda beyin aktivitesinin değişimini takip etmek için kullanılır. Bu, hastalığın nedenini ve tedavi seçeneklerini belirlemek için faydalı olabilir.
 • İlaç tedavisinin etkililiği: EEG, ilaç tedavisinin etkililiğini değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, antiepileptik ilaçların etkililiğini değerlendirmek için EEG yapılabilir.

Sonuç olarak, EEG testi beyin aktivitesi ile ilgili patolojik durumların tespitinde ve tedavisinde önemli bir araçtır. Ancak, EEG testi sadece bu durumlarda yapılmaz, doktorların isteğiyle herhangi bir kişide yapılabilir.

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

Blog