Alzheimer Son Evre Ölüm Belirtileri

Alzheimer hastalığı evreler halinde etkiler yaratır. Alzheimer hastalığı evreleri bireylerde çeşitli durumlar ortaya çıkarır. Son evre ise ölümcül ve tehlikeli aşamaları içerisinde barındırır. Son evrede oluşan belirtiler ağır seviyededir.

İlk belirtiler arasında hareket zorluğu görülür. Kişi hareket güçlüğü çekerek sıkıntılı fiziksel haller yaşar. Ayrıca denge kaybı da görülür. Bununla birlikte ağızda yemek yutma sorunu ve konuşma güçlüğü de görülür. Kişi konuşurken zorlanarak kendini ifade edemez. Ayakta durma zorluğu ve yatalak kalma gibi sorunlarda görülmektedir.

Son evrede aşırı unutkanlık olacağı için kişi adını dahi unutabilir. Yemek yutma sorunu nedeniyle oral yoldan beslenme durumları da oluşur. Ayrıca hastalarda enfeksiyon riskleri artış gösterir. Buda çeşitli başka hastalık tetiklenmesine yol açabilir.

Alzheimer Hastalığı Neden Öldürür?

Alzheimer hastalığı unutkanlık semptomu olarak bilinir. Belirli zaman sonrasında alzheimer hastalığı ölümcül hale gelebilmektedir.

İnsanlar hayatı boyunca yaşadıkları süre zarfında vücutları deforme olur. Hastalık sahibi olmayan insanların dahi yaş ilerledikçe vücudundaki bazı hücrelerde ölümler gerçekleşir. Ayrıca yeni hücre üretimi yaştan dolayı yapılmadığı için çeşitli handikaplar ortaya çıkar.

Hücre ölümünün en tehlikeli olduğu yer beyin hücreleridir. İnsanlar yaşlılık durumunda beyin hücrelerinde ölme durumu ile karşılaşır. Alzheimer hastalığında ise beyin hücreleri daha erken ölmeye başlar. Bunun sonucunda beyinde hasar meydana gelir. Önce unutkanlık ve daha sonra evreler ilerledikçe ölümcül hale gelir.

İnsanı ayakta tutan en büyük olaylardan biri beyin işlevidir. Kişiler beyinde oluşan hasarlar nedeni ile hayati tehlikeler ile karşı karşıya kalırlar.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Hastalığı Evreleri

Alzheimer hastalığının evreleri merak konularından biridir. Hastalık beş evre olarak karşımıza çıkar. Hastalığın ilk evresi giriş halidir. Bu evrede amiloid beta diye adlandırılan proteinlerin bir alanda toplanması sonucunda komplikasyon oluşur.

İlk evre çok sorun teşkil etmeyen durumlar arasında yer alır.

İkinci evrede ise az miktarda beyinde bozukluk meydana gelir. Alzheimer hastalığı unutkanlık yarattığı için ikinci evrede gündelik bazı ufak olayları unutma durumları görülür. Çok büyük unutkanlık vakaları görülmese de ufak tefek gündelik bilgilerin karıştırılması görülür.

Üçüncü evrede ise unutkanlık miktarı daha da artar. Hafif miktarda demans aşaması olarakta tanımlamak mümkündür. Gündelik problemleri unutma ve bilgide karışıklıklar görülür.

Dördüncü evrede ise orta derece olaylar görülür. Unutkanlık seviyesi orta derece halinde bulunur. Ayrıca tuvalet sorunları gibi olaylar ile de karşılaşılır.

Son evre yani beşinci aşamada şiddetli seviyede unutkanlık görülür. Konuşmada zorluklar ve zihinsel problemler baş gösterir. Bu evrede durum ölümcül seviyeye gelmektedir. Ayrıca büyük sorunlar baş gösterir.

Alzheimer Hastaları Neden Uyumaz?

Alzheimer hastalığı çeşitli sonuçlar doğuran tehlikeli bir hastalıktır. Hastalık özellikle beyinde hücre ölümü nedeniyle çeşitli komplikasyonlara yol açar. Bununla birlikte farklı etkilerde gözlenir.

Alzheimer hastalarında görülen en büyük sorunlardan biri de uyku bozuklukları durumlarıdır. Bunun nedeni insanlar tarafından merak edilir. Hastalar beyinde zedelenme sonucunda bu tarz durumlar ile karşılaşabilir.

Uyanıklık hali ve uyku hali dönüşümünü beynimiz sağlar. Beyinde bu bölgeler deforme olduğu için döngüsel bozukluk yaşanabilir. Hastalık bu nedenle uykusuzluk sorunlarına yol açabilir. Ayrıca zaman kavramını yok etme gibi olaylar ile fazla sayıda karşılaşılır.

Ters zamanlarda uyku olayı da görülebilir. Gündüz uykusu veya gece oturmaları yaygın şekilde rastlanır. Işık hassasiyeti gibi etkenlerde bulunur. Verimsiz uyku sebebiyle enerji düşüklüğü de oluşur.

Alzheimer hastalığı herkesin bildiği ve aşina olduğu olaylardan biridir. Hastalık unutkanlık olarak bilinir. Bu sebeple insanla evrelere göre unutma olayları yaşarlar.

Beyinde oluşan hücre ölümleri nedeniyle kişilerde farklı durumlar gözlenir. Unutkanlığın haricinde tuvaletini tutama, konuşmada zorluklar, uyku problemleri, yemek yutma sorunları, harekette zayıflık, yürüme zorlukları, denge kayıpları, kafa bölgesini dik tutamama gibi sorunlar görülür. Bütün bu sorunlar Alzheimer hastalığının evrelerine göre farklılık gösterir.

Hastanın yaşı da durumun ehemmiyetini ve şiddetini etkiler. Evreler ve yaş ilerledikçe hastalarda daha büyük problemler görülür. Hastalarda yaş ilerledikçe beyin hücrelerinde ölüm oranı daha da artacağı için ileri yaşlarda ölümcül hale gelir. Özellikle 60 yaş ve üzeri kişilerde Alzheimer hastalığı daha büyük rol oynar. Orta yaş jenerasyon da durum biraz daha kontrol altında tutulabilir.

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog