Demans Hastalığı Çocuklarda Görülür Mü?

Çocukluk bunaması zihinsel bir bozukluktur. Bu durum belirli bir hastalık olarak sınıflandırılamaz, ancak çeşitli semptomlar şeklinde kendini gösterir.

Demans, beyin metabolizmasını, etkilenen çocuklarda ölümcül olabilecek ölçüde değiştiren kalıtsal bir tıbbi durumdur. Demans, nadir görülen bir hastalık olarak sınıflandırılmasına rağmen, dünya genelinde demanstan etkilenen yaklaşık 50.000 çocuk bulunmaktadır.

Tıbbi olarak çocukluk çağı demansı, nöronal ceroid lipofuscinosis (NCL) olarak adlandırılır. Bilinen on dört tip NCL hastalığı vardır. Şu anda, bu on dört hastalığın hiçbirinin tedavisi yoktur. Çocukluk çağı demansının belirtileri, demansın nedenine bağlı olarak değişir.

Belirtilerin bir an önce tespit edilip tedavi edilmesi son derece önemlidir. Gecikmiş bir tanı ve tedavi, ciddi komplikasyonlara ve hatta etkilenen çocukların erken ölümüne neden olabilir.

Semptom tipi demansın nedenine bağlıdır. Unutkanlık ve zayıf iletişim becerileri gibi belirtiler, bunamanın erken belirtilerinden bazıları olabilir. Hastalık ilerledikçe çocuk ailesini tanımakta bile zorlanabilir. Yaygın semptomlardan bazıları şunlardır:

Hafıza kaybı: Tüm çocukların bir şeyleri unutması doğaldır. Bununla birlikte, bir çocuk düzenli olarak bazı şeyleri veya bazı önemli yaşam olaylarını unutuyorsa, bunama belirtisi olabilir. Bununla birlikte, hafıza kaybı demansın semptomlarından biridir ve çocuğun bunama hastası olduğunu doğrulamaz.

Doktorlar, demansı doğrulamadan önce, çocuk tamamen bilinçli olduğunda, en az iki dengesiz bilişsel işlev arar.

Dilde zorluk: Demanstan muzdarip çocuklar dili işlemede zorluk çekerler. Birden fazla kelimeyi ve cümleyi özümsemek ve bağlamsallaştırmak onlar için zorlaşıyor. Genel olarak, normal çocukların kolayca yapabileceği dili ifade etmeleri ve anlamaları zorlaşır.

Etkilenen çocuklar hem sözlü hem de sözlü olmayan iletişim biçiminde zorluk yaşarlar. Bununla birlikte, etkilenen tüm çocuklar bu semptomdan muzdarip değildir.

Entelektüel becerilerde düşüş: Demanstan muzdarip çocukların muhakeme ve problem çözme yetenekleri zayıftır. Bir kavramı formüle etmede ve yaratıcı düşünmede zorluklarla karşılaşırlar. Bu belirtiler zamanla kötüleşir ve bu tür çocukların yeni öğretilen şeyleri kavraması ve ezberlemesi zorlaşır.

Kişilik değişiklikleri: Demanslı çocuklarda genellikle davranış değişikliği görülür. Bu tür davranışsal/kişilik değişiklikleri şunları içerir:

 • Çocuk genellikle öz kontrolünü kaybeder ve sık sık ruh hali değişir
 • Huzursuzluk yaşar ve aşırı derecede sinirlenir ve endişelenir
 • Genellikle kafası karışır ve sık ziyaret edilen yerleri ve bilinen insanları unutur.
 • Uluma gibi aşırı bir davranış gösterir
 • Küçük şeylere ağlar
 • Genellikle kirlidir ve iyi bir kişisel hijyen sağlayamaz
 • Organize değil ve yetenekten yoksundur
 • Gergin, korkulu ve öfkelidir

Yukarıda belirtilen belirtiler tek başına oluşmaz. Genellikle diğer semptomlarla birleştirilirler. Aşağıda, NCL’nin çeşitli aşamalarında mevcut olan bazı başlangıç ​​semptomlarının bir listesi bulunmaktadır:

Doğumda başlayan hastalık belirtileri : Bu tür bebekler doğumdan hemen sonra epileptik ataklar yaşarlar. Bu tür çocuklarda epileptik nöbetler ve mikrosefali görülebilir.

Bebeklerde hastalık başlangıçlı semptomlar : Bu yaştaki demans, psikomotor gelişimde gecikme ve etiyolojisi bilinmeyen akut epilepsi formu ile kendini gösterir. Bu tür çocuklarda azalmış kas tonusu (kas hipotonisi) ve ilerleyici beyin bozulması vardır. Ayrıca görme kaybına yol açan retinopatiden muzdariptirler.

Okul çağındaki çocuklar: Erken belirtiler arasında görme kaybı, epilepsi, kas hipotonisi ve düzensiz kas koordinasyonu (ataksi) bulunur.

Atrofi beynin serebellar ve serebral kısımlarında meydana gelir. Bu tür çocuklarda görme kaybı genellikle daha sonra teşhis edilir. Bu çocuklar genellikle 15 yaşına kadar yaşayabilirler.

Demans Hastalığı Neden Olur?

Demans, belirli hastalıklarla ortaya çıkan beyin fonksiyon kaybı nedeniyle oluşur. Hafıza, düşünme, dil, planlama, davranış ve yargılama gibi çeşitli beyin fonksiyonlarını etkileyebilir.

Demanslar genellikle ilerleyicidir ve zamanla kötüleşir. Genellikle dejeneratiftirler ve geri döndürülemezler. Alzheimer hastalığı demansın en yaygın türüdür. Lewy cisim hastalığı, yaşlılar arasında bunamanın önde gelen bir nedenidir. Demans ayrıca birçok felç olayına bağlı olabilir ve buna vasküler demans denir.

Geri dönüşü olmayan bunama ile ilişkili tıbbi durumlar şunları içerir:

 • Alzheimer hastalığı demans vakalarının %65’inde görülüyor.
 • Huntington hastalığı veya Huntington koresi – bu genetik bir durumdur ve 65 yaşından önce duyarlı yetişkinleri etkileyebilir. Bu durum neredeyse her zaman ölümcül ve ilerleyicidir.
 • Multipl skleroz – bu başka bir dejeneratif sinir durumudur. Demans ile ilişkilidir.
 • Parkinson hastalığı – bu, beyni ve hareketleri aşamalı olarak etkileyen sinir dejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalığı demans ile ilişkili olabilir.
 • Enfeksiyonlar – bazı enfeksiyonlar beyni etkileyerek bunamaya neden olabilir. Bunlara HIV/AIDS ve Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar dahildir.
 • Demans ve bunama benzeri semptomlara yol açabilecek diğer enfeksiyon ve iltihaplar arasında sifiliz, Progresif multifokal lökoensefalopati, Subakut sklerozan panensefalit, Behçet hastalığı, Sarkoidoz, Dissemine ensefalomiyelit. Sayılabilir.
 • Pick hastalığı.
 • İlerleyici supranüklear felç
 • Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), beyne ve sinir sistemine zarar veren nadir ve ölümcül bir durum.
 • Spinoserebellar dejenerasyonlar.
 • Progresif miyoklonik epilepsi.
 • Kalıtsal metabolik ve depolama bozuklukları, örneğin popyria, Wilson hastalığı, mitokondriyal sitopatiler
 • Normal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak

Demansın bazı nedenleri erken tespit edilirse durdurulabilir veya tersine çevrilebilir:

 • Beyin hasarı – tekrarlanan kafa yaralanmaları bunama riskini artırır. Bu, uzun süreli boksörlerde ve güreşçilerde görülür. Buna demans pugilistica denir.
 • Meningiomlar, gliomalar, beyin metastazları ve lenfomalar dahil beyin tümörleri ve kanserleri.
 • Menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonları.
 • Beyinde aşırı sıvı (normal basınçlı hidrosefali).
 • Uzun süreli alkol kötüye kullanımı.
 • Aşırı aktif veya az aktif tiroid bezi.
 • Dehidrasyon.
 • Kan şekeri, sodyum ve kalsiyum seviyelerinde dalgalanmalar.
 • Düşük B12 vitamini seviyeleri.
 • Kurşun veya pestisitlerden zehirlenme vb.
 • Simetidin gibi bazı ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlardan bazıları.
 • Beyne kan ve oksijen tedarikini kesintiye uğratan akciğer ve kalp rahatsızlıkları.
 • Diğer nedenler arasında hipokalsemi ve hiperkalsemi, üremi, diyalize bağlı demans, alkolik demans, pellagra, malabsorpsiyon sendromu, ışınlama sonrası/su kemeri darlığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve karbon monoksit zehirlenmesi yer alır.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/childrens-health/childhood-alzheimers

Blog