Alzheimer Hastaları Neden Konuşmaz?

Alzheimer, kişilerin hafıza, düşünme ve algılama faaliyetlerini kısıtlayan, beyin hücrelerinin küçülmesine ve zamanla yok olmasına sebep olan nörolojik bir hastalıktır.

Kişilerin günlük yaşamdaki alışveriş yapma, iş hayatı, yemek yeme, su içme, yürüme ve konuşma gibi etkinliklerini zorlaştıran alzheimer kişileri ve çevrelerini zor durumda bırakan hastalıklardan bir tanesidir.

Erken tanının önemli olduğu, hastalığın seviyesinin ilerledikçe hayat faaliyetlerini uygulamanın daha da zorlaştığı alzheimer, hastaların temel ihtiyaçlarını unutmaları gibi etkilere sebep olabilmektedir.

Hastalar yemek yeme, su içme, yürüme, ev adresini, tarihleri, kişileri ve olayları unutmakta ve unuttukları için çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Alzheimer hastalarının büyük bir çoğunluğu konuşma yetisini kaybetmiş durumda olabilirler. Bunun sebebi ise hasta olan kişilerin hastalıklarının seviyesi ilerledikçe yaşamsal faaliyetleri unutmaları olabilir.

Kelimeleri unutan, cümle kurmakta zorluk çeken, zihinlerinde cümlenin gidişatını toparlayamayan ve hangi konudan bahsettiklerini unutan alzheimer hastaları konuşma özelliklerinin zamanla azaldığının farkında olmayabilir ve bu yüzden konuşma alışkanlıklarını unutabilirler.

Konuşma zihinde belli bir olay kurgulayıp bu olay üzerine doğru kelimeleri seçerek cümle dizilimini sağlayarak gerçekleşir. Cümlenin gidişatını iyi seçemeyen doğru kelimeleri kullanamayan ve olay örgüsünü iyi ayarlayamayan kişiler konuşurken konuşma bozuklukları yaşayabilirler.

Alzheimer hastası kişiler olayları kurgulayamaz, olay akışını iyi sağlayamaz, olaylarla ilgili doğru kelimeleri bulup doğru cümle yargıları kuramazlar. Doğru cümle akışını iyi sağlayamayan, olayları iyi anlatamayan ve anlattığı konuyu unutan hastalar konuşma bozuklukları yaşayabilirler.

Konuşma bozuklukları yaşayan hastalar, hastalıklarının ileri seviyesinde konuşma kavramını tamamen unutabilir ve konuşma özelliklerini yitirebilirler.

Alzheimer hastalığı tanısı konan kişilere konuşma özelliklerini kaybetmemek için belirli tedaviler uygulanabilir. Uzman kişiler denetiminde hastaların hafızalarında kelimeleri unutmamak için çeşitli egzersizler uygulanabilir.

Kelime oyunları, kitap okuma ve çeşitli diksiyon eğitimleri alzheimer hastası kişilerin konuşma bozuklukları yenmek için uzmanlar tarafından uygulanan bazı egzersizlerdir. Hastalar konuşma yeteneklerini kaybetmemek için sık sık konuşmalı, diyalog kurmalı, kitap okumalı ve yazı yazma çalışması yapmalıdırlar.

İnsanlar daha iyi konuşma yapabilmek daha anlaşılır daha etkili olabilmek için belirli çalışmalar yapabilirler. Kitap okumaya özen göstermek, genel diksiyon eğitimlerine katılım göstermek, konuşma yaparken kelime dizilimi ve kelime tercihlerine dikkat etmek kişilerin konuşmalarda daha etkili olmak için uygulanan çalışma tekniklerinden bazılarıdır.

Konuşulan konunun iyi anlatılması konuşma için gerekli olan kriterlerden birisidir. Alzheimer hastası kişiler iyi konuşma yapabilmek için kelimeleri hatırlama ve doğru yargıları kullanma konusunda başarılı olamadıkları, hafızaları yeterli olmadığı için konuşulacak konuyu doğru anlatamıyor ve bu yüzden konuşmayı tercih etmiyor olabilirler.

Konuşmayı tercih etmeyen sık sık konuşma yapmayan ve bu konuda çalışma yapmayan kişiler, konuşma faaliyetlerini kaybedebilirler. Alzheimer hastaları unutkanlıkları sebebiyle normal insanlara göre kelimeleri daha çabuk unutmaları yüzünden konuşma bozuklukları yaşıyor olabilirler.

Konuşma bozuklukları nedeniyle çevredeki kişilere kendini anlatamayan alzheimer hastaları konuşmamayı tercih ediyor olabilirler. Konuşmamak konuşma kabiliyetini kaybetmeye sebep verse de hastalar bunun farkında olmayabilir ve konuşmama konusunda kararlı olabilirler.

Bu sebeple bu konudaki uzman kişiler tarafından bilgi alınması ve hastanın uzmanlar tarafından denetimde tutulması hastanın sağlığı açısından en mantıklı seçenek olmaktadır. Uzmanlar hastalarla özel olarak ilgilenir ve onların konuşma bozuklukları önlemek için çeşitli çalışmalar yapabilirler.

Bu çalışmalar sonucunda hastalar konuşma bozukluklarını yenebilir gerekli diksiyon eğitimlerine katılım göstererek diksiyonlarını geliştirebilir ve hastalıklarının ilerleme seviyesini yavaşlatabilirler. Hastalıklarının ilerlemesi yavaşlayan hastalar kendi sağlıkları ve çevredekilere verdikleri zararlara olumlu yönde etki edebilirler.

[sc name=”alzheimer-destek”][/sc]

Alzheimer Hastaları Konuşmayı Unutur mu?

Alzheimer hastalığı, safhalarına bağlı olarak beynin fonksiyonlarını etkiler ve uzun vadede tüm bilişsel fonksiyonların ortadan kalkmasına neden olabilir. Hastaların konuşmayı unutması durumu da bunlardan bir tanesi olabilir.

Beynin konuşma merkezinin etkilenmesi halinde hastanın konuşmakta güçlük çekmesi ve ileri safhada tamamen bu yetiyi kaybetmesi durumu söz konusu olabilir. İnme geçiren ve inmeden sonra beyninin konuşma merkezi hasar alan hastalarda olduğu gibi, Alzheimer hastaları da konuşma fonksiyonunu kaybedebilir.

Hastalığın seyrinin hekimlerce takip edilmesi halinde bu sürecin kontrollü ilerlemesi sağlanabilir. Alınacak destek tedavileri ile süreç uzatılıp, hastanın konuşma merkezinin daha geç etkilenmesine çalışılabilir. Bunun için sağlık kuruluşlarına başvurulması, hayati öneme sahiptir. Hastalık oldukça ciddi sonuçları getirebildiğinden uzman desteği gereklidir.

“Bu sayfada yer alan ifadeler bağlayıcı ve tedavi maksadıyla kullanılmaya uygun değildir. Sağlık sorununuzun tedavisi için kendinize en uygun tedavinin geliştirilmesi için sağlık kuruluşlarından ve uzman hekimlerden bilgi alınız”

Kaynak:

https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-caregiving-changes-communication-skills

Röportajlar

Alzheimer TPS Tedavisi

TPS Tedavisi

Blog