Alzheimer Hastalığı Öldürür Mü?

Alzheimer hastalığı öldürür mü? Sorusu, özellikle yakınları bu tanıyı almış kimseler tarafından sıkça sorulur. Gerek o kişilerin yaşam evresini kısaltması endişesi, gerekse gelecekte kendilerinin buna yakalanma riski hakkındaki endişe doğal olarak insanları bu soruyu sormaya yöneltir.

Alzheimer tek başına bir ölüm nedeni olarak tanımlanmasa da, hastalığın henüz araştırma evresinde bir çok siyah noktasının olması sebebiyle neye sebep olabileceğine dair çok net cevaplar vermek mümkün değildir.

Alzheimer ile ölüm arasındaki korelasyon negatiftir. Ancak bu korelasyon doğrudan Alzheimer sebebine bağlanamaz. Çünkü hastalık zaten çoğunlukla ileri yaşlarda meydana gelir ki, bu hastalığa yakalananların 60 yaş ve üzerinde olduğu kabul edilecek olursa, çok uzun bir yaşam evresinin zaten beklenmediği görülebilir.

Tabii hastalık, davranış bozukluklarına yol açıyor olduğundan, hastanın diğer nedenler ölümü yaygın görülen bir durumdur. 

Örneğin; bilinç kaybı durumunda bir otoyola giren hasta, trafik kazası neticesinde hayatını yitirebilir. Bu durumda bu kişi Alzheimer nedeniyle öldü demek de, dememek de doğru olmayacaktır.

Alzheimer Hastalarının Organları Zarar Görür mü?

Alzheimer hastalığının organlara zarar verdiği ve bunun sonucunda ölüme neden olduğu şeklinde bir yargı söz konusu değildir. Kimi hastalar, bu hastalıkla uzun yıllar yaşayıp herhangi bir negatiflik yaşamazken, bazı hastalarda etkiler görülebilir.

Beyin hücrelerinin oldukça hızlı ve geri dönülemez şekilde yıkımı olarak tanımlanan Alzheimer’in nasıl tetiklendiğine dair birçok bilimsel tez ve yargı var olsa da, hastalığın hangi organa zarar verdiğine dair bir yargı belirtmek çok kolay değildir.

Bu noktada Alzheimer hastalarının kendilerini idare edemez hale geldiklerinde, kendi vücutlarına zarar verecek davranışlarda bulunabileceklerini ve uzun vadede organların bu nedenle ağır hasarlar görebileceğini eklemek gerekir.

Alzheimer hastası, yedikleri içtikleri dahil olmak üzere, bir evreden itibaren hayatı üzerindeki tüm etkinliğini kaybeder. Bu durumda, özellikle beslenme ciddi sorunlar yaratabilir. Örneğin, tansiyon hastalığı da bulunan bir Alzheimer hastası, 70 yaşında yeterince su içmez ve çok fazla tuz tüketirse ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Doğal olarak Alzheimer hastaları belli bir evreden sonra bunu yönetemez. Bunun gibi ilaçlarını almak noktasında da bu hastaların ciddi sorunları olacaktır.

Sonuç olarak Alzheimer organlara zarar vermiyor olsa da, uzun vadeli etkileri tam olarak bilinmemekle birlikte, hastanın yaşam standartlarını doğrudan etkilediğinden, belli noktada genel hasara neden olabilir demek doğru olacaktır.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Hastaları Kaç Yıl Yaşar?

Alzheimer hastalarının yaşam evresinin istatistiksel olarak oldukça geniş bir aralığı söz konusudur. Bilimsel araştırmalara konu olmuş vakalar içerisinde 20 yıla kadar yaşayabilen hastalar görülmüşse de, hastaların ortalama 4 ile 8 yıl arasında yaşadıklarına dair bir ortalama ifade söz konusudur.

Alzheimer kesin tanısı alındıktan sonra, hastalığın ilerleme hızına bağlı olarak bu süre değişebilir. 4 yılın altında bir süre istatistiksel olarak nadir görülürken; modern tıbbi destek sayesinde hastaların ortalamanın üst sınırı olan 8 yıla kadar yaşamasının sağlanabilmesi durumu da olabilir.

Alzheimer hastalarının 20 yıl yaşaması durumu ise hem tedavi süreci, hem de hastanın genetik özelliklerinin etkisi ile mümkün olabilmektedir. Alzheimer tanısı alan bir hastanın, doktor gözetiminde yaşaması ve kontrollerini aksatmadan yaptırması önerilir. Tabii bu noktada sadece sağlık kuruluşlarından destek almak gerektiği de unutulmamalıdır.

Hem hastanın kendi genel sağlığını, hem de yakınlarının hayatlarını ciddi şekilde etkileyen ve hatta nihai olarak ölüme sebep olabilen bu hastalığın, klinik olarak izlenmesi, uzman hekimlerce sağlık kuruluşları ve/veya muayenehanelerde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde, sağlık kuruluşları ve hekimlerin yetkili ifadeleri bağlayıcıdır. Açık kaynaklarda yer alan bu metin dahil hiçbir metin hastalığın tanı ve tedavisinde referans değildir. Tedavi için hekimlere ve sağlık kuruluşlarına başvurunuz.

Alzheimer Ne Kadar Sürede Öldürür?

Alzheimer hastalığı ne kadar sürede öldürür? Sorusuna kesin olarak bir cevap verebilmek mümkün değildir. Hastanın tedavi ve bakım koşullarına bağlı olarak oldukça uzun seneler hayatını sürdürebilmesi mümkün olabildiği gibi, kimi hastaların aldıkları tedaviye rağmen birkaç senede hayatını kaybetmesi durumu söz konusu olabilir.

Alzheimer hastalığının öldürücü etkisi dolaylı yollardan görülüyor. Beyin hücrelerinin ölümü ile beynin bir süre sonra işlevsiz kalması, doğrudan organların da çalışmaz hale gelmesi, bir başka deyişle beynin davranışları yönetememe durumunun vücudu yönetmeme durumuna dönüşmesi söz konusu hale geliyor.

Evlerin süreleri ile ilgili kesin bir veri sunmak mümkün değildir. İstatistiksel olarak Alzheimer’a yakalanan hastanın 2 yıldan 8 yıla kadar yaşaması bekleniyor, ancak bu süre 20 yıla da uzayabiliyor.

Kaynak:

https://www.medicinenet.com/how_does_alzheimers_kill/article.htm

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog