Demans İçin Hangi Doktora Gidilmeli?

Toplumda değişiklikler meydana geldikçe yeni hastalıklarında ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu hastalıkların bazılarının çözümleri bulunsa da bazılarının çözümleri daha tam olarak bilinmemektedir. Bunun en temel sebebi insanın yapısının pek çok bilinmeyen özelliği içerisinde barındırmasıdır.

Uzmanlar daha beynin yapısı hakkında bile tem bir bilgiye sahip değildir. Zaman geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe bu alandaki bilinmeyenlerde yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştır.  Karşımıza çıkan hastalıklardan biri de demanstır.

Demans nedir?

İnsanın yaşam süresi uzadıkça hafıza kaybı, bunama gibi rahatsızlıkların görülme ihtimali de artmaktadır.

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmaya neden olan ve kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık türüdür.

Hastalık ilk başlarda kişinin fark edilememekle birlikte ileriki süreçte kişinin yaşam kalitesini düşüren ve kendini belli eden bir rahatsızlık haline gelmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi problemler ortaya çıkmakta ve daha ileriki zamanlarda bunlardan kaynaklı pek çok problemi de beraberinde getirmektedir.

Demans; Alzheimer, beyin damar tıkanıklıkları, vitamin eksiklikleri, aşırı alkol kullanımı, beyin tümörleri, sistemik hastalıklar gibi pek çok problemden kaynaklı olabilmektedir.

Demansın pek çok durumla yakından ilişkisi olduğundan dolayı yetersiz beslenme ve yanlış beslenme alışkanlıkları da demansı tetikleyen noktalar arasında yerini alır. 65 yaş altı bir bireyin demans hastalığına yakalanmasındaki belirtiler genellikle yetersiz beslenme, yanlış beslenme ve zararlı madde kullanımı gibi dış faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Demans İçin Hangi Doktora Gidilmeli?

Demans hastalığında erken teşhis büyük bir önem taşımaktadır. Hastalık ne kadar erken fark edilirse iyileşme süreci ve hastalığın yayılma süreci de o oranda değişiklik gösterir. Bu sürecin daha sağlıklı geçirilmesi doktor kontrollerinin takip edilmesi ile de doğru orantılıdır.

Demans hastalığı ile ilgili bir problemden şüphelenildiği takdirde doğrudan nöroloji bölümüne gidilmesi gereklidir. Çünkü bu hastalıkla genel olarak psikiyatri uzmanının ilgilendiği söylense de nöroloji uzmanı bu alanda daha çok bilgi sahibidir.

Bunama hastalığı nedenlerinin tespit edilip hastalık tanısının konulması için nöroloji uzmanı sizi gerekli test ve tetkiklerin yapılması için gerekli birimlere yönlendirmektedir. Ardından çıkan sonuçlara göre bölüm uzmanı ilgili tedavi süreci hakkında nasıl bir yol izlenileceği hakkında bilgi verilir.

Herkes tarafından bunama olarak tanımlanan demans, beyin hücrelerinde meydana gelen hasarın, beyin hücrelerinin kaybına neden olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık olmaktadır.

Yaşlanmaya bağlı olarak bir miktar beyin hücresi kaybı yaşanması belli ölçüde normal görülse de beyin hücrelerinin miktar ve kayıp olma hızında bir artış olursa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir.

Demans, kişinin hayatını derinden etkileyecek bir hastalıktır. Kişinin hafıza, dikkat, konsantrasyon, düşünme, planlama, konuşma gibi zihinsel ve davranışsal fonksiyonları etkileyen hastalık sadece bunları etkilemekle kalmamakta ayrıca mesleki, günlük ve sosyal yaşamı da etkilemektedir.

En sık görülen bunama çeşitlerinden biri de Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı dışındaki diğer hastalık nedenleri arasında, beyin damar hastalıkları, karaciğer, böbrek, tiroit hastalıkları, beyin zarı iltihabı, beyin tümörü, beslenme ile ilgili bozukluklar ve bazı psikiyatrik hastalıklar da bulunmaktadır.

Demansın Çeşitleri

Demans; düşünce, davranış ve hafızada sorunlara sebep olarak giderek insanın yaşamının büyük derecede etkileyen ve beyinde ortaya çıkan bir hastalıktır. İyileşmesi pek mümkün olmamakla birlikte sürecin yavaşlatılması mümkündür. Hastalığın tam bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Demansın pek çok çeşidinden bahsetmek mümkündür ancak en çok bilinenler şunlardır:

  • Alzheimer, demansın bir türüdür. Alzheimer hastalarında demans büyük ölçüde görülür.
  • Vasküler Demans ise genelde büyük bir felç veya hiç fark ettirmeden yaşanan bir inmeden kaynaklı olabilir.
  • Lewy cisimcikleri, bazı insanların beyninde oluşan bir birikinti sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
  • Parkinson hastalarında da demansın ortaya çıkması mümkündür.
  • Karışık Demans ise iki demans türünün bir arada gelmesiyle ortaya çıkan demans hastalığıdır.

Daha pek çok demanstan bahsedilmekle birlikte en bilinenleri bunlardır.

Demansta Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Demansta dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta fiziksel aktivitelere önem vermektir. Yaşlılık vücuttaki birçok sistemi etkilediğinden dolayı kişi bu yan etkilerden kurtulmak ya da bunları azaltmak için egzersizlere önem vermelidir. Sağlıklı beslenmenin yanında egzersizlerde demans hastaları için büyük önem taşımaktadır.

Kişinin yaşının ilerlemesi sonucunda bilişsel işlevler, zekâ, kişilik ve davranışlar farklı düzeylerde insan yaşamını etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Kişi artık eski günlük aktivitelerinin yapamamaya başlayabilir. Bunun üzerine demans hastalığı da eklenirse aktiviteler giderek daha az bir hal alır.

Demansta fiziksel aktiviteler sosyalleşebilmek olan bireye fayda sağlayıp aynı zamanda bireylerin sağlığını korumak ve aktif yaşam tarzını benimsetmek için de büyük önem taşır.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/dementia-doctors

Blog