Demanslı Hastanız İdrar Mı Kaçırıyor?

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir.

Demans evreleri üç aşamalıdır. Erken, orta ve ileri evre olarak üç kısımdan oluşurlar.

Erken evrede; zamanı takip edememek, unutkanlık ve tanıdık yerlerde kaybolmak gibi belirtiler kendini göstermektedir.

Orta evrede; belirtiler daha görünür hale gelir. İnsanların isimleri ve yaşanan son olayları unutmak, evde kaybolmak, kişisel bakım için yardım ihtiyacı duymak, iletişim hususunda zorluklarla karşılaşmaya başlamak ve davranış değişikliklerinin yaşanmaya başlaması gibi daha ileri boyutlarda kendini gösteren belirtiler ortaya çıkar.

Demansın ileri evresinde mekân ve zamandan habersiz olmak, kişisel bakımı yapamamak, akrabaları tanımamak, saldırganlığın artabileceği davranışların çoğalması ve yürüme güçlüğü kendini gösterir hale gelir.

Demans, ilerleyici bir süreç olmakla birlikte hem hasta hem de bakan kişileri başa çıkılması güç süreçler yaşatabilmektedir. Hasta yakınlarına büyük sorumluluk yükleyen bu rahatsızlık yaşlının belli aktivitelerinde bakıma yönelik güçlükleri de doğurmaktadır. Daha ilerleyen evrelerde hasta idrarını bile tutamaz bir hale gelmektedir.

Hastanıza gün boyunca yakın zaman aralıklarında tuvalet ihtiyacının olup olmadığını sorabilir, yatmadan önce hastanın sıvı alımını kısıtlamak da önemli bir önlemdir. Hastanızda idrara sıkışmayı gösteren hareketler olduğunu sezdiğinizde onu bu konuda bilgilendirmek idrar kaçırmasını engelleyecektir.

Tuvaletin bulunduğu yeri daha rahat bulması için büyük harflerle, tuvalet yazısını büyük harflerle yazmak tuvaletin yerini hastanın daha kolay bulmasını sağlar.

İdrarını kaçırmak sizin olduğu kadar hasta için de üzüntü veren bir durumdur. Ancak sabrınızı koruyarak hastanıza bunun bir hastalık kaynaklı durum olduğunu söylemeniz daha uygundur. Hasta bu durumun daha iyi farkına varabilir. Bu durum hastanın tuvalete oturma sırasında kıyafetlerinden kaynaklanan gecikmenin sonucu da olabilir.

Bunu tespit edebilmek inkontinanstan kaynaklanan bir idrar kaçırma olup olmadığını anlamada yardımcı olacaktır. İnkontinans olduğunda hastanızın, mümkün olan en kısa sürede, temizlenerek kurulanması, olası deri problemlerini, yaraları ve irrite edici kokuyu engelleyecektir.

Demans hastalığının elliden fazla türü tespit edilmiştir. Bu hastalığı ve türünü tespit ettikten sürecin çok iyi bir şeklide planlanması gerekmektedir. Hastalık hızlı bir şekilde ve kişinin hayatını etkileyecek şekilde yayılma göstermektedir.

Kişi günlük hayatına ve kişisel aktivitelerine devam etmek istiyorsa tedavisini aksatmamalı ve demansın etkilerini en aza indirgeyecek yollara başvurmalıdır. Bu şekilde hem kendisin hem de çevresini zor bir durumda bırakmaktan kurtulmakta ya da bu süreç az da olsa erteleyebilme şansı elde etmektedir.

Burada demans hastasına bakan kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Hastalıkların kişinin elinde olmayan bir durumdan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Kişi bu hastalıklara yakalanmayı kendi istememekte ve gösterdiği belirtiler kişinin kendi elinden kaynaklı olmamaktadır. Hastalığın daha ileri boyutlarında pek çok zorluk karşılarına çıkabilir. Hayatın insanın karşısına ne çıkaracağı hiç belli olmamaktadır. Bu nedenle her zaman kişinin önlemini alması büyük bir önem taşımaktadır.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/dementia/incontinence-care

Blog