Deliryum (veya “delirium”) Nedir?

Deliryum (veya “delirium”), genellikle fiziksel veya psikolojik bir nedenle ortaya çıkan geçici bir zihinsel durumdur. Deliryum, bireyin odaklanma yeteneğini, dikkatini, farkındalığını ve düşünce süreçlerini etkiler.
Deliryumun yaygın belirtileri şunlar olabilir:

Dikkat Dağınıklığı: Bireyin dikkati dağınık olur, hızla odaklanamaz ve bir konu üzerinde uzun süre duramaz.

Bilinç Değişiklikleri: Birey, gerçeklerden kopmuş gibi hissedebilir, zaman ve mekan kavramını kaybedebilir.

Kafa Karışıklığı: Kişi, düşüncelerini düzenlemekte zorluk çekebilir, mantıksız veya tutarsız konuşabilir.

Ajitasyon veya Huzursuzluk: Sinirlilik, endişe, korku gibi duygusal belirtiler görülebilir. Bireyler çevrelerine karşı daha savunmacı veya şüpheci olabilirler.

Görsel ve İşitsel Hallüsinasyonlar: Bireyler yanlış algılamalar yaşayabilir, gerçekte olmayan şeyleri duyduklarını veya gördüklerini düşünebilirler.

Uyku Düzeninin Bozulması: Deliryum durumunda uyku düzeni genellikle bozulur. Birey gece boyunca uykuya dalmakta güçlük çekebilir veya aşırı uykulu olabilir.

Deliryum, genellikle altta yatan bir tıbbi durumun veya ciddi bir enfeksiyonun belirtisi olarak ortaya çıkar. Hastanede yatarak tedavi gören veya cerrahi işlem geçiren kişilerde, ilaç yan etkileri, elektrolit dengesizlikleri, beslenme eksiklikleri gibi nedenlerle de deliryum gelişebilir. Ayrıca yaşlı yetişkinler, Alzheimer hastaları ve psikiyatrik bozuklukları olan bireyler de deliryuma daha yatkındır.

Tedavi, deliryuma yol açan temel nedene yöneliktir. Bu nedenle, altta yatan tıbbi sorunun tanımlanması ve tedavi edilmesi önemlidir. Aynı zamanda hastanın güvende olmasını sağlamak için uygun bakım ve gözetim gerekebilir.

Blog