Alzheimer Hastasına Hangi Doktor veya Bölüm Bakar?

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin hasar görmesinden kaynaklı olarak ortaya çıktığı için, nörolojik bir hastalık olarak nitelendirilebilir. Bu hastalığa Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) ve Geriatri (Yaşlı hastalıkları) bölümleri bakar.

Alzheimer hastalığının ortaya çıkış nedeni henüz tam olarak bulunamamış olsa da beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan hastalığın genel tedavi ilkeleri ve bakım koşulları ile ilgili protokoller, Nöroloji servisleri ve uzman nörologlar tarafından belirlenir.

Yaşla beraber herhangi bir kişide beyin hücre ölümü gerçekleşmektedir ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır. Hastalık başlangıçta unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Gençlerde unutkanlık ise çoğunlukla farklı nedenlere bağlıdır.

Günümüzde özellikle çalışan kişilerde unutkanlık şikayetine sık rastlanmaktadır. Alzheimer ve Demans nedeniyle oluşan unutkanlığın nedeni ise beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesidir. Hücre ölümüyle birlikte beyin fonksiyonları günden güne azalır. 

Alzheimer, bir tümör veya bulaşıcı bir hastalık değildir. Hastalığın diğer organlarla olan ilişkileri kesin olarak belirlenmiş olmadığından, diğer servsiler ile bağlantısı direkt olarak yoktur. Yalnızca, hastanın Alzheimer olduktan sonra bu hastalığın tetiklediği başkaca sorunların, diğer servisler bakabilirler.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Teşhisi Hangi Serviste Konulur?

Alzheimer teşhisi, semptomlara bakılarak ve bazı testler yapılarak, Nöroloji servislerinde konulur. Hastanın geçmiş yaşantısında geçirdiği bazı hastalıklar ve mevcut sağlık kondisyonu, demans yada Alzheimer’ı tetikleyebileceğinden bu öyküler izlenir.

Bunlar;  geçmişte yaşanılan depresyon, damar hastalıkları (kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği), geçmişte ciddi kafa yaralanmaları, düşük eğitim düzeyi, APOE4 taşıyıcılığıdır. Bu riskli durumlarla ilgilenen bölümler de Dahiliye, Geriatri (yaşlılık hastalıkları) ile Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) bölümleridir. 

Alzheimer hastalarının yaşantılarını ciddi ölçüde değiştiren bu hastalık erken müdahale ile hastalığın ilerlemesini geciktirmek mümkün olabilir. Hasta kendisinde belirtiler gözlemlediğinde ya da çevresinden belirtileri ile ilgili bilgi ve şikayet aldığında derhal doktora görünmelidir.

Doktor gerekli testleri gerçekleştirdikten sonra ilk olarak teşhisi koymalıdır. Daha sonra izlenilecek yok ilaç tedavisi ile birlikte hastanın psikolojisinin düzeltilmesi için takviyelerde bulunmaktır. Her ne kadar hastalığın ortaya çıkış sebebi henüz bulunamamış olsa da hastalığa erken müdahale edilebilir.

Hasta, alkol ve sigara kullanımı azaltmalı, sağlıksız beslenmeyi bırakmalı, kendisini depresyondan uzak tutacak aktiviteler içerisine girmeli ve stresi hayatından çıkartmalıdır. 

İlaç tedavisinin yanında bunu destekleyecek aktivitelerde oluşturulursa hastanın hastalığının ilerlemesi en azından bir müddet geciktirilebilir. Hasta tek bir bölümle sınırlı kalmayıp şansını diğer bölüm doktorları ile de denemelidir.

Hastalığın nedeni bilinmemekle birlikte kesin bir tedavisi de bulunmamaktadır. O yüzden bütün durumlar değerlendirilerek hastalığın yavaşlatılmasına katkıda bulunmak gerekir. Yapılan her hareket doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Hastaya verilen ilaçlar aynı dozda alınmaya dikkat edilmelidir.

Doktorlara büyük iş düşse de tedaviyi sağlıklı gerçekleştirecek olan kişinin kendisidir. Morali yüksek tutarak, stresten uzaklaşılmalı ve sosyal aktiviteleri artırıcı bit yaşam tarzı benimseyerek sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemek gerekir.

Nörolojik bir hastalık olmasından kaynaklı olarak Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) bölümü bu hastalıkla ilgilense de araştırmalara göre genellikle yaşlı nüfusta görülen bir hastalık olmasından dolayı Geriatri bölümü de önemli bir rol oynar. Genç nüfusun beyin hasarlarında ilk müdahale olarak Nöroloji uzmanlarına başvurulabilir.

Ancak yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşlı grubun yönlendirileceği alan Geriatri bölümü olmaktadır. Bu teşhisleri tabi ki doktorlar kendileri kontrol ederek ve çeşitli testler uygulayarak karar verirler. Yaşlı birinin beyninde oluşan hasardan dolayı Nöroloji uzamanı da o kişiye müdahalede bulunabilir.

Bu üç bölüm de birbirleri ile bağlantılı çalışmaktadır. Doktorların kontrolleri neticesinde hasta diğer bir bölüme sevk edilebilir.

Kaynak:

https://www.healthline.com/health/alzheimers-disease-doctors

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog