Alzheimer Hastası Vekâlet Verebilir Mi?

Alzheimer nörolojik bir hastalıktır. Çok sık görülen demans türü bir hastalık olan ve beyin hücrelerinin ölmesine neden olan bir hastalıktır. İnsanın düşünme, hafıza ve davranışlarında ciddi derecede azalmaya sebep olan bu hastalık genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Alzheimer hastalığına sahip olan bir bireyin nasıl özelliklere sahip olduğunu bu yazımızda detaylı bir şekilde anlattık. Bu özelliklere sahip olan sürekli bir şeyleri unutma meyilide olan bir kişinin vekâlet vermesi doğru olmayacaktır.

Zihinsel engelli, Demans ya da Alzheimer hastası olan kişiler vekâlet veremezler. Hastanın yakınlarının bir avukat yardımıyla vasilik davası açması gerekir.

Alzheimer Hastalarının Vekâlet Verememe Nedeni Nedir?

Alzheimer hastaları hastalıklarının getirmiş olduğu bazı özellikler sebebiyle vekâlet verememektedir. Neden vekâlet veremediklerini merak eden kişiler için Alzheimer hastalarında görülen bu bulguları tek tek sizin için açıkladık. 

Alzheimer hastalığının en önemli bulgularından biri unutkanlıktır. Alzheimer hastası yakın geçmişte yaşanan olayları, kişilerin ve yeni öğrendiği şeyleri unutmaya meyillidir.

Alzheimer hastalığı ilerledikçe hasta olan kişi de unutkanlık gittikçe daha da artmaya başlar ve bu bilgileri, olayları, kişileri aklında tutamaz. Unutkanlıklar hastalığın ilk dönemlerinde başlamaktadır.

Alzheimer hastası olan kişiler günlük işlerinde planlama ve bu işleri tamamlamada sorunlar yaşamaktadır. Yemek hazırlamak, telefonla konuşmak gibi şeyleri yapmayı akıllarında tutamazlar.

Yaptıkları hareketleri neden yaptıklarını unutabilirler ve söylemek istediklerini akıllarında tutamazlar daha sonradan hatırlarlar.

Alzheimer hastaları yazma ve konuşma noktasında da bazen sorunlar yaşayabilirler. Bazı kelimeleri farklı şekillerde anlatmaya çalışarak ne istediğini size söylemek için çabalar. Alzheimer hastalarında bu sorun sık yaşanmaktadır.

Alzheimer hastaları yıllarca hayatını sürdürdükleri mahallede bile kaybolabilirler. Nereye gittiklerini, nereden geldiklerini ve eve nasıl döneceklerini bilemeyebilirler. Aynı zamanda günleri de karıştırabilirler.

Alzheimer hastaları yanlış kararlar alabilirler. Hava güzel olduğunda kalın giysiler giyerken hava soğuk olduğunda daha ince kıyafetler giyebilirler. Bazı zamanlarda tartışmaya neden olabilecek yanlış kararlar alabilirler.

Alzheimer hastaları bazen soyut düşünme ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Alzheimer hastaları numaraların ne olduğunu ne için kullanıldığını unutabilir. Bu sebeple ciddi anlamda zorluk yaşayabilirler.

Alzheimer hastaları eşyalarını bulundukları yerden farklı bir yere koyma ve sonrasında kaybetme gibi sorunlar da yaşayabilir. Alzheimer hastalarının bu özelliğine örnek olarak terlikleri buzdolabına ya da saati mutfakta bir kavanozun içine koyma gibi eğilimleri olabilir. 

Alzheimer hastalarının ruh hallerinde hızlı değişimler görülebilir. Bir saat öncesinde sakinken şu an ağlıyor olabilir ya da çok sinirliyken bir anda sakinleşebilirler. Çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilir, endişeli olabilir ya da aile üyelerine karşı çok fazla bağımlı olabilirler.

Bazı Alzheimer hastaları için görsel imaj ve mekânsal ilişkileri anlamakta zorluk çekiyor olan erken belirtiler arasında yer alabilir. Okumada zorluk çekmek, mesafeleri anlayamama, renkleri ya da zıtlığı belirleyememe gibi sorunlar Alzheimer hastalarında yaşanabilir.

Alzheimer hastası olan kişiler yaşadıkları değişimler sebebiyle sosyal aktivitelerden kendilerini geri çekerler. Eskiden hoşlandıkları spor ve etkinliklerden uzaklaşarak daha çok oturma ve uyuma eğilimleri olur. Günlük aktivitelerden uzak durarak kendi hallerindedirler.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Hastaları Mülk Satabilir Mi?

Alzheimer hastaları hukuki işlemler gerçekleştiremezler. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz nedenlerden Alzheimer hastaları mülk satamazlar. Ancak Alzheimer hastasının üzerinde olan mülkün aile yakınlarına geçirilmesi için bazı işlemler yapılabilir.

İlk olarak mahkemeye başvuru yaparak Alzheimer hastası olan mülk sahibinin vesayet altına alınmasının talep edilmesi gerekmektedir. Mahkeme ile tıbbi bir rapor alınarak kişinin herhangi bir hukuki işlem gerçekleştiremeyeceğinin kanıtlanması gerekir.

Bu aşamadan sonra mahkeme Alzheimer hastası kişiye bir vasi tayin eder. Vasi olan kişi Alzheimer hastası olan kişi ile ilgili hukuki işlemleri gerçekleştirebilir. Rutin işlemlerde mahkemeden onay beklenmiyor olsa bile mülk satışı, hisse devri gibi işlemlerde mahkemeye başvuru yapılarak vasinin bu işlemler için izin istemesi gerekir.

Mahkemenin izin vermesiyle satış işlemleri vasi tarafından yapılır. Mahkemenin bu işlemlere izin verebilmesi için vesayet altında olan kişinin menfaati için bu işlemlerin yapılıyor olması gerekmektedir.

Bunun için gerekli durumlarda bilirkişi incelemelerde bulunur. Satış işlemi vesayet altında olan kişinin menfaatine ise bu durumda vasiye satış işlemlerini gerçekleştirmesi için yetki tanınır.

Vesayet altında olan kişinin menfaati olmayan işlemlerin hiçbirine mahkeme tarafından izin verilmez ve satış işlemleri gerçekleştirilmez. Mahkemenin vermiş olduğu vasi tayini hasta olan kişinin ölümüne kadar devam etmektedir. Hasta olan kişi vefat edene kadar basit işler dışında yapılan diğer işlemler için mahkemeye başvurulması gerekir.

Alzheimer hastası olan birey için yapılan giderlerin ve eğer varsa gelirlerin tüm dokümanlar ile birlikte her yıl mahkemeye rapor olarak sunulması zorunludur.

Tüm bu işlemler sayesinde Alzheimer hastası olan kişinin hem malları hem de kendisi korunma altındadır. Alzheimer hastası olan bireyin vesayet altında olmasıyla korunması sağlanırken hastalığının kullanılarak mallarının elinden alınmasının önüne geçilmek için de vasisi olan kişi denetlenir.

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog