Alzheimer Hastalığının Evreleri Nelerdir?

Alzheimer hastalığı, zaman içinde daha da ilerleyici bir nörobilişsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde daha çok davranış, düşünme ve dil becerilerindeki değişikliklerin meydana gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bir hafıza kaybı türüdür.

Hastalık neticesinde sağlıklı beyin dokularının ölmesi ile başlayan sosyal yeteneklerinin ve günlük aktivitelerinin zamanla kaybedildiği bir hastalık olarak ilerler. Alzheimer hastalığı, genellikle yaşı ilerleyen hastalarda görülmekle birlikte daha erken yaşlarda bu hastalığa yakalanan inanlarda bulunmaktadır.

Kişilerde hastalığın görülme şekli ve zamanı konusunda farklılıklar bulunmakla birlikte ortak bir ilerleyişten bahsetmek mümkündür. Bu ortak ilerleyiş hastalığın evrelerini ortaya çıkarmaktadır. Alzheimer üç ana evrede incelemektedir. Alzheimer evreleri; başlangıç evresi, orta evre ve son evre olmak üzere 3 kısımda incelenmektedir.

Alzheimer Başlangıç evresi

Alzheimer başlangıcı genelde hasta yakınları tarafından en geç fark edilen evrelerdendir. Kişide genelde yaşa bağlı oluşan problemlerden kaynaklı başka bir durumun olacağı pek düşünülmez. Ancak hastada ilk olarak unutkanlık başlar ve unutkanlıkla birlikte ellerde titreme başlar, hasta el ve ayaklarındaki istemsiz titremeye bir türlü hâkim olamayacak duruma gelir.

Karmaşık etkinlikleri ya da eğlenceli faaliyetleri yapmakta ve devam ettirmede güçlük yaşayan kişiler kendilerini bu etkinliklerin dışarısında bırakmaya başlamaktadırlar.

Beyin hücreleri zamanla ölmeye başlayan hastanın öğrenme becerisi de zamanla azalır. Hastalıkla birlikte kişi bu durumda olduğunu kabullenmemeye ve normaldeki davranışlarından farklı tepkiler vermeye başlar. Hastalık eğer başlangıç evresinde teşhis edilebilirse diğer evrelere geçme zamanında da uzamalar meydana gelir.

Gerekli ilaç takviyesi yapılmaktadır. Beslenme alışkanlıkları düzene girdirilir. Önemli olan bir diğer husus hastanın bu hastalığa yakalandığını kabul edip geleceğinde bu hastalıkta neler yaşandığını bilmesi ve bu durumun gecikmesi için çaba göstermesidir. 

Alzheimer Orta Evre

Alzheimer orta evre, en zor ve en üzücü olayların yaşandığı evredir. Hasta yakınları ve alzheimer hastası için bu evre çok zorlayıcı olmaktadır. Bunun en temel sebebi unutkanlığın daha da ilerlemesi ve buna bağlı olarak hastada el becerileri gibi pek çok yeteneğinin zamanla ortadan kalkmaya başlamasından kaynaklanır.

Hastada algılama güçlüğü ve karar verme yetisinde sıkıntılar ortaya çıktığından dolayı ani karar vermeyi gerektiren bazı fiiller hasta için yasaklanmaya başlar. Araba sürmek gibi davranışlar bu evreyle birlikte hastalar için yasaklanmış duruma gelir. 

El ve ayak aktivitelerinde bir bozukluk olmamasına rağmen hafıza kaybından kaynaklı vücudunu sağlıklı bir şekilde kullanamamaya başlar. Giyinme ve soyunma ihtiyaçlarını tek başına yerine getiremezler. Yemek ve tuvalet ihtiyacını yardımsız gideremezler. Karakterlerinde değişmeler meydana gelebilmektedir.

Var olmayan şeylere inanarak çevresindeki kişileri suçlamaya yoluna gidebilir. Aşırı davranışlarda bulunabilecekleri bir dönemdir. Hastanın sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğu dönemlerden biri hastalığın orta evresidir. Hastayı dikkatlice dinlemek ve konuşturmaya çalıştırmak hafızasındaki kopuklukların daha yavaş gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.

Alzheimer Son Evresi

Alzheimer son evresinde yani Alzheimer ileri evresinde hasta konuşma becerisini iyice kaybeder ve birkaç kelimelik konuşmalar yapabilir. Yol bulma becerisi artık iyice kaybolur hatta kendi evinin odalarını bile karıştırmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinde artık tamamen yapamaz ve başkalarına bağımlı hale gelir. Tuvalet ve yemek yeme ihtiyacını karşılayamaz.

Yakın tanıdıklarını bile hatırlayamaz, eşini, çocuklarını bazen tanıyamaz hale gelmektedir. Psikolojik olarak çöküntü yaşamaktadırlar. Hastaların moralinin yüksek olması hastalığın seyri açısından çok önemlidir. İçine kapanan hastada hastalık daha çabuk ilerleyebilmektedir. Alzheimer son evresindeki hasta bakımı zor ve sabır gerektiren bir iştir.

Alzheimer 4. Evre

Alzheimer 4.evre, orta derece bozukluk olarak tanımlanan evredir. Alzheimer hastalığının 7 evresinin, hastalığın ilk ciddi belirtilerinin elde edildiği evresi olarak tanımlanabilir. Hasta bu evrede, gerçek anlamda davranışsal bozukluklar göstermeye başlar.

Bu evreden 5.evre olan orta ciddi bozukluk evresine geçerken, gündelik hayatında ciddi değişiklikler olur. Özellikle yakın çevresi, hastalıktan doğrudan etkilenmeye başlayacaktır. Hasta bu evrede, yön ve yol bulma kabiliyetini kaybetmeye başlar. Aile bireylerini unutur veya başkaları ile karıştırır.

Zaman mevhumu da yine bu evrede kaybolur. Mevsimler ve yıllar gibi kavramlar ortadan kalkar ve hasta anıları içerisinde bazı önemli anlar dışında çok az şey hatırlar. Numaralar ve adresler gibi bilgiler de, yine birkaç şiddetli yer etmiş anıdan ibaret hale gelecektir.

“Bu sayfada yer alan ifadeler bağlayıcı ve tedavi maksadıyla kullanılmaya uygun değildir. Sağlık sorununuzun tedavisi için kendinize en uygun tedavinin geliştirilmesi için sağlık kuruluşlarından ve uzman hekimlerden bilgi alınız.”

Kaynak:

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Uz. Dr. Süreyya Ataus
Uzman Dr. Süreyya Ataus, 1980-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra nöroloji uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi, Özel Bahat Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi'nde çalıştı.Uzman Dr. Süreyya Ataus, Neuro Up Clinic ekibi ile birlikte İstanbul'da nöroloji hastalarına tedavi hizmeti vermektedir.

Leave A Comment

Blog