Alkol ve Demans İlişkisi

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon ve kişilik gibi insanın günlük hayattaki aktivitelerinde bozulmayı beraberinde getiren, sosyal ve iş hayatını etkileyen sinir sisteminde meydana gelen bir hastalık türüdür. Hastalık ilk başlarda kişinin fark edemeyeceği şekilde başlamakla birlikte sonralarında hızla ilerleyen bir süreci beraberinde getirmektedir.

Demanslı bireylerde hafıza ve kişinin hayatını devam ettirmesini sağlayan becerilerde bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel özellikler görülür, düşünce içeriği azalmaya başlar ve kişilik değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir. Eskiye göre insanlarda demansın görülme riski artık daha fazladır.

Bu duruma zamanın getirdiği önemli gelişmeler ve değişikliklerin büyük etkisi bulunmaktadır. Her ne kadar ileri yaşlarda demans görülme riski önemli ölçüde artsa da bu durum, kesinlikle yaşlanma ile ortaya çıkan bir belirti değildir. Sadece yaşlılıkta kişinin hayatında daha görünür bir hal almıştır.

Demansın pek çok durumla yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de alkol kullanımıdır. Alkol kullanımı kişilerde demansın görülme yaşını azaltmakta ve demansın her türü için bir tehdit oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda 65 yaş altı bir bireyin demans hastalığına yakalanmasındaki ortak belirtilerin alkol kullanımı olduğu görülmektedir.

Alkol kullanımı günümüzde karşımıza çıkan pek çok hastalığın başlıca sebeplerinden biridir. Yaşlılarda ortalama yaklaşık %2 oranında demans görülmektedir. Yoğun alkol kullanan insanların beyinlerindeki bazı bölümler normalden çok daha hızlı küçülmeye başlamakta bu da ciddi hafıza kayıplarına ve bunamaya sebebiyet vermektedir.

Kronik içki alışkanlığının özellikle de hastalığın erken aşamalarında bunamanın tüm türleri için önemli bir risk faktörü olduğu yapılan pek çok çalışmada kanıtlanan bir gerçektir. Ayrıca insan ömrü uzadıkça alzheimer, bunama gibi hastalıkların görülme sıklığı da daha çok artmaktadır.

Kadınlarda, kalp damar hastalarında, sigara ve alkol tüketenlerde daha sık görülen bunamada karşımıza çıkan en önemli problemlerden biri hastalığın erken teşhisinin sağlanmasıdır.

Hastalığın ilk belirtileri kişiyi telaşa sürükleyecek şekilde olmadığından kişi hastalığı erken dönemde fark edemeyebilir. Hastalık ne kadar ileri düzeye gelir ve o zaman fark edilirse kişinin günlük yaşam fonksiyonlarındaki kayıpta o kadar fazla olmaktadır. Kişinin belli bir yaştan sonra alışkanlıklarını sağlığı için azaltması gerekmektedir.

Kişi ne kadar uzun süre eski alışkanlıklarını devam ettirirse pek çok hastalığa da davetiye çıkarabilir. İnsan sağlığına her yaşta zarar veren alkol, sigara ve insanın beyniyle ilgili problemler ortaya çıkarabilecek kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekmektedir. Zira bu alışkanlıkların insana yarardan çok zarar sağladığı açıktır.

Kişi daha hastalığa yakalanmadan önce kendisine dikkat etmeye başlamalı ve ileride karşısına çıkabilecek pek çok hastalığın önüne daha erken yaşlarda geçmelidir. Hastalığa yakalandıktan sonra o hastalıktan kurtulmak hiç kolay olmamaktadır. Sadece yapılacak şey hastalığın ilerlemesini önlemek olmaktadır.

İnsan sağlığı kişinin tüm kötü alışkanlıklarından daha değerlidir. Kişi eğer hayati fonksiyonlarını ve günlük aktivitelerini yapmaya devam etmek istiyorsa alkol, sigara gibi doğrudan insana ve çevresine zararı bulunan alışkanlıklardan vazgeçmelidir. Kişi kötü alışkanlıkları bıraktığı zaman bile o alışkanlığın kişinin bedeninden yıllar sonra ancak temizlenebilmektedir.

Bireyler ileriki dönemlerde demans gibi bunama şeklinde kendini gösteren ancak daha pek çok belirtisi de olan hastalıklara yakalanmak istemiyorsa baştan tedbirini almalı ve ona göre kendisine ve sağlığına sahip çıkması gerekmektedir. Sağlık kaybedildiğinde geri gelemeyecek olan iki önemli ve değerli kaynaktır.

Kaynakça:

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/risk-factors-and-prevention/alcohol

Blog