Alzheimer Hastalığının İlerleme Hızı Nasıldır?

Alzheimer hastalığı, yavaş ve sinsice ilerleyen ve beyin hücrelerinde de şiddetli hasarlar bırakan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı, düşünce, davranış ve hafıza problemlerine neden olan bir hastalık türüdür. Alzheimer hastalığının evreleri ve seviyeleri vardır. Hastalık aşamalar halinde yavaşça ilerler ve insan hayatını büyük ölçüde kötü bir şekilde etkiler.

Alzheimer hastalığı tipik olarak üç genel aşamada yavaş ilerler; hafif (erken evre), orta ve şiddetli (ileri evre). Alzheimer hastalığı insanları farklı şekillerde etkilediğinden, hastalık belirtilerinin zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer’ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişir.

Alzheimer hastalığının belirtileri hastalığın ilerleyiş hızı ile değişiklik gösterse de zamanla kötüleşir.

Alzheimer Hastalarının Yaşam Süresi

Alzheimer hastaları hücre yıkım sürecinin hızı değişmekle birlikte 20 seneye kadar yaşayabilir. Ancak ortalama süreler dikkate alındığında alzheimer hastasının yaşam evresinin 4 ila 8 yıl arasında olduğu söylenebilir. Beyinde Alzheimer ile ilgili değişiklikler, hastalık belirtilerinden yıllar öncesinde kendini göstermektedir. Alzheimer hastalığı beş aşamada ele alınır.

İlki Preklinik Alzheimer, Alzheimer’ın sadece uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda saptanabilmesi mümkün olan aşamadır. Bu döneminde hasta ve yakınları hastalığı fark etmezler. Henüz Alzheimer ile ilgili bir tedavi ortaya çıkmadığından ileride bu erken aşama teşhisi önemli bir hal alacaktır.

İkinci olarak Alzheimer’a bağlı hafif bilişsel bozukluk aşamasında, hafıza ve düşünme yeteneğinde ufak değişimler olur. Ortaya çıkan bu değişiklikler, günler yaşamı veya iş hayatını kötü yönde etkileyecek boyuta henüz ulaşmamıştır.

Hasta bu aşamada, insanlarla yaptığı son konuşmaları, olayları, randevuları hatırlamakta güçlük çekebilir, rutin yaptığı işlerini yerine getirme konusunda zorlanabilir.

Hafif bilişsel bozukluğu olan herkese Alzheimer teşhisi koymak yanlış olur. Bunun için ilgili doktor ile görüşülüp teşhisin konulması için çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Alzheimer olunup olunmadığı belirlenmelidir.

Üçüncü aşamada Alzheimer’a bağlı hafif demanstır. Kişinin günlük hayatını etkileyebilecek hafıza kaybının ailesi ve yakınları tarafından fark edilmeye başladığı aşamadır.

Hafif Demans aşamasında, son dönem olaylara ilişkin hafıza kaybı, problem çözme zorluğu, karmaşık işleri yerine getirme konusunda yaşanan zorluklar, eşyaların kaybolması veya yanlış yerlere yerleştirme gibi sorunlar meydana gelmeye başlamaktadır.

Dördüncü aşama olan Alzheimer’a bağlı orta derece Demans ise, oldukça yoğun kafa karışıklığı ve unutkanlığın yaşandığı aşamadır. Kişi günlük aktivitelerinde, kendi bakımında bir başkasının yardımına fazlasıyla ihtiyaç duymaya başlar.

Orta derece Demans aşamasındaki hasta, gitgide daha kötü kararlar vermeye başlar, kafa karışıklığı daha fazla derinleşir, hafıza kaybı oldukça ilerlemiştir, günlük aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyar, kişiliği ve davranışları büyük ölçüde değişim gösterir.

Beşinci aşama olan Alzheimer’a bağlı ağır Demans ise, Alzheimer hastalığının ilerlemesinden kaynaklı olarak, zihinsel işlevlerde bozulma daha fazla görülür. Bu aşamada hastanın hareket kabiliyeti ve fiziksel yetenekleri oldukça kötü etkilenir ve kısıtlanır.

Kişi tutarlı ve sağlıklı iletişim kurma yeteneğini kaybeder, kişisel bakımını gerçekleştiremeyecek duruma gelir ve bakıma muhtaç haldedir, fiziksel yeteneklerinde oldukça azalma meydana gelir. Kişiden kişiye ilerleme hızı ve özellikleri farklılık gösteren Alzheimer’a bağlı demans durumu görülün kişi sayısı her geçen gün hızla artmaktadır.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Tedavisi Mümkün mü?

Alzheimer hastalığının şu anda tedavisi henüz yoktur, ancak semptomlar için tedaviler mevcut ve araştırmalar devam etmektedir Mevcut Alzheimer tedavileri Alzheimer’ın ilerlemesini durdurmasa da, bunama semptomlarının kötüleşmesini geçici olarak yavaşlatabilir ve Alzheimer hastaları için yaşam kalitesini iyileştirebilir duruma getirilebilir.

Araştırmacılar, hastalığı tedavi etmenin daha iyi yollarını bulmak, başlangıcını geciktirmek ve gelişmesini önlemek için dünya çapında araştırmalarını daha da hızlandırmış olup ölüm oranını en aza indirmek için çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Alzheimer Hastalığı Çabuk İlerler mi?

Alzheimer hastalığı, her bireyde farklı ilerleme hızı kaydeden bir hastalıktır. Alzheimer hastaları için tahmin edilen azami yaşam süresi 8 yıl olarak kabul edilir. Ancak bu süre kati değildir. Kimi hastaların 2 yıl kadar yaşadıkları görülürken, kimilerinin 20 yıla kadar bir yaşam süresi olduğu istatistiki olarak tespit edilmiştir.

Alzheimer hastalığı çabuk ilerlek demek doğru olmadığı gibi, yavaş ilerler demenin de doğru olmadığı söylenebilir. Kaldı ki, erken tanı ile yaşam evresinin uzamasında göreceli, yaşam konforu bakımından ise önemli ölçüde fayda elde edilebildiği bilinir.

Hastalığın hangi evrede olduğu ve nasıl ilerlediği gibi bilgileri hekiminize başvurarak öğrenebilirsiniz. Hastalık hakkında en doğru ve detaylı bilgi size sağlık kuruluşları tarafından verilebilir.

Kaynak:

https://www.lidementia.org/how-fast-does-alzheimers-disease-progress

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog