Alzheimer İçin Hangi Oranda Engelli Raporu Verilir?

Alzheimer hastalarının hangi oranda engelli raporu alabileceklerine dair oldukça yaygın biçimde aramalar yapılır. Hastalığın mevcut durumuna göre, sağlık kurulları tarafından farklı seviyelerde engellilik tescili yapılabilirken, alınan engellilik oranının sonuçları farklı hakları ortaya çıkarır.

Alzheimer Hastalığı, her geçen gün hızla ilerleyen ve ölüm oranı düzenli bir şekilde artmakta olan bilişsel yeteneklerin yıkımına neden olan bir beyin hastalığıdır.

Hasta olarak tanımlanan kişi, değişen hızlarda iletişim kabiliyetini ve çevre ile etkileşimini kaybeder. Hafızasını kaybederek, anormal davranışlarda bulunur ve çoğu şeyi hatırlamaz. Kişiliklerinde de gözle görülür bir değişiklik olur, kaygı artar. 

Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale gelirler. Hastalık ilerledikçe kendine bakamayacak duruma gelir ve bakıma muhtaç olur. Bu süreç yavaş ve sancılı olarak geçmeye başlar ve hastanın sürekli kontrol altında tutulması gerekir.

Her geçen gün yaşamını idame ettirmekte zorlandığı için bu durum çalışma hayatını ve sosyal hayatını negatif bir şekilde etkiler. Durum böylece kötüye gittiğinde hasta maddi ve manevi olarak çöküntü yaşayabilir. 

Böyle durumlarda devletin sağladığı imkanlardan faydalanmak en doğal hakkıdır. Alzheimer hastalarının, destek ve indirim gibi haklardan faydalanabilmeleri için, tam teşekküllü hastaneden en az %40 engelli raporu almaları gereklidir.

Raporda hastanın ihtiyacı olan konular hasta yakını tarafında önceden raporun alınış amacı olan hastanede sorulduğunda maaş, emeklilik vs. tek tek ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir. Hasta için gerekli olan raporun değerlendirme kısımları kesinlikle eksik bırakılmamalıdır.

Bir kez rapor çıkarmak yeterli midir?

Rapor gerektiğinde yeniden çıkartılmaması için aslı gibidir onayıyla çoğaltılabilir. Fakat sigorta, kaymakamlık gibi bazı kurumlar geçerli ve yeni tarihli bir rapor olsa dahi kendilerinin yönlendirdiği hastanelerden bazı işlemler için yeniden rapor talep etme yoluna gidebilir. Bu durumda yenileme yine başta belirttiğimiz şekilde yapılır.

Alzheimer Hastasına ve Yakınlarına Tanınan Haklar

Alzheimer hastaları zihinsel yeteneklerini doğru ve yeterince kullanamadığı için, kendisi ve yakını aleyhine herhangi bir hukuki olumsuzluğa sebep olamamak için, velayetinin kendisine bakan sağlıklı bir yakını üzerine alınması gerekir. Çünkü Alzheimer zihinsel ve ruhsal bir hastalık olduğundan sağlıklı karar verme, doğruyu yanlışı ayırt edebilme becerisi yoktur. 

Alzheimer hastaları ve yakınları hastanın yaşı ve zihinsel ve ruhsal yetersizliği sebebiyle engellilere tanınan tüm haklardan faydalanabilirler. 

Alzheimer hastalarının faydalandığı hakları şekilde sıralayabiliriz:

 • Bakım destek ödeneği
 • ÖTV indirimi
 • Toplu taşıma indirimi
 • Engelliler için verilen indirim hakları
 • Malülen emeklilik hakkı
 • Bakımevinde ücretsiz bakım
 • Hasta bakımını üstlenen kişiye seminer desteği

Kısaca Alzheimer hastalarının, engellilerin sahip olduğu bir çok haktan faydalanmaları söz konusudur, demek doğru olacaktır.

Alzheimer Hastasının Vesayeti

Alzheimer hastalarının bilinçlerinin yerinde olmadığı, hastane kurul raporu ile tespit edildikten sonra, cezai ehliyetleri ortadan kalkar. Bu durum, bakıma muhtaç kişi olarak ilan edilmelerini gerektirir.

Alzheimer hastası kimsesiz değil ise yasal varisleri, teşhis konulduktan sonra ilgili mahkemeye başvurarak hastanın vesayetini üzerilerine alırlar. Bu andan itibaren, o kişinin tüm hak ve sorumlulukları da vesayeti alan kişiye geçer.

Vesayet, direkt olarak varislerin fikri ve/veya hastane raporu ile ortaya çıkan bir durum değildir. İlgili sağlık kurulu raporu mahkemeye arz edilip, hakimlikçe bu karar verilmeden vesayet durumu ortaya çıkmaz. Yaşlılığa bağlı demans ve hafif bunama gibi hallerde de doğrudan vesayet durumu söz konusu değildir.

Kanunlarımıza göre zaten belli bir yaşın üzerindeki bireylerin imza yeterlilikleri hastane raporuna bağlıdır ancak bu durum, cezai ehliyetlerini bütünüyle ortadan kaldırmaz. Bu hastalara vasi atanabilmesi için yukarıda belirttiğimiz %40 oranında engelliliğini tescil eden sağlık kurulu raporunun mahkemece kabul edilmesi gerekir.

Alzheimer Hastaları Engelli Raporu Alabilir mi?

Alzheimer, orta ve ileri evresinden itibaren hastaların bakıma muhtaç hale geldiği bir hastalıktır. Unutkanlık dışında, hastanın günlük yaşamsal işlevlerini yerine getirememesi ve hatta kimilerinin yatağa bağımlı hale gelmesi dahi söz konusu olabilir.

Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamama durumundaki hastaların devlet tarafından engelli vatandaş olarak tanımlanması nedeniyle, hastaların da büyük bir çoğunluğuna engelli raporu verilebilir. Bu raporun verilebilmesi için hastanın belirlenen kanuni sınırlarda kendi hayatını sürdürememe durumunun heyet tarafından tespit edilmesi gerekir.

Akli kontrol durumunu tamamen kaybetmiş hastalar için ise hem engelli raporu verilir, bunun yanında vasi ataması da mahkemece yapılabilir. Bu hastaların tüm bakımları ve kontrolleri, bakım sorumlusu olarak atanan vasiye aittir.

Alzheimer hastasına heyet raporu nasıl alınır?

Alzheimer Hastalığı gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel problemleri de beraberinde getirmektedir. Kişi yavaş yavaş çevreyle iletişim kurma yeteneğini, karar verme yeteneğini kaybetmekte ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale gelmektedir.

Diğer engelli bireylerde olduğu gibi, engelli sayılmaları ve engellilere yönelik sunulan imkanlardan faydalanmaları için Alzheimer hastaları içinde donanımlı bir devlet hastanesinde engel derecesi en az yüzde kırk olan bireyin sahip olduğu engele göre engelli sağlık kurulu raporu çıkarılması gerekir.

Raporda hastanın ihtiyacı olan konular hasta yakını tarafında önceden raporun alınış amacı hastanede sorulduğunda hangi nedenle alındığı hastaneye bildirilmelidir. 

Alzheimer hastaları zihinsel yetilerini doğru ve yeterince kullanamadığı için, kendisi ve yakını aleyhine herhangi bir hukuki olumsuzluğa sebep olamamak için hastanın birinci dereceden yakınlarından birine haklarını devretmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Alzheimer Hastalığı, zihinsel ve ruhsal bir hastalık olduğu için bu hastanın karşılaştığı meselelerde doğru karar verme yeteneği bulunmamaktadır. Alzheimer hastaları diğer hastalara tanınan belli haklardan yararlanabilir.

Heyet raporu, özel bir kurul tarafından verilen bir rapor türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam teşekküllü sağlık raporu olarak da isimlendirilmektedir. Heyet raporu, alanında yetkin doktorlardan oluşan bir sağlık kurul heyeti tarafından verilmesi sebebiyle bu şekilde adlandırılmaktadır. Heyet raporu almak için belli şartların sağlanması önemlidir.

Heyet raporu için iç hastalıkları (dahiliye) bölümü, genel cerrahi bölümü, kulak, burun, boğaz (kbb) bölümü, nöroloji bölümü, göz sağlığı ve hastalıkları bölümü, psikiyatri (ruh sağlığı) bölümü ve gerekli görülen diğer bölümlerde muayene olmak gereklidir.

Heyet raporu başvurusunda bulunan kişiler doktorlar tarafından detaylı bir taramadan geçirilmektedirler. Sonrasında uygun görülen kişilere heyet raporu verilmektedir.

Kaynak:

https://www.engelli.com/alzheimer-engelli-orani/

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

2 Comments

 1. Avatar
  Baris 28 Ağustos 2022 at 09:31 - Reply

  Annem ajzemir hastası ölen babamın maaşını alıyor ziraat bankasından kredi kartı şifresini yanlış girmişler bloke olmuş ve imza yetkisi olmadığı için actiramadik notere gittik onlarda mühür imzası vermediler napmaliyiz

 2. Avatar
  Canan 29 Kasım 2022 at 00:30 - Reply

  Benim annemde alzheimer hastası ,sizin bu durumunuzu düzeltmemiz ancak vasilik davası açarak halledebilirsiniz . Bizimde bu tür bir sorunumuz olmuştu,bende önce sulh hukuk mahkemesine vesayet davası için dilekçe verip dava açtım sonrasında mahkemeden bir belge geldi ruh ve sinir hastalıkları Hastanesi’nde heyete soktular belgeler mmahkemeye ulaştığında verilen rapor anneme vasi atanması gerektiği yönünde olunca vesayet belgem mahkeme sonrası evime gönderildi. 2 yılda bir yeniletiyorsunuz. Vesayetin içeriğine mahkeme sırasında hakim size ne için diye soruyor sizde hangi konularda sorumlulukları üstleneceği izi belirtiyorsunuz vesayet belgesi ona göre düzenleniyor

Leave A Comment

Blog