Demans Tedavisi Fiyatları 2023

Demans hastalığı halk arasında bunama hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu hastalık kendisiyle birlikte içinde birçok alt hastalığı da barındırabilir. Demans hastalığı da hastalığın durumuna göre ilerleyebilen bir kapasitededir. Demans hastalığı tedavi edilebilen ancak hastalığın belirtilerinin tamamen ortadan kardırılamadığı bir hastalık türüdür. Bu hastalıkta hastalar ve hasta yakınları bunama hastalığı ile yaşamayı öğrenmeliler.

Uzman doktorlar tedavi süreçlerinde tanı koymak ve hastalığın seyrinin yavaşlatılması için tedavi uygulayabilmektedir. Hastaların hafızasında bozulmalarla başlayan hastalık daha ileri seviyelerde bazı işlevsellikleri de becerememeye kadar devam eder. Ancak bu hastalığın seyrinde tedavi ne kadar önemli ise hastanın kendisi de o derece öneme sahiptir.

Demans Tedavisinde Ortalama Fiyatlara Neler Etki Eder?

Demansta zihnin zayıflaması, düşünmeyi engelleyen bir durum söz konusudur. Genellikle ileriki yaşlarda bulunan hastalar karşı karşıya kalır. Bu yüzden de yaşlılık hastalığı olarak da bilinir. Demans hastalığına başlı başına bir hastalık tanısı da bu yüzden konamaz. Demans tedavisi bu yüzden hastadan hastaya göre değişen bir yaşlılık hastalığıdır.

Demans tedavisinde ilk evrelerde ilaç tedavisi önerilir. İlk evrelerde unutkanlığa ve öğrenme güçlüğüne belli bir ölçüde engel olunur. Ama hastalık ilerledikçe tedavi sürecinde demansın da seviyesi artabilmektedir. Bu yüzden demans hastalığında uygulanan yöntemler ve tedavi hastadan hastaya göre değişiklik gösterir. Bu da tedavi maliyetlerini etkileyen bir durumdur. Ayrıca bu demans tedavisinde hastalığın tedavisini yürütecek doktor ve ekibi de önemlidir.

Hastalığın evresi ve türleri de hastadan hastaya göre değişir tüm bu etmenler düşünüldüğünde tedavi fiyatları da bir çok değişkene bağlı olarak değişebilir. Ayrıca demans tedavisinde tedaviyi destekleyici bir takım unsurlarda vardır.

Hastalar eğer bu hizmetleri bir klinik ya da fizik tedavi merkezinden alırlar ise fiyatlar kurumun fiyat politikasına göre değişkenlik gösterebilir. Tedavideki maliyeti hastanın almak istediği hizmet kalitesi belirler bu anlamda. Hastalar ve hasta yakınları tedavi maliyetinin hizmetin kalitesine göre değişeceğini önceden bilmelilerdir.

Demans Tedavi Ücreti Kredi Kartı İle Ödenebilir Mi?

kredi kartı ile ödeme

Demans tedavisi sürekli bir tedavi gerektiren durumdur. Hastalar düzenli olarak kullandıkları ilaçlar ile tedavi süreçlerini sürdürürler. Sürekli olarak tedavi masraflarını nakit ödemekte zorlana ya da tercih etmeyenler tedavi ve ilaç ücretlerini kredi kartı ile de ödeyebilirler.

Kredi kartı ile ödeme yöntemi günümüzde en sık kullanılan ödeme yöntemidir. Sağlık sektöründe de kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. Ancak hastaların ve hasta yakınlarının ödeme yöntemi ile ilgili olarak bilmesi gereken konu aslında kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılmadığıdır. Hemen hemen her hasta demans ya da başka bir hastalığı olsa da kredi kartı ile ödeme yapabilir. Ancak kredi kartından tek çekim işlemi ile sağlık hizmeti alınabilmektedir.

Özel hastanelerde kredi kartı ile ödeme seçeneği genellikle bulunmaktadır. Hastalara daha iyi hizmet vermek ya da bazı işlemlerin ücretli olmasından dolayı kredi kartı ile ödemeler yapılabilmektedir.

Devlet hastanelerinde hastalar genellikle sigortalı olarak hizmet almaktadır. Sigortası olmayan hastalar da tabi ki devlet hastanelerinden de yararlanabilmektedir. Ancak böyle bir durum söz konusu olduğunda hastalara uygun fiyatlı bir ücrette yansıyabilir. Bunun da ödenmesi gerekir. Devlet hastanesinde yapılacak ödemelerde kredi kartı işlemi yapılıp yapılmadığı yetkililere sorulmalıdır.

Özel Hastanelerde Demans Tedavisi Ameliyatını Sigorta Karşılıyor Mu?

Demans tedavisinde hastalığın türü ve evreleri de büyük öneme sahiptir. Hastalar öncelikle muayene olmalılar ve hastalığın şiddeti hakkında bilgi sahibi olmalılardır. Bazı demans türlerinde tedavi destekleyici bir cerrahi operasyon yapılabilmektedir. Hastalığın seyrinin yavaşlatılması ve iyileştirilmesi adına yapılan bu operasyonlar her hasta ve her demans türünde ne yazık ki yapılamamaktadır.

Tedavi edilebilir demans tedavisinde hastaların hastanede kalma süreleri de oldukça azdır. Genellikle hastalar 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilmektedir. Operasyonun tamamlanmasının ardından yürüme bozukluğu ve idrar kontrol problemleri birkaç gün içerisinde kontrol altına alınabilmektedir.

Demans hastalarında hastalar evrelerine göre rapor alabilmektedir. Bu durumda SGK bu hastaların operasyon masraflarını karşılayabilir. Hatta demans için kullanılan ilaçlar da SGK ödemesi kapsamında bulunmaktadır. Özel hastanelerde bu operasyonu almak isteyen hastalar için de belli kurallar vardır.

Hastalığın tedavisi eğer özel hastanede yapılacak ise operasyon masrafları çıkabilir. Özel hastanenin SGK anlaşmalı olup olmadığı bu anlamda büyük öneme sahiptir. Hastalar operasyona karar vermeden önce bu operasyonun maliyeti hakkında da hastaneden bilgi almalılardır.

Hastane

Özel Hastanelerde Demans Tedavisi Ameliyatı Ne Kadar?

Demans tedavisinde eğer cerrahi bir müdahale yapılması gerekiyor ise bu uzman doktorlar karar verir. Demans operasyonlarında hastalığı tamamen ortadan kaldırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece hastalığın seyrini kolaylaştıracak yardımcı bir takım operasyonlar yapılabilmektedir. Özel hastanelerde yapılan bu operasyonlarda hastane fiyatlarının bilinmesi hastalar açısından önemli olabilir.

Tedavide doktor tarafından ortaya konulan hastalık düzeyi yapılan operasyonla iyileştirilmeye çalışılır ve hastalarda ciddi bir düzelme olur. Ameliyat olmak isteyen hastaların en merak ettikleri konulardan biri de bu ameliyatların kaç paraya mal olduğudur. Bu operasyonun yapılacağı hastanenin konumu, cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek doktorun tecrübesi ve ekibin kalitesi, operasyonun yapılacağı özel hastaneye kadar birçok değişken operasyonun maliyetini etkilemektedir.

Cerrahi operasyonlarda fiyatlar kullanılan teknolojik aletlere ve kalitesine göre de farklılık oluşturabilir. Üstelik hasta yoğunluğu da fiyatları etkileyen bir durumdur. Bu durumda hastalar hangi kurumdan tedavi almak istiyorlar ise o sağlık kurumu ile iletişime geçmelilerdir.

Demans Tedavisi Ameliyatı Devlet Hastanesinde Yapılır Mı?

Demans tedavisinde nöroloji uzmanları tarafından yapılabilir. Bu anlamda hastalar nöroloji uzmanları ile bir tedavi sürecine başlarlar. Devlet hastanelerinde demans tedavisi tabi ki yapılabilir. Ancak cerrahi bir müdahale tek bir doktor tarafından karar verilmez arkada bu iş için çalışan birçok uzman vardır.

Üstelik ameliyatta da birçok uzmanın ve ameliyat ekibinin bulunması gerekir. Bu yüzden küçük devlet hastanelerinde bu tarz operasyonlar yapılmaz ya da başka bir hastane tercih edilebilir. Hastalarda baştan bu anlamda bir sorun oluşmasını önlemek için devlet hastanelerinde bu tarz işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmelilerdir. Ayrıca operasyondan sonra da hastaların dikkat etmesi gereken bazı konular vardır.

Tedaviyi bütünleştirecek destekleyici bazı aktivitelerde hastalığın seyrinde önemlidir. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerde yapılarak zihnin zinde tutulması önerilir. Bu hastaların hayatında beslenme uyku alışkanlıkları da dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Düzenli bir yaşam tarzı oluşturulması ve bu tarzın korunması önemlidir.

Demans hastalarına çevre desteği de çok önemlidir. Bu anlamda aileleri de demans tedavisindeki kişilere karşı duyarlı olmalılardır. Uzmanlar aile desteğinin de hastalığın şiddeti konusunda yapıcı bir etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca ailesinde demans rahatsızlığı olan kişilerde kendilerini kitap okuyarak ya da sosyal hayatlarını aktif yaşayarak kendilerine önlem alabilirler. Tüm bunların dışında Akdeniz Diyetinin de demans rahatsızlığı konusunda başarılı olduğu bilinmektedir.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse demans tedavisinde hastalar devlet hastanelerini tercih edebilirler. Bu hastaların tercihi ve almak istedikleri hizmete göre değişebilir. Nihayetinde sağlık hizmetlerinde öncelikle kuruluş ile iletişime geçerek sağlıklı bilgi alınması daha uygun olabilir

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

Blog