Alzheimer Hastasına Vasi Tayini Nasıl Yapılır?

Alzheimer hastası bir kişi için bu tanının konulmuş olması o kişinin karar verme yetisinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ancak TMK madde405’e göre; Akıl hastalığı sebebiyle bakıma ve korunmaya muhtaç veya çevresine tehlike arz eden bir kimsenin görevli kişilerce yetkili vesayet makamına haber edilmesi gerekmektedir.

Alzheimer hastası kişinin resmi sağlık kuruluşunun raporu ile kısıtlanmasına karar verilmektedir. Bu raporda hastanın detaylı tıbbi değerlendirmesiyle, bütün psikiyatrik, nörolojik ve nöropsikiyatrik inceleme ve testlerinin sonuçları bulunmalıdır.

Hâkim kurul raporunu da göz önünde bulundurarak Alzheimer hastası kişinin kısıtlanması yönünde karara varabilmektedir.

Vasi tayini ise kısıtlanması konusunda karara varılmış Alzheimer hastası kişi için vasi tayini davası açılarak yapılmaktadır. Alzheimer hastası vasi tayini davası açabilmek için sulh hukuk mahkemesine davacı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Vasi tayini gereken kişi sulh hukuk mahkemesine dilekçe vererek gerekli ödemelerde bulunduktan sonra dava açılmaktadır. Dava açıldıktan sonra delil toplama gerekli testler ve sağlık kurulu raporları gerek duyulduğu takdirdeyse tanık dinleme yapılarak vasi tayini gerçekleştirilir.

Vesayet altına alınacak kişinin vasi tayini sadece sulh hukuk mahkemesi hâkimi karar ve onayından sonra yapılmaktadır. Herhangi bir resmi makam, mahkeme veya noterlerce vasi tayininde bulunulmamaktadır.

Alzheimer Hastasına Vasi Tayini Gereken Durumlar Nelerdir?

Alzheimer hastası kişiye vasi tayin edilebilmesi için %40 ve üzerinde resmî kurumlarca verilmiş olan engel raporuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kişiler günlük yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için mutlaka az veya çok olmak suretiyle bir başkasının yardımına ihtiyaç duyduğu takdirinde vasi tayini için başvuruda bulunabilirler.

Hastalık engeli %90 ve üzerinde ise kişi ağır klinik demans hastası olacağından vasi atanan kişi için bakım ücreti talebinde bulunulabilmektedir. Ağır klinik demans hastaları kendi öz bakımlarını gerçekleştiremeyip kendilerini koruma konusunda yardıma muhtaç olan Alzheimer hastalarıdır.

Alzheimer Hastasına Vasi Olmak İçin Vasinin Özellikleri Neler Olmalıdır?

Vasi olacak kişinin 18 yaşından büyük ve ergin bir birey olması, vasisi olacağı kişinin maddi ve manevi yönden her türlü gereksinimlerini karşılamaya ehil bir birey olması, akıl sağlığı yerinde ve fiil ehliyetine sahip olması, vesayet altına alınacak kişiye öncelikle eşi veya yakın hısımlarında herhangi biri vasi tayin edilir.

Farklı bir vasi atanmasına haklı bir sebep bulunmadığı müddetçe vesayet altına alınacak kişinin ya da anne babasının belirlediği kişi vasi tayin edilir.

Alzheimer Hastası İçin Vasi Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?

Vasi olacak kişinin kısıtlı olması, kamu hizmetlerinden yasaklı olması, ahlak dışı bir yaşam sürmesi, kendi menfaati ile vasisi olacağı kişinin menfaatinin birbirleriyle ters düşmesi olasılığı bulunması, aralarında husumete dayalı düşmanlık bulunması ve başvuru ile ilgilenen vesayet mahkemelerinin Alzheimer hastası olan kişi için vasi tayin edilmesi söz konusu değildir.

Vasi Tayinini Kimler Yapar?

Vasi tayini yapılarak kısıtlanacak kişinin ikameti bulunan yerleşim yerindeki mahkemeye yapılacak başvuru sonrası orada bulunan sulh hukuk mahkemesinde vasilik davası görülecektir. Vasi tayinini davaya bakan hâkim yapacaktır.

Vasilik Süresi Ne Kadardır?

Alzheimer hastasına vasi tayin edilen kişinin vasilik süresi 2 yıldır. 2 yılda bir vasilik başvurusu yenilenmektedir. 4 yıldan sonra vasi olan kişi vasiliği feshetme hakkını kullanabilmektedir.

Vasilik Ücreti Var Mıdır?

Vasi olan kişi vasiliği boyunca vasisi olduğu kişinin mal varlığından varlığı bulunmadığı takdirde kamu hazinesinden karşılanması suretiyle kendisine ücret ödenmesini talep edebilmektedir. Ancak herhangi bir ücret talebi olmaksızın da vasiliğini gerçekleştirebilmektedir.

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog