Demans Hastasının Ölüm Belirtileri Nelerdir?

Demans hastalığı kişinin yaşam kalitesini etkileyen davranışsal bozuklukların tümüne verilen addır. Bu hastalığa yakalanan kişilerde genellikle hafıza sorunları meydana gelmektedir. Bu nedenle demans hastalığına yakalanan bir kişi mutlaka doktor tarafından gözlem altına alınmalıdır.

Demansı olan bir kişinin hayatının sonuna yaklaştığını bilmek zor olabilir. Geç evre bunama belirtileri ve kişinin durumunun daha hızlı bozulması, ölüm sürecinin başladığını gösterebilir. Demans yaşamı sınırlayan bir durumdur, ancak bunaması olan birinin ne kadar yaşayacağını bilmek çok zordur. Bu durum birçok faktöre bağlıdır.

Kişinin ayrıca yaşamı sınırlayan başka bir durumu varsa (kanser veya kalp yetmezliği gibi), ne kadar yaşayabileceği ve nasıl öleceği daha net olabilir. Bir kişi demansın herhangi bir aşamasındayken başka bir durumdan da hayatını kaybedebilir. Bu nedenle demans semptomları çok ilerlemeden ölebilirler.

Demansın sonraki aşamalarındaki bir kişi, aylar içinde yavaş yavaş kötüleşebilir. Bu süre zarfında genellikle:

 • Daha kırılgan davranış ve tutumlar
 • Daha sık düşme veya enfeksiyon geçirme
 • Yeme, içme ve yutma sorunları yaşarlar
 • Acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyma olasılıkları daha yüksek olur
 • Daha az sosyalleşrler
 • Daha fazla uyurlar
 • Daha az sıklıkta konuşurlar

Demansın sonraki aşamalarındaki bir kişinin zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olması muhtemel bir gelişmedir. Bu bazı durumlarda uzun sürebilen enfeksiyon kapma risklerinin daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Demans hastaları için en yaygın ölüm nedenlerinden birtanesi bir enfeksiyonun neden olduğu pnömonidir.

Demansın sonraki aşamalarındaki bir kişi, ölüme yakın olduklarını düşündüren semptomlara sahip olabilir, ancak bazen bu semptomlarla aylarca yaşayabilir. Bu belirsizlik, birinin hayatının sonu için bir şeyler planlamayı ve yerine koymayı çok zorlaştırır.

Demansı olan bir kişinin yaşamının sonuna yaklaştığını bilmek, onlara doğru bakımın verilmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu zamanın ne zaman olduğunu bilmek zor olabilir. Bu belirsizliğin kişinin nasıl hissettiği ve bakıcılarının, ailesinin ve arkadaşlarının nasıl hissettiği üzerinde büyük etkisi olabilir.

Geç Evre Bunama Belirtileri

İleri evre demansın bazı semptomları , kişinin durumunun son aşamasına ulaştığını gösterebilir. Bunlar maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Mantıklı olmayabilecek tek kelime veya kelime öbekleriyle sınırlı konuşma
 • Kendilerine söylenenler hakkında sınırlı bir anlayışa sahip olmak
 • Çoğu günlük aktivitede yardıma ihtiyaç duymak
 • Daha az yemek yemek ve yutma güçlüğü çekmek
 • Bağırsak ve mesane inkontinansı
 • Yürüyememe veya ayakta duramama
 • Oturma ve yatağa bağlı olma sorunları

Demansı olan bir kişi bu semptomların çoğuna veya tümüne sahipse, muhtemelen yaşamlarının sonuna yaklaşıyorlar. Çok kırılgan olma, tekrarlayan enfeksiyonlara sahip olma veya basınç ülserleri gibi başka sorunları olabilir.

Bir kişinin durumu kötüleştikçe ve birkaç gün veya birkaç saat içinde ölüyorsa, daha fazla değişiklik yaygındır.

Kişiler şunları yaşayabilir:

 • Eskisinden daha çabuk morali bozulur
 • Bilincini kaybeder
 • Yutma sorunları yaşar
 • Heyecanlı veya huzursuz olur
 • Düzensiz bir solunum modeli geliştirir
 • Hırıltılı olarak nefes alır

Bu değişiklikler, maalesef kişinin genellikle neler olup bittiğinin farkında olmadığı ölüm sürecinin bir parçasıdır. Sağlık uzmanları, neler olduğunu anlayabilmeniz açısından bu süreçte yaşanacakları rahatlıkla açıklayabilir. 

Demanslı Kişiler İçin Bakımın Önemi

Demans ile bir kişinin vücudu fiziksel olarak sağlıklı olmaya devam edebilir. Bununla birlikte, bunama, düşünme, hatırlama ve akıl yürütme yeteneklerinin kademeli olarak kaybolmasına neden olur; bu, demansı olan kişilerin yaşamlarının sonunda artık sağlık bakımlarıyla ilgili seçimler yapamayacakları veya iletişim kuramayacakları anlamına gelir.

Önceden hazırlanmış bakım planlama belgeleri yoksa ve aile kişinin isteklerini bilmiyorsa, bakım verenlerin bakım ve tedavi yaklaşımları konusunda sevdikleri adına zor kararlar vermesi gerekebilir.

Demansı olan biri için sağlık bakımı kararları verirken, kişinin yaşam kalitesini göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, sınırlı bir süre için semptomların kötüleşmesini geciktirebilecek veya önleyebilecek ilaçlar mevcuttur.

İlaçlar ayrıca hafif ila orta derecede Alzheimer veya bunama hastalığı olan kişilerde bazı davranışsal semptomların kontrolüne yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bazı bakıcılar , yan etkiler yararlarından daha ağır basarsa, bu hastalıkların sonraki aşamalarında insanlara reçete edilen ilaçları istemeyebilir.

Bakımın amaçlarını göz önünde bulundurmak ve herhangi bir tedavinin yararlarını, risklerini ve yan etkilerini tartmak önemlidir. Kişinin ömrünü uzatmaya veya yeteneklerini daha uzun süre korumaya çalışmak yerine kişinin rahatına göre bir tedavi kararı vermeniz gerekebilir. 

Demans ilerledikçe, bakıcılar ciddi hafıza kaybı olan bir kişiye duygusal veya ruhsal rahatlık sağlamayı zor bulabilirler . Ancak demansın ileri evrelerinde bunlar da faydalı olabilir.

 • Dokunmak veya masaj yapmak rahatlatıcı olabilir. Müzik, beyaz gürültü veya doğadan gelen sesler dinlemek bazı insanları rahatlattığı gözlemlenmiştir. Ancak bunun sadece sakinleştirici etkisi vardır. 
 • Bakım ekipleri, demansı olan kişiler ve aileleri için yaşamın son döneminde yardımcı olabilirler. Ayrıca demansı olan birinin yaşamının son günlerinde veya haftalarında olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olabilirler.

Yaşamın sonunda Alzheimer veya başka bir demansı olan kişilere bakmak, aile bakıcısı için zorlu ve stresli olabilir. Depresyon ve yorgunluk, bakım verenler için yaygın sorunlardır.

Demans hastası olan bir evde, bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma saatlerini kısmak veya işten tamamen ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak buna imkanlarınız yetmediği takdirde bakım yardımı alabilirsiniz.

Yazımızı bitirirken demansı olan bir hasta iletişim kurmakta sorun yaşayabileceğinden, ağrı veya rahatsızlık belirtilerini izlemek önemlidir.

Son dönem demans semptomları, hastanın ölmekte olduğunu veya ölüme yakın olduğunu gösterebilir:

 • Banyo yapma, giyinme, yemek yeme ve tuvalete gitme gibi günlük işlevlerle ilgili sorunlar.
 • Yardımsız yatakta yürüyememe veya oturamama.
 • Konuşamama ve yüz ifadelerini gösterememe.
 • Yutma, yeme ve içme güçlüğü nedeniyle dehidrasyon ve yetersiz beslenme.
 • İdrar yolu enfeksiyonları, aspirasyon pnömonisi, cilt bozulması, basınç ülserleri (yatak yaraları) veya kan pıhtıları gibi tıbbi durum riskinde artış.
 • Ajitasyon , huzursuzluk, inleme ve nefes almada değişiklikler.

Kaynakça:

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/help-dementia-care/recognising-when-someone-reaching-end-their-life

Blog