Alzheimer Hastalığında Baş Ağrısı Olur Mu?

Sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan Alzheimer bir demans türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Alzheimer, beyinde protein birikimine bağlı olarak oluşur.

Beyinde yer alan sinir hücrelerinin dokusunda bulunan beta amiloid proteininin birikimi zamanlar artış gösterir. Protein birikimine bağlı olarak beyinde bulunan sinir hücrelerinin birbiriyle olan bağlantısında kopmalar oluşur. Bağlantı kuramayan sinir hücreleri ölmeye başlar. Bu durum da kişinin zihinsel işlevlerinin olumsuz etkilenmesine yol açar.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyin hücrelerinde yaşanan kayıp normal kabul edilse de Alzheimer hastalığında oluşan hücre kaybı, olması beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Başlangıç dönemi Alzheimer belirtileri arasında bulunan hafif şiddetli unutkanlık, zaman içinde ilerleyerek bilinç bozukluğuna yol açar. Kişinin zaman ve mekân algısının da bozulduğu Alzheimer hastalığında unutma eylemi, kişinin son yaşadığı eylemlerden başlayarak geçmişe doğru ilerler.

Alzheimer, temel olarak başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 evrede incelenir.

Alzheimer hastalığının başlangıç evresinde kişi de hafif derecede unutkanlıklar meydana gelse de kişi bu durumu tolere edebilir.

Orta dönem, Alzheimer hastalığının en uzun evresi olarak kabul edilir. Hastalığın belirtilerinin daha belirgin olarak hissedildiği bu dönemde kişi, düşüncelerini ifade etme konusunda zorluklar yaşar.

Bu dönemin ardından ileri dönem Alzheimer evresi gelir. Kişinin hemen her konuda bakıma ihtiyaç duyduğu Alzheimer hastalığının son evresinde kişi, çevresi ile ilgili farkındalığını kaybeder.

Alzheimer hastalığının belirtileri ve işleyiş sürecini incelediğimizde direk baş ağrısı yapar diyememekle birlikte belirtilerini ve sürecini incelediğimizde karşımıza çıkan her maddenin dolaylı olarak kişide baş ağrısı yapabileceği gözlemlenebilmektedir.

Baş ağrısının pek çok nedeni bulunmakla birlikte Alzheimer hastalığının belirtileri de kişide baş ağrısına neden olabilir. Hastanın baş ağrısının hangi nedenden dolayı olduğunu anlamak ciddi bir araştırma gerektirmektedir.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Baş Ağrısı Nedir?

Hemen hemen herkesin hayatta en az 1 kerede olsa başı ağrımaktadır. Ağrı çeşitleri içinde en sık görülen tip baş ağrısıdır. Çünkü baş ağrısı çok fazla durumdan etkilenebilir ve birçok şeyin belirtisi olabilir. Bunun yanında çoğu baş ağrısı basit gerilim tipi baş ağrısı olarak karşımıza çıkar. Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısı türüdür.

Bu ağrı türü genellikle omuzlardaki, boyundaki, kafa derisindeki veya çenedeki kasların gerilmesinden kaynaklanır. Çoğu zaman stres, depresyon veya anksiyete ile görülür. Çok çalışan, yeterince uyumayan, düzenli bir yemek alışkanlığı olmayan ve alkol kullanan kişilerde gerginlik tipi baş ağrısı yaşama olasılığı daha yüksektir.

Diğer yaygın baş ağrısı türleri arasında migren, küme tipi baş ağrısı ve sinüs baş ağrısı bulunur. Çoğu insan yaşam tarzı değişiklikleri yaparak, rahatlamanın yollarını öğrenerek ve ağrı kesiciler alarak kendilerini daha iyi hissedebilir ve uygun tedaviyi sağlamış olur.

Alzheimer ilk olarak beyinde yaşanan değişimden kaynaklı olarak karşımıza çıktığından dolayı insanın beyinle ilgili olan hafıza, düşünme, bir durumu yargılama ya da bir konu hakkında karar verme gibi pek çok beyin işlevinin yavaşlamasında karşımıza çıkmaktadır. Bu değişimler dolaylı da olsa kişide baş ağrısı ortaya çıkarabilmektedir.

  • Hafıza kaybı: Kişi unuttuğu olayı hatırlamaya çalışırken baş ağrısına neden olabilir.
  • Yargılama ve Karar Verme: Alzheimer günlük hayatta kararlar alma ve yargılama becerisinde bir düşüşe neden olur. Kişi karar verme süreci baş ağrısına neden olabilir.
  • Günlük Görevleri Planlama ve Gerçekleştirme: Yemek planlamak ve pişirmek veya favori bir oyunu oynamak gibi sıralı adımlar gerektiren günlük etkinlikler, hastalık ilerledikçe bir mücadele haline gelir. Kişi unuttuğu aktiviteleri hatırlamaya çalışırken baş ağrısına neden olabilir.

Kaynak:

https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/neurology/exclusive/neurology/alzheimer-disease/dementia-associated-higher-rate-headaches-movement-disorders

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog